E6900
E6900 Kullanma Kılavuzu
E6900
KULLANIM ve TANITIM KILAVUZU
Öncelikle TRDENT markasını tercih ettiiniz için teekkür ederiz. Cihazı kullanmadan önce lütfen kullanma kılavuzunu
dikkatlice okuyunuz. Kılavuzda belirtilen talimatlara göre cihazınızı çalıtırınız. Cihazınızı kullanırken her hangi bir sorun
veya ikâyetiniz olması durumunda lütfen yetkili servislere gösteriniz ya da 0212 867 18 00 numaralı telefonumuzu arayarak
müteri temsilcilerimiz ile görüünüz. Ayrıca bize www.trident.com.tr sitesinden de ulaabilirsiniz. Bu kılavuzu ileride
bavurabileceiniz bir referans olarak saklayınız. Sanayi Bakanlıınca tespit edilen cihaz kullanım ömrü 7 yıldır.
BU CIHAZ TÜRKÇE KARAKTERLERN TAMAMINI HTVA EDEN ETSI TS 123.038 V8.0.0 VE ETSI TS 123.040.V8.1.0 TEKNK
ÖZELLKLERNE UYGUNDUR
Telefonunuzu iyi günlerde kullanmanız dileiyle
Saygılarımızla,
TRDENT
Not: Bu kılavuzun içerii dorudur. Yazılım farklılıı, SIM kart ya da operatör sebebiyle bu kılavuzun bazı bölümleri telefon ile farklılık
gösterebilir. irketimiz teknik özellikleri deitirme hakkını hiçbir bildirim yapmadan deitirme hakkını saklı tutar.
ENPA BL
M TEKNOLOJLER TCARET LTD.
T.
HOBYAR MAH. MMAR KEMALETTN CAD. ERSOY HAN NO:4 KAT:2 D:6
EMNÖNÜ/STANBUL
TEL:
0212 520 04 97
1
E6900 Kullanma Kılavuzu
ÇNDEKLER
1. GÜVENLK ve UYARILAR ............................................................................................................................. 4
2. TELEFONUNUZU TANIYIN ........................................................................................................................... 5
2.1. Telefonunuz ve Aksesuarlar ................................................................................................................. 5
2.2. Simgeler ve Açıklamaları ...................................................................................................................... 6
3. KULLANIM ..................................................................................................................................................... 7
3.1. SIM Kartı ve Pili Yerletirin ................................................................................................................... 7
3.2. Pili arj Etmek ...................................................................................................................................... 7
3.3. Telefonu Aç / Kapat .............................................................................................................................. 7
3.4. Hafıza Kartı ........................................................................................................................................... 7
4. TEMEL FONKSYONLAR .............................................................................................................................. 7
4.1. Arama Yapmak ..................................................................................................................................... 7
4.4. Metin Girii ............................................................................................................................................ 8
5. REHBER ......................................................................................................................................................... 8
5.1 Arama .................................................................................................................................................... 9
5.2 Ekle ........................................................................................................................................................ 9
5.3 Tümünü kopyala .................................................................................................................................... 9
5.4 Sil ........................................................................................................................................................... 9
5.5 Gruplar ................................................................................................................................................... 9
5.6 lave Numaralar ..................................................................................................................................... 9
5.7 Ayarlar ................................................................................................................................................... 9
6. ARAMA KAYITLARI .................................................................................................................................... 10
6.1 Arama bilgileri ...................................................................................................................................... 10
6.2 Genel arama ayarları ........................................................................................................................... 11
7. MESAJLAR .................................................................................................................................................. 11
7.1 Metin mesajı (SMS) ............................................................................................................................. 11
7.2 Çoklu ortam mesajı (MMS) .................................................................................................................. 13
8. ÇOKLU ORTAM ........................................................................................................................................... 14
8.1 Kamera ................................................................................................................................................ 14
8.2 Resim gösterici .................................................................................................................................... 15
