sun for life l hayat için güneş
about us
hakkımızda
Solarbaba is Turkey’s largest interactive solar energy platform and non
governmental organization founded by Ates Ugurel, who has over 18 years
on-field experience in PV business. We are broadcasting on our website,
our social media channels and reaching around 100,000 individuals and
companies per week. Our primary target is to make Turkey one of the
leading solar markets and players worldwide.
Güneş enerjisi sektöründe 18 yılın üzerinde deneyime sahip Ateş Uğurel
tarafından kurulan Solarbaba platformu, haftalık ortalama 100 bin kişi
ve şirketin ziyaret ettiği, Türkiye’nin en büyük güneş enerjisi mecrası ve
dijital sivil toplum örgütü haline gelmiştir. Amacımız Türkiye’yi dünyanın
en önemli güneş enerjisi oyuncularından biri yapmaktır.
The main field of our activity is to bring the solar companies together with
potential customers, creating solar awareness among our followers, to act
as a lobby platform and to achieve a sustainable growth of the local solar
industry with the support of bankable, premium brands.
Our new target is to reach 1 million people in Turkey
Solarbaba’nın ana faaliyet alanı Türkiye’deki güneş enerjisi şirketleri ile
potansiyel güneş enerjisi müşterilerini bir araya getirmek, en iyi yasal
mevzuatın ve desteğin sağlanması için gerekli lobi çalışmalarını yapmak,
güneş enerjisi hakkında kamuoyunu tüm detayları ile bilgilendirmek ve
sektörün kaliteli/sürdürülebilir gelişimini sağlamaktır.
Yeni amacımız Türkiye’de 1 milyon kişiye ulaşmak
our solar history
bugüne kadar ne yaptık?
Our solar background starts in 1996, since then our solar adventure continues
with increasing appetite. A short summary of Solarbaba’s history:
1996 sonbaharında başlayan güneş enerjisi maceramız kesintisiz devam
ediyor. Bu süre içinde yaptıklarımızı özetlemek gerekirse;
- Antalya Solarhouse, Turkey’s first solar guide
- Participated in Intersolar, SolarNow, EIF, Solarex, ICCI and many others
- We were keynote speaker at over 200 conferences and seminars
- Extensive information about solar energy to thousands of students
- Special awareness activities for the government,media and private sector
- We realized over 500 PV installations of various scales
- Antalya Güneşev, Türkiye’nin ilk güneş enerjisi rehberi
- Intersolar, SolarNow, EIF, ICCI, Solarex, Solarpraxis gibi etkinliklere katıldık
- 200 üzerinde konferans ve seminerde konuşmacı olarak yer aldık
- Binlerce öğrenciye güneş enerjisi konusunda bilgi verdik
- Medya,kamu kurumları ve özel sektöre bilgilendirme çalışmaları yaptık
- 500 üzerinde farklı büyüklükte güneş sistemi kurulumunda yer aldık
We are active on solar business since 1996
1996’dan beri güneş enerjisi konusunda çalışıyoruz
what are we discussing at solarbaba?
solarbaba’da hangi konuları tartışıyoruz?
- PV systems for hotels, malls, hospitals, residential and industrial zones
- Licenced utility scale solar power plants, bidding procedures
- Land and project development
- Turnkey installation costs, O&M services, legal issues
- Various finance options
- Off-grid solutions, telecommunication-irrigation-lighting
- CSP, CPV technologies
- Solar buildings, energy storage, green building certificates
- Latest developments/news from the non-licenced market
- Local manufacturing, subsidies, legal barriers
- Mistakes on the existing legislation, revision proposals
- New technologies,R&D and emerging markets in the world
- Local events, seminars, conferences and exhibitions
- Kendi elektriğini üreten otel, avm, hastane,fabrika ve siteler
- Lisanslı güneş enerjisi santralleri, yarışma süreci
- Proje ve saha geliştirme
- Anahtar teslim kurulum maliyetleri, yaşanan sorunlar, bakım-servis
- Farklı proje finansı seçenekleri
- Elektriksiz yerler için çözümler, sulama-telekomünikasyon-aydınlatma
- Konsantre güneş teknolojileri (CPV-CSP)
- Kendi elektriğini üreten ekolojik binalar, yeşil bina sertifikaları
- Lisanssız güneş enerjisi santrallerindeki gelişmeler
- Yerli güneş paneli üretimi, yan sanayi, teşvikler, yaşanan süreç
- Mevzuat içeriğindeki hatalar, eksikler, ilgili öneriler
- Dünyadaki son gelişmeler, yeni pazarlar, Ar-Ge çalışmaları
- Düzenlenen seminerler, fuarlar, konferanslar
We are nr1 meeting place for the local solar industry
Türkiye’deki güncel gündemin yaratıldığı ve tartışıldığı mecrayız
our social and solar targets
sosyal ve solar çalışmalarımız
One of the biggest aims of Solarbaba is to inform a the generel public
awareness for each individual living in Turkey, so far the solar energy is
only well perceived by a small community of engineers. What we plan to do
is:
Solarbaba’nın en büyük amaçlarından biri güneş enerjisini sadece
mühendislik eğitimi almış bir avuç insanın anlayabileceği kapsamdan
çıkartıp, halkın geniş bir tabanında güneş enerjisi konusunda bilinç
yaratmaktadır. Bu kapsamda yapmayı düşündüklerimiz:
- Popular concerts in different cities powered by solar energy
- Turkey’s first solar fashion show, wearable technology
- Specially designed solar conferences at all cities
- Solar product competition at high-schools and universities
- Custom designed solar urban furnitures for public use
- The very first e-showcase for all solar companies in Turkey
- PR and advertising campaigns in TV channels and newspapers
- Farklı şehirlerde güneş enerji destekli konserler
- Türkiye’nin ilk güneş defilesi, giyilebilir güneş teknolojileri
- Tüm şehirlerde düzenlenecek güneş enerjisi konferansları
- Üniversite ve liselere yönelik etkinlikler, yarışmalar
- Güneş enerjili ürün geliştirme, bunları şehir mobilyası olarak sergileme
- Tüm şirketlerin ürün ve servislerini tanıtacakları bir e-vitrin geliştirme
- Yazılı ve görsel medyada bilinçlendirme etkinlikleri, kamu spotları
Solar energy shall reach all individuals in Turkey
Güneş enerjisini toplumun tamamına ve tabanına yaymayı hedefliyoruz
online projects in turkey
türkiye uygulamaları
Especially via the non-licenced electricity production law and legislation
in Turkey, many PV systems are already installed and are online. In a
short while, licenced solar power plants will be added on the existing
installations.
Türkiye’de lisanssız elektrik üretimi yönetmeliği kapsamında farklı
büyüklüklerde birçok güneş enerjisi sistemi kurulmaya başlanmıştır, buna
bir süre sonra lisanslı büyük güneş enerjisi santralleri de dahil olacaktır.
This part of Solarbaba will include all types of solar projects which are
operational such as residential, commercial, off-grid and on-grid ones.
Installed power, preferred technology, the responsible EPC company and
installation photos will be shared. Upon the approval of the customer
or EPC company, installation costs and montly performance will be also
disclosed.
It’s a must to follow the monthly performance of local installations
Solarbaba’nın bu bölümünde Türkiye’deki tüm güneş enerjisi
uygulamaları hakkında (şebeke bağlantılı veya ada sistemleri) özet
bilgiye erişebileceksiniz. Kurulu güç, tercih edilen teknoloji ve markalar,
kurulumu yapan firma ile uygulama fotograflarını paylaşacağız. Sistemin
sahibi olan müşteriler veya uygulama şirketleri izin verirse yıllık üretim
performansları da ayrıca takip edilecek. Performansına güvenen
şirketlerin bu bilgileri vereceğini öngörüyoruz.
Türkiye’deki uygulamaların maliyetleri ve perfomansları çok önemli
legal infrastructure and other legal issues
yasal mevzuat ve hukuki süreçler
All officially announced legislation, laws, regulations , -even if still in draft
form- will be available also in English with specific comments of Solarbaba
legal consultancy team for the right interpretation. The success of a solar
project usually depends on fully understanding the existing laws since
there are usually many elements of uncertainty.
Bu bölümden tüm yayınlanmış veya taslak halinde olan kanun, yönetmelik
ve tebliğlere hukuk danışmanlarımızın yorumları ile birlikte erişebilirsiniz.
Mümkün olduğu kadar tüm metinlerin İngilizce tercümesi de olacak. Tüm
projelerin başlangıcından sonuna kadar olan süreçte hukuki altyapı ile
ilgili tüm belirsizliklerin giderilmiş olması maksimum finansal getiri için
elzemdir.
For both licenced and non-licenced solar projects; we will prepare sample
contracts/content for: Land development, rent, purchase, deals with
engineering companies, letter of intention, technical and administrative
specifications, O&M agreements
Having a legal advice is essential during all solar procedures
Gerek lisanslı, gerekse lisanssız projelere yönelik arsa geliştirme, satın
alma, kiralama, mühendislik firmaları ile yapılacak sözleşmeler, cezai
maddeler, gerekli performans garantileri, iyi niyet sözleşmeleri, teknik ve
idari şartnamaler konusunda da ortak ve örnek metinler oluşturup web
sayfamız üzerinden bedelsiz olarak paylaşacağız.
Tüm yatırım sürecinde yanınızda hukuki bir danışman olmalı
solarbaba projects
solarbaba projeleri
Solarbaba will install the first 1MW pilot solar power plant with the
sponsorship of various companies and individuals who care for the clean
future of Turkey and solar energy. The output will be sold completely
to local utility and an important part of the annual “solar” revenue will
be spent to give scholarship for selected students to have a “solar”
undergrad-master or phd degree at a reputable university in Europe or US.
Solarbaba, farklı üretici ve kurumların sponsorluğu ile 1MW kurulu
gücünde örnek bir güneş santrali kurmayı planlamaktadır. Farklı
teknolojilerin bir arada gösterileceği bu uygulamadan gelecek gelirin
bir bölümü ile her yıl belli sayıda öğrencinin yurtdışında eğitim alması
sağlanarak, Türkiye’nin ilk “solar burs” projesi hayata geçecektir.
This power plant will be open to visitors from all around the country.
The installation will cover various PV technologies, including advanced
monitoring,O&M, insurance and cleaning solutions. Other small scaled PV
projects will be also realized in other cities of the country.
Would you like assisting us in our pilot 1MW power plant project?
Bahsi geçen güneş santrali ülkenin her yerinden gelen ziyaretçilere açık
olacaktır. Bu uygulamada farklı PV teknolojileri kullanılacak ve bakım
servis hizmetleri, finans, sigorta, temizlik gibi detaylardaki son gelişmeler
ziyaretçilerle paylaşılacak. Daha küçük ölçekli örnek/emsal projeler de
Türkiye’deki diğer şehirlerde gerçekleştirilecek.
Örnek güneş santrali projemizde bize destek vermek ister misiniz?
customized events
özel etkinlikler ve projeler
Via solarbaba.com, you can browse all the solar events, conferences,
seminars, important exhibitions in Turkey. From 2014 on, we will organize
our own events too.
Güneş enerjisi, temiz enerji teknolojileri, enerji verimliliği gibi yerel ve
uluslararası fuar, konferans, seminer, eğitim, webinar gibi etkinlikleri bu
bölüm altında listeliyoruz. 2014 yılından itibaren kendi etkinliklerimizi de
organize etmeye başlıyoruz.
Until now, all solar activities in Turkey witnessed the same boring
presentations, same keynote speakers and same audince telling the
same things. The real potential solar customers were always absent. In
Solarbaba events, world’s and Turkey’s leading engineering companies,
product manufacturers and finance providers are going to meet with
individuals and companies considering a PV investment. The events
will be interactive, the content will be updated, the atmosphere will be
entertaining.
Wanna participate our events as keynote speaker or listener?
Bugüne kadar düzenlenen güneş enerjisi etkinliklerinde hep aynı sıkıcı
sunumlar, konuşma yapanlarla dinleyenlerin hep aynı kişiler olduğunu
gördük, hiçbirinde güneş enerjisi sistemi kurmayı düşünen müşteriler
yoktu. Solarbaba etkinliklerinde Türkiye’nin ve dünyanın en kaliteli ürün
ve servis sağlayıcıları, finansör kurumlar, güneş enerjisi yatırımı yapmayı
düşünen kişi ve kurumlarla hem bilgilendirici hem de keyifli etkinlikler
kapsamında bir araya gelecek.
Etkinliklerimize konuşmacı veya dinleyici olarak katılmak ister misiniz?
finance tools
finans araçları
Sustainable financing will be essential in Turkey, especially for nonlicenced solar power systems. This is still a big problem in the market,
and the local banks are at the moment hesitating to provide the required
financing for the new solar projects.
Bilhassa lisanssız elektrik üretimi kapsamında yapılacak uygulamalarda
sürdürülebilir finans yöntemleri sektörün gelişimi için elzem olacaktır.
1MW kurulu gücündeki bir güneş enerjisi sisteminin Türkiye’deki fiyatı
anahtar teslim yaklaşık olarak 1.3-1.6 milyon USD mertebesindedir.
We created a new online finance tool, by just choosing your city in Turkey,
you will see how much electricity per year you will produce and how much
money you will earn annually on USD basis. In coming days, we will add
leasing, bank credit, PPA options to our application and it will be also
available in iOS and Android phones.
Online finans aracımız sayesinde hangi şehirde ne kadar elektrik
üreteceğinizi görebilir ve o bölge için gerekli yatırım miktarı ile geri dönüş
süresini hesaplayabilirsiniz. Önümüzdeki günlerde leasing, banka kredisi,
PPA gibi farklı finansal araçların entegre edileceği uygulama tüm cep
telefonlarına ve tablet bilgisayarlara uyarlanacak.
Financing is essential for the sustainable growth of the solar industry
Doğru şartlarda sağlanacak finans güneş yatırımı için elzemdir
solarbaba annual membership
yıllık solarbaba üyeliği
Only premium and bankable local/global solar companies such as EPC,
finance, insurance, manufacturing, project/land development, are eligible
to subscribe for our annual membership.
Solarbabaya ancak güneş enerjisi konusunda faaliyet gösteren
premium,kalitesi ve referansları tescilli güneş enerjisi firmaları üye
olabilir.
What are the main benefits of becoming a Solarbaba member?
Peki Solarbaba üyeliği, güneş enerjisi şirketlerine ne fayda sağlayacak?
-Customized solarbaba.com/companyname web page in Turkish
- Updated content
- Sales lead from all potential customers (B2C networking)
- Networking activities with other companies- Customized event management for the company
- Service/product promotion on all social media channels
- Special interviews
- Discounts at many global and local events
- Özel solarbaba.com/şirketismi web sayfası
- Güncel içerik
- Müşteri taleplerinin yönlendirilmesi
- Diğer şirketlerle birlikte düzenlenecek networking etkinlikleri
- Şirkete özel etkinlik, seminer, eğitim ve bilgilendirme çalışmaları
- Tüm sosyal medya kanallarında şirket/ürün/servis tanıtımı
- Düzenli yapılacak özel röportajlar
- Birçok yerel ve ulusal etkinlikte özel indirim
Solarbaba membership provides an excellent B2C opportunity
Solarbaba üyeliği doğru şirket ve müşterilerin bir araya gelmesini sağlar
planning to install a pv system?
bir GES yatırımı mı yapmak istiyorsunuz?
A lot of potential customers such as hotels, shopping malls, hospitals,
residential areas, industrial zones are contacting Solarbaba for advice.
Free of charge consultancy will be given to all of them including legal and
engineering assistance for problems encountered during and after the
installation of the PV system.
Güneş enerjisi konusunda yatırım yapmak isteyen tüm otel, AVM, hastane,
ev, site, fabrika gibi kurumlara bedelsiz danışmanlık hizmeti vererek,
en kaliteli ürünleri ve mühendislik hizmetini en uygun finans yöntemi
ile almalarını temin ediyoruz. Kurulum esnasında ve sonrasında çıkacak
teknik-hukuki problemlerde destek oluyoruz.
- Land optimization and feasibility
- Mounting structures for rooftops and free fields
- Various inverter designs, pro’s and con’s, solar module selection
- Legal advice
- Administrative and technical specifications
- Operation and maintanance planning
- Local and global financing sources
- Alan optimizasyonu ve fizibilitesi
- Doğru konstruksiyon seçimi
- Farkli inverter tasarımları, güneş paneli seçimi
- Hukuki bilgilendirme
- İdari ve teknik şartname hazırlanması
- Bakım&servis süreci
- Yurtiçi ve yurtdışı farkı finans yöntemleri
The right products and engineering will increase your profit
Doğru mühendislik ve ürün seçimi cebinizde kalacak ekstra paradır
social media
sosyal medya
You can share your problems and ask your questions about solar energy
via our Facebook, Google+, Twitter and Linkedin social media channels. Or
just simply send a WhatsApp message, SMS text or e-mail. We will reply
promptly. In the near future we will start our special campaigns for new
products and services provided by premium solar companies.
Tüm sorularınızı ve sorunlarınızı Facebook, Google+, Twitter, Linkedin
sayfalarımızdan bizlerle paylaşabilirsiniz. Hatta özel telefon hattımız
üzerinden bize WhatsApp mesajı veya SMS bile atabilirsiniz. Binlerce
güneş enerjisi dostunun her gün takip ettiği bu mecralarda önümüzdeki
günlerde farklı ürün ve hizmetlere yönelik kampanyalar olacak.
Our linkedin group currently consist of around 2,000 solar professionals
and followed by increased interest. You are welcome to join our solar
family. On top of this, ten-thousands of people are following us each day on
Facebook and are asking their questions online.
Interaktif ve güncel tartışmaların en yoğun yaşandığı mecramız Linkedin
Solarbaba grubu. Yaklaşık 2,000 güneş profesyoneli ve dostunun
bulunduğu bu gruba sizi de bekleriz. Yine Facebook’da her gün onbinlerce
kişiye ulaşıyor, onların sorularını cevaplıyoruz.
follow us at facebook, twitter, linkedin and google plus
Sosyal medyada bizi takip edin, interaktif tartışmalara siz de katılın
You are a potential solar
customer and if you want to have
the best quality products and
engineering with the best
finance conditions
PLEASE FOLLOW US
You are a solar company and if
you want to reach thousands of
potential customers and
prove your quality
PLEASE BE A MEMBER
En kaliteli ürünler ve mühendislik
hizmetleri ile en uygun finans
koşullarında bir güneş enerjisi
santrali kurmak istiyorsanız
BİZİ TAKİP EDİN
Onbinlerce potansiyel müşteriye
ulaşmak ve kalite farkınızı
göstermek için
BİZE ÜYE OLUN
www.solarbaba.com
/solarbabatr
Download

Solarbaba 2014