Mayatek
Toplu FAKS
Tanıtım
Kılavuzu
2014
MAYATEK Toplu FAKS
TANITIM KILAVUZU
Belge # : 2014-005
Tarih : 08.09.2014
İÇİNDEKİLER
MAYATEK Toplu FAKS Gönderim Hizmeti .............................................................................................. 3
MAYATEK Toplu FAKS ile Normal FAKS Yöntemlerinin Karşılaştırılması .................................................. 3
Şablon Yöntemi ile AKILLI Toplu FAKS Gönderimi .................................................................................. 4
WEBSERVIS Entegrasyonu ile Toplu FAKS Gönderimi ............................................................................. 4
TÜRKİYE içinde Toplu FAKS Gönderimi .................................................................................................. 5
DÜNYA Çapında Toplu FAKS Gönderimi................................................................................................. 5
Gelen FAKS Mesajlarınıza Anında Ulaşın ................................................................................................ 7
Gelişmiş Rapor Desteği ......................................................................................................................... 8
Toplu FAKS Ücretlendirme Sistemi ........................................................................................................ 8
Toplu FAKS Kredi Yükleme Sistemi ........................................................................................................ 8
MAYATEK Toplu FAKS Genel Çalışma Diyagramı .................................................................................... 9
MAYATEK Toplu FAKS BAYİ Paneli ......................................................................................................... 9
Sayfa :
Atatürk Mah. Atatürk Cad. 427 Ada 3.Parsel Ankakuşu Sok. No:2E STAR TOWERS A-1 Blok K:21
D:99 Kıraç Esenyurt - İSTANBUL
[email protected] - Faks : (850) 811 1581
www.mayabilgi.com
2
Bu doküman MAYATEK İletişim Teknolojileri ve Yazılım LTD. ŞTİ. (MAYATEK olarak anılacaktır)
tarafından hazırlanmış olup, bütün içerik ve çoğaltma hakları MAYATEK’e aittir. Dokümanın tamamı ya
da herhangi bir kısmı, MAYATEK’in yazılı izni olmaksızın, çoğaltılamaz ve kaynak gösterilemez.
MAYATEK Toplu FAKS
TANITIM KILAVUZU
Belge # : 2014-005
Tarih : 08.09.2014
MAYATEK Toplu FAKS Gönderim Hizmeti
Doküman yönetimi, zaman içinde kâğıttan sayısal ortama doğru şekil değiştirse de iş akışı içinde
önemini giderek artıran bir kavramdır. Bilginin gerek kâğıt ve gerekse sayısal ortamda muhafaza
edilmesi önemlidir ve kalite açısından kaçınılmazdır.
Firmamız iletişim alanındaki yeniliklerine Toplu FAKS gönderim sistemini ekleyerek hizmetinize devam
etmektedir. Bu şekilde, Binlerce FAKS mesajını alıcılarına dakikalar içerisinde gönderebilecek, FAKS
cihazlarıyla tek tek veya uzun saatler süresince gönderen FAKS programlarına artık ihtiyacınız
olmayacaktır. Yoğun FAKS gönderiminiz varsa, ciddi maliyetlerle karşı karşıyasınız demektir. Buna göre
MAYATEK Toplu FAKS yöntemi ile normal FAKS gönderim yöntemlerini kıyasladığımızda aşağıdaki tablo
ortaya çıkmaktadır;
Akıllı FAKS yöntemi sayesinde şablon üzerinden listeye gönderim imkânı
Mutabakat mektubu gönderim gibi rutin işlerde sağladığı büyük kolaylık, hız ve düzenlilik
Gönderimlerin önceden tanımlanan gruplara otomatik olarak yapılabilmesi
Gönderilen ve alınan FAKS belgelerinin sayısal olarak depolanabilmesi
Yapılan gönderimlerin yetkililer tarafından anında izlenebiliyor olması
Gönderilen FAKS mesajlarının hızlı ve detaylı olarak raporlanabilmesi
Gelen FAKS mesajları ile ilgili olarak alıcıya anında e-mail ve SMS gönderebilme özelliği
Sanal FAKS numarası kullanımında hattın hiçbir zaman meşgul çalmaması
Tanımlı ve kontrollü bir sistem olduğu için sıfıra yakın hata oranı
Yüksek çözünürlük sağladığından grafik ve resimli belgelerde dahi yüksek kalite
Aynı anda çok kanallı gönderim özelliği nedeniyle geniş kitlelere hızlı ulaşım imkânı
Şifre ve kullanıcı yetkilendirme ile çalıştığından yüksek güvenlik avantajı
Basit ve anlaşılır tarifeler sayesinde her gönderim maliyetinin anlık ve net olarak izlenebilmesi
Sadece tam ve doğru olarak teslim edilen FAKS mesajlarının ücretlendirilmesi
Bir sabit numara kullanmak ihtiyacı olmadığından aylık sabit telefon giderlerinde tasarruf
Bir FAKS cihazına ihtiyaç olmadığından ilk yatırım maliyetlerinde tasarruf
FAKS cihazı kullanmak zorunluluğu olmadığından sarf malzemesi giderlerinde tasarruf
Bir Web panel üzerinde çalıştığı için tamamen taşınabilir bir sisteme sahip olmak
Bilgisayar ortamındaki her türlü dokümanı dünya çapında FAKS alıcılarına ulaştırabilmek
Kâğıt ortamında olan bir belgeyi taramadan direkt olarak FAKS alıcısına gönderebilmek
Atatürk Mah. Atatürk Cad. 427 Ada 3.Parsel Ankakuşu Sok. No:2E STAR TOWERS A-1 Blok K:21
D:99 Kıraç Esenyurt - İSTANBUL
[email protected] - Faks : (850) 811 1581
www.mayabilgi.com






















3
Yanlış belge veya hatalı numara tuşlamak gibi kullanıcı kusurlarını ortadan kaldırması






















Sayfa :
Çalışan işgücü ve zaman kaybının önüne geçilmesi
Normal
FAKS
MAYATEK Toplu FAKS ile Normal FAKS Yöntemlerinin Karşılaştırılması
MAYATEK
Toplu FAKS
MAYATEK Toplu FAKS ile Normal FAKS Yöntemlerinin Karşılaştırılması
MAYATEK Toplu FAKS
TANITIM KILAVUZU
Belge # : 2014-005
Tarih : 08.09.2014
Şablon Yöntemi ile AKILLI Toplu FAKS Gönderimi
Firmamız FAKS gönderim sisteminde siz değerli müşterilerine önemli bir avantaj ve fayda sağlayacak
yenilikleri hizmetinize sunmaktadır. Bunların en etkileyicilerinden biri; kullanılan kurumsal yazılımlara
kolay bir şekilde entegre olabilme özelliğidir. Resmi, İdari, Planlama, Mali, Üretim, Stok, Satış, Satın
alma, Personel vb. sistemlerin unsurlarının iletişim bilgileri kere tanımlandıktan sonra, kullanılan
mevcut kod yapıları vasıtasıyla hızlı ve hatasız gönderimler yapabilirsiniz. Bu kolaylık sayesinde
dilediğiniz konu ile ilgili listeleri hazır veya size özel hazırlanacak şablonlar üzerinden AKILLI FAKS olarak
alıcılarına ulaştırmak artık çok kolay ve ekonomiktir.
WEBSERVIS Entegrasyonu ile Toplu FAKS Gönderimi
Sayfa :
Atatürk Mah. Atatürk Cad. 427 Ada 3.Parsel Ankakuşu Sok. No:2E STAR TOWERS A-1 Blok K:21
D:99 Kıraç Esenyurt - İSTANBUL
[email protected] - Faks : (850) 811 1581
www.mayabilgi.com
4
MAYATEK Toplu FAKS sistemini kullanarak, oluşturulan Grup ve hazırlanan Listeler vasıtasıyla FAKS
mesajları hızlı bir şekilde alıcılarına ulaştırılabileceği gibi gönderimler için başka yöntemler de vardır.
Eğer müşteri altyapısı ve kullandığı programlar uygunsa, MAYATEK Toplu FAKS sistemi paket program
veya ERP gibi kurumsal yapılara entegre olabilir. Tüm sistem ve yazılım altyapısı MAYATEK
mühendisleri tarafından oluşturulan Toplu FAKS sistemi entegrasyon konusunda dünyadaki en son
teknolojileri destekler. Gelişmiş WEBSERVIS teknolojisi kolay, hızlı ve güvenli yapısı ile
uygulamalarınızın içinden sanki yazıcıdan çıktı alır gibi Toplu ve AKILLI FAKS göndermenize imkân
sağlayacaktır.
MAYATEK Toplu FAKS
TANITIM KILAVUZU
Belge # : 2014-005
Tarih : 08.09.2014
TÜRKİYE içinde Toplu FAKS Gönderimi
Eğer TÜRKİYE sathında büyük kitlelere hızlı bir şekilde FAKS ulaştırmak isteniyorsa MAYATEK Toplu
FAKS sistemi çok kolay kullanımlı bir araç olarak hizmetinizdedir. Yurt sathında tüm FAKS numaralarına
sabit kontör ile yapılacak gönderimler diğer yöntemlerde olduğu gibi detaylı olarak raporlanacak ve
sadece başarılı bir şekilde ulaştırılan mesajlar için kontör düşülecektir.
DÜNYA Çapında Toplu FAKS Gönderimi
Sayfa :
Atatürk Mah. Atatürk Cad. 427 Ada 3.Parsel Ankakuşu Sok. No:2E STAR TOWERS A-1 Blok K:21
D:99 Kıraç Esenyurt - İSTANBUL
[email protected] - Faks : (850) 811 1581
www.mayabilgi.com
5
Eğer tüm dünya sathında büyük kitlelere hızlı bir şekilde FAKS ulaştırmak isteniyorsa MAYATEK Toplu
FAKS sistemi çok kolay kullanımlı bir araç olarak hizmetinizdedir. Tüm dünya sathında FAKS
numaralarına gönderim yapılacak ülke tarifesine göre ücret uygulanır. Diğer yöntemlerde olduğu gibi
detaylı olarak raporlanacak ve sadece başarılı bir şekilde ulaştırılan mesajlar için ücret alınacaktır. İlgili
güncel tarifeler kullanıcı panelinden takip edilecektir.
Tarih : 08.09.2014
Atatürk Mah. Atatürk Cad. 427 Ada 3.Parsel Ankakuşu Sok. No:2E STAR TOWERS A-1 Blok K:21
D:99 Kıraç Esenyurt - İSTANBUL
[email protected] - Faks : (850) 811 1581
www.mayabilgi.com
6
TANITIM KILAVUZU
Belge # : 2014-005
Sayfa :
MAYATEK Toplu FAKS
MAYATEK Toplu FAKS
TANITIM KILAVUZU
Belge # : 2014-005
Tarih : 08.09.2014
Gelen FAKS Mesajlarınıza Anında Ulaşın
Günümüzde gelişen iletişim tekniklerine paralel olarak sadece kişisel telefonlar değil, tüm iletişim
numaraları “Coğrafi Olmayan” yani mobil hale gelmiştir. Kısaca artık sadece sizi arayanlar değil, size
gönderilen FAKS mesajları da anında size ulaşabilir. Tahsis edilecek bir FAKS numarası (+90850xxxxxxx)
üzerinden kişisel veya kurumsal olarak gelen FAKS mesajlarını size ulaştıran sistemimiz devrededir. Tek
bir panel üzerinde çalışan bütünleşik sistemimizin bir parçası olan bu özellik sayesinde gelen FAKS
mesajlarını sayısal olarak Posta Kutunuzda bulacaksınız. Böylece sadece gönderdiğiniz değil size gelen
FAKS belgelerini tek bir panel üzerinden görebilir ve bunları bir doküman yönetim sistemi gibi
yönetebilirsiniz. Eğer sürekli ofiste değilseniz, gelen FAKS mesajları SMS ve e-mail ile size
yönlendirilebilir böylece cep telefonunuz ile tüm ofisinizi yanınızda taşıyor olabilirsiniz.
Gelen FAKS mesajlarını alabilmek için yukarıda da açıklandığı gibi “coğrafi olmayan” bir numaraya
sahip olacaksınız. Bu numara MAYATEK altyapısının bir unsuru olarak firmamız tarafından kontrol
edilecek ve size gelen mesajlar gelen kutunuza ve eğer talep ederseniz e-mail adresinize ulaştırılacaktır.
Eğer hali hazırda kullandığınız FAKS numarasını değiştirmemek ve bu avantajlardan yararlanmak
istiyorsanız, bu durumda ilgili telefon numaranız MAYATEK üzerine taşınacak ve altyapımızda çalışmaya
devam edecektir. Bu sistem sadece yurtiçi değil tüm dünya çapında aynı şekilde aktif olacaktır.
Bir FAKS cihazına da ihtiyaç olmadığı için sadece cihaz değil sarf malzemesinde de tasarruf etmenizi
sağlayacak bu çağdaş yöntem ile dünyaya daha da entegre olarak fark sahibi olacaksınız. Bu sistemin
önemli avantajlarından biri de; gönderilen mesajlara sadece sizin yetki verdiğiniz kişilerin ulaşabiliyor
olmasıdır. Fiziksel bir yapı gerektirmediği için bu servisi sadece tek kişinin ulaşabildiği “kişisel FAKS”
olarak kullanma imkânı vardır. Böylece sadece gönderilen değil gelen FAKS mesajlarının da başkaları
tarafından izlenmesi durumu ortadan kalkmış olacaktır.
Sayfa :
Atatürk Mah. Atatürk Cad. 427 Ada 3.Parsel Ankakuşu Sok. No:2E STAR TOWERS A-1 Blok K:21
D:99 Kıraç Esenyurt - İSTANBUL
[email protected] - Faks : (850) 811 1581
www.mayabilgi.com
7
MAYATEK Toplu FAKS sistemi daha güvenli, performanslı ve çağdaş olmanın dışında hiçbir zaman
“meşgul sinyali vermeden” direkt olarak gelen mesajları alacaktır. Böylece oluşabilecek tüm kopukluk
ve aksamaların da önüne geçeceğinden sizinle çalışanlar da farkınızı hemen fark edecektir. Günümüzde
kullanılan donanım temelli sistemlerin üzerinde ancak çok yüksek yatırım maliyeti ile (kısmen)
sağlanabilen bu çağdaş teknik, MAYATEK tarafından size bir yatırım maliyeti olmaksızın sunulmaktadır.
MAYATEK Toplu FAKS
TANITIM KILAVUZU
Belge # : 2014-005
Tarih : 08.09.2014
Gelişmiş Rapor Desteği
MAYATEK iletişim çözümleri içinde en karmaşık sistemlerden biri olan Toplu FAKS gönderim sistemi
aynı zamanda tüm gönderimleri anında takip edebileceğiniz gelişmiş bir rapor avantajına da sahiptir.
MAYATEK olarak Gönderimlerin doğru, hızlı ve güvenli olmasının yanında detaylı raporlar ile kullanıcıyı
bilgilendirmeyi prensip edinmiş bulunuyoruz. Bu nedenle diğer servislerimizde olduğu gibi Toplu FAKS
sistemimizde de yaptığınız gönderimleri derinlemesine inceleyebilirsiniz.
Panelden veya WEBSERVIS ile yapılan tüm gönderimlerin en şeffaf şekilde ne zaman, kaçıncı
denemede, ne kadar sürede alıcılara ulaştığını ve maliyetinin ne olduğunu anında görebilirsiniz.
MAYATEK olarak amacımız; diğer servislerimizde de olduğu üzere size katma değer yaratarak
devamlılık sağlamak ve bu şekilde iş kalitenizi artırmaya yardımcı olmaktır. Bunu yaparken işin gereği
olan unsurları ihmal etmeden en düşük maliyetli çözümleri sizlere sunarak memnuniyetinizi kazanmayı
amaçlıyoruz. Bu referanslar sayesinde uzun vadede sektörde en ciddi servis sağlayıcı olmak temel
hedefimizdir.
Toplu FAKS Ücretlendirme Sistemi
MAYATEK Toplu FAKS gönderim sistemini kullanabilmek için hesabınıza önceden kredi yüklemelisiniz.
Kredi yüklemek için her bankanın Kredi Kartını kullanabilir, bu şekilde 7/24 on-line olarak kredi
yüklemesini yapabilirsiniz. Eğer Kredi Kartı kullanmıyorsanız, MAYATEK banka hesaplarına havale
yöntemiyle kredi yüklemesini gerçekleştirebilirsiniz. Banka havalesi ile ödeme yaparken, açıklama
kısmına kullanıcı kodu ve adınızı yazmayı ihmal etmeyiniz ve banka makbuzunuzu muhafaza ediniz. Ön
ödemeli olarak çalışan bu sistemde sayfa başına (60 saniye olarak tanımlanan sürede) sabit bir
gönderim bedeli uygulanacaktır. Eğer yapılan gönderimlerde sayfa başına bu süre aşılırsa, aşılan süreye
bağlı oran kadar ek ücret gönderime yansıtılacaktır. Yukarıda açıklandığı üzere, tüm gönderim detayı
ayrıntılı şekilde raporlarda kullanıcıların dikkatine sunulacaktır. Ortalama bir A4 sayfası normal şartlar
altında 60 saniye içinde alıcıya ulaştırılabilmekle beraber, alıcı tarafında kullanılan hat kalitesi, cihaz
kalitesi veya yapılan gönderinin yoğunluğuna bağlı olarak bu süre aşılabilmektedir.
Toplu FAKS ücret tarifelerini MAYATEK sayfalarında ve panelinizden takip edebilirsiniz. MAYATEK en iyi
servisi doğrultusunda bunu sağlayabileceği uygun tarifeleri kullanıcılarına sunmaktadır. MAYATEK
iletişim sektöründen veya bunu etkileyebilecek otoritelerden kaynaklanabilecek nedenlerle fiyatlarda
değişiklik yapma hakkını saklı tutmaktadır.
Toplu FAKS Kredi Yükleme Sistemi
Kullanıcılar kendi panellerine giriş yaptıktan sonra Kredi Kartı ile anında hesaplarına Türk Lirası olarak
kredi yüklemesi yapabilirler. Yurtdışı FAKS gönderimlerinde Euro/cent olarak ücretlendirilen tarifeler
üzerinden gerekli hesaplama yapılarak ücret düşülecektir. Kur çevrimi gerektiğinde TC Merkez Bankası
Döviz Satış Kuru esas alınacaktır.
Sayfa :
Atatürk Mah. Atatürk Cad. 427 Ada 3.Parsel Ankakuşu Sok. No:2E STAR TOWERS A-1 Blok K:21
D:99 Kıraç Esenyurt - İSTANBUL
[email protected] - Faks : (850) 811 1581
www.mayabilgi.com
8
MAYATEK ödeme sistemleri tüm banka Kredi Kartlarını kabul eden, güvenli bir ödeme platformudur.
Tüm kredi kartlarına taksit yapabilme özelliğine sahip olan bu sistem Bilgi Teknolojisi Kurumu (BTK)
kuralları doğrultusunda çalışmaktadır. Bu formun hazırlandığı tarih itibarı ile BTK Telekomünikasyon
hizmetleri için taksit yapılmasına izin vermediğinden, şu anda Kredi Kartından yapılan ödemeler tek
çekim olarak değerlendirilecektir. Siz değerli müşterilerimizin mağdur olmaması için her zaman en
şeffaf şekilde sizleri bilgilendirecek ve kullanabileceğiniz tüm imkânları sunmaya devam edeceğiz.
MAYATEK Toplu FAKS
TANITIM KILAVUZU
Belge # : 2014-005
Tarih : 08.09.2014
MAYATEK Toplu FAKS Genel Çalışma Diyagramı
Göndericiden başlayarak alıcıya kadar olan iletişim sürecinde bulunan pek çok unsuru doğru bir şekilde
organize ederek bir servis haline getirdiğimiz Toplu SMS sistemi genel hatlarıyla aşağıdaki şekilde
çalışır;
Akış diyagramında görülebileceği gibi, kullanıcılar MAYATEK panelinden veya BAYİ ’ye özelleştirilmiş
panelden sistemi kullanacaktır. Konu ile ilgili tüm sistem, network, servis ve mali unsurlar MAYATEK
tarafından organize edilerek kullanıma sunulmaktadır.
MAYATEK Toplu FAKS BAYİ Paneli
Sayfa :
Atatürk Mah. Atatürk Cad. 427 Ada 3.Parsel Ankakuşu Sok. No:2E STAR TOWERS A-1 Blok K:21
D:99 Kıraç Esenyurt - İSTANBUL
[email protected] - Faks : (850) 811 1581
www.mayabilgi.com
9
MAYATEK iletişim hizmetleri içinde çalışmakta olan Toplu FAKS servisi, STH (Sabit Telekom Hizmeti)
yetkisine sahip firmalar tarafından yetkilendirilmiş BAYİ olarak kullanılabilir. Bu kullanım için MAYATEK
ile ilgili sözleşmeyi imzalayan ve gerekli koşullara sahip firmalar WEBSERVIS veya kendi sayfalarından
verecekleri link ile bu servise bağlanabilecektir. Her 2 yöntemde de BAYİ, STH kuralları doğrultusunda
kendi müşterilerine ve MAYATEK’e karşı sorumlu olacaktır. BAYİ kendi fiyat tarifelerini oluşturacak ve
faturaları kendisi kesecektir. Eğer BAYİ kendine ait bir panel sistemine sahip değilse, MAYATEK paneli
üzerinden kendi LOGO ve bilgileri ile özelleştirilmiş şekilde kendi müşterilerine hizmet verebilir. Bayilik
koşulları ile ilgili bilgi almak için lütfen firmamıza ulaşınız.
Download

MAYATEK Toplu FAKS