8.3 Ses Çalar ............................................................................................................................................. 15
8.4 FM Radyo ............................................................................................................................................ 15
8.5 TV ........................................................................................................................................................ 16
2
E6900 Kullanma Kılavuzu
9. AYARLAR .................................................................................................................................................... 16
9.1 Çift SIM ayarları ................................................................................................................................... 16
9.2 Telefon ayarı ........................................................................................................................................ 16
9.3 A ayarı ............................................................................................................................................... 16
9.4 Güvenlik ayarı ...................................................................................................................................... 16
9.5 Fabrika ayarlarını yükle ....................................................................................................................... 17
9.6 Kullanıcı Ayarları.................................................................................................................................. 17
10. AJANDA ..................................................................................................................................................... 17
10.1 Takvim ............................................................................................................................................... 17
10.2 Alarm ................................................................................................................................................. 17
10.3 Hesap Makinesi ................................................................................................................................. 17
11. ELENCE ve OYUNLAR ........................................................................................................................... 17
11.1. Dosya yöneticisi ................................................................................................................................ 17
11.2 Java ................................................................................................................................................... 18
12. SERVSLER................................................................................................................................................ 18
12.1 Servisler ............................................................................................................................................. 18
RADYO DALGALARINA MARUZ KALMA (SAR)........................................................................................... 20
PLLER ............................................................................................................................................................. 20
BAKIM .............................................................................................................................................................. 21
BAST SORUN GDERME ............................................................................................................................... 22
3
E6900 Kullanma Kılavuzu
1. GÜVENLK ve UYARILAR
Telefonunuzu güvenli ve verimli bir ekilde kullanabilmek için aaıdaki uyarıları okuyunuz ve uygulayınız.
Güvenli ortamlarda açınız
Telefon kullanmanın yasak olduu yerlerde telefonunuzu kullanmayınız. Telefonunuzu kullanırken çevrenizi
rahatsız etmeyiniz.
Trafikte güvenlik
Araba kullanırken telefonunuzu kullanmayınız.
Sınırlandırılmı alanlarda kapatınız
Alevlenebilen kimyasallar ve tıbbi cihazların yanında telefonunuzu kapatınız.
Frekans karııklıı
Frekans karııklıından dolayı telefonunuzun performansı etkilenebilir.
Suya karı dayanım
Telefonunuzun suya karı dayanıklılıı yoktur; su, sıvılar ve kimysallardan uzak tutunuz.
Çocukların eriiminden uzak tutunuz
Telefonunuzu ve tüm aksesuarlarını çocukların eriiminden uzak tutunuz.
Aksesuarlar ve pil
Sadece kutu içinden çıkan orijinal aksesuarları kullanınız. Yenilemek, deitirmek istediinizde firmamız tarafından
satılan orijinal aksesuarları satın alınız.
Yetkili Servis
Telefonunuzun ve aksesuarlarının hiçbir parçasını sökmeyiniz. Telefon sadece yetkili servisler tarafından
sökülebilir.
4
E6900 Kullanma Kılavuzu
2. TELEFONUNUZU TANIYIN
2.1. Telefonunuz ve Aksesuarlar
Telefonunuz aaıdaki aksesuarları ile birlikte kutulanmıtır.
Cep telefonu
arj cihazı
Pil
Kulaklık
Kullanma kılavuzu
Garanti belgesi
5
E6900 Kullanma Kılavuzu
2.2. Simgeler ve Açıklamaları
Simge
Açıklama
1nci SIM kart için ebeke gücü
2nci SIM kart için ebeke gücü
Pildeki arj miktarı
1nci SIM kartta okunmamı SMS (metin) mesajı var
2nci SIM kartta okunmamı SMS (metin) mesajı var
1nci SIM kartta okunmamı MMS (çokluortam) mesajı var
2nci SIM kartta okunmamı MMS (çokluortam) mesajı var
1nci SIM kart için cevapsız arama
2nci SIM kart için cevapsız arama
Kullanıcı profil ayarı: genel mod
Kullanıcı profil ayarı: toplantı modu
Kullanıcı profil ayarı: dıortam modu
Kullanıcı profil ayarı: içortam modu
Kullanıcı profil ayarı: kulaklık modu
Kullanıcı profil ayarı: bluetooth modu
Kullanıcı profil ayarı: güç koruma modu
Alarm aktif (pasif olduunda simge gözükmez)
Müzik çalıyor
Tu takımı kilitli
6
E6900 Kullanma Kılavuzu
3. KULLANIM
3.1. SIM Kartı ve Pili Yerletirin
arj cihazı telefona balı iken, pili takmayınız.
Telefonunuz 2 SIM kartı destekler ve her 2 hat aynı anda aktiftir. 1nci hattınızı SIM1 yuvasına, 2nci hattınızı
SIM2 yuvasına takınız. SIM kartları takarken, yuvanın yanındaki sembollere dikkat ediniz. SIM kartınız
kolaylıkla çizilebilir, bükülebilir ve zarar görebilir dolayısıyla takarken dikkatli olunuz.
1.
Pil kapaını çıkarınız
2.
Pili çıkarınız
3.
SIM kartı yuvasına yerletiriniz
4.
Pili takınız
5.
Pil kapaını takınız.
3.2. Pili arj Etmek
Telefonunuzun pili az arjlı yada tamamen arjsız olabilir.
Telefona pili ilk taktıınızda, tam arj ediniz.
Pili tam bitirmeden arj etmek, pilin ömrünün azalmasına neden olabilir. Dolayısıyla, pil tamamen boalıncaya
kadar telefonunuzu kullanınız. Tam olarak bittikten sonra arj ediniz.
Pil arjı azaldıında, ses ve ekranda beliren simge ile uyarı verir. Bu durumda telefonun tüm özellikleri
kullanılamayabilir.
Pil arjı yetersiz olunca telefon otomatik olarak kapanır.
Pil arj olurken ekranda arj olma simgesi gözükür. Tam olarak arj olduunda, tam dolu pil simgesi gözükür.
Telefon açık iken pilin arj olması 2-3 saat sürer.
arj yuvası kapaını kaldırın, arj adaptörünün ucunu yuvaya takın. (arj aleti prize takılı iken, arj kablosunu
arj yuvasına takmayınız. Önce arj kablosunu arj yuvasına takınız sonra arj aletini prize takınız).
1.
arj kablosunu arj yuvasına takınız,
2.
arj aletini prize takınız,
3.
Ekranda arj olma simgesi gözükür,
4.
arj ilemi bittiinde, adaptörü önce prizden çekiniz sonra arj kablosunu arj yuvasından çıkarınız.
3.3. Telefonu Aç / Kapat
Telefonu açmak için [BTR] tuuna basılı tutunuz.
Telefonu kapatmak için [BTR] tuuna basılı tutunuz.
3.4. Hafıza Kartı
Telefonunuz Micro SD kart türünü destekler. Hafıza kartı, yuvasına dikkatli ekilde takılıp çıkarılmalıdır.
1. Hafıza kartı kapaını açın,
2. Kart ıyerletirin,
3. Kapaı kapatın.
4. TEMEL FONKSYONLAR
4.1. Arama Yapmak
Telefonunuz açıldıında otomatik olarak ebeke arar. ebeke kapsamında ise otomatik olarak SIM kartının
ait olduu ebekeye balanır. Telefon yurtdıında ise ebeke salayıcınızın izin verdii ebekeye
balanır.
Ekranda ebeke simgesi gözüküyorsa, arama yapabilir ve gelen aramayı cevaplayabilirsiniz.
Arama yapmak için:
Telefon numarasını yazarak [ARA1/ARA2] tularından birine basınız.
7
E6900 Kullanma Kılavuzu
Arama kayıtlarından istediiniz numarayı seçip [ARA1/ARA2] tuuna basınız.
Telefon rehberinden seçim yaparak [ARA1/ARA2] tuuna basınız.
Telefonunuz 112, 911 gibi uluslararası acil durum numaralarını, SIM kart takılı olmasa dahi arayabilir
(operatör kapsama alanında olduu sürece).
4.2. Gelen Aramayı Cevaplamak
Gelen arama olduunda;
[ARA1/ARA2] tularına basarak gelen aramayı cevaplayabilirsiniz. Telefonunuza kulaklık yada
Bluetooth cihazı balı ise bu cihazlardan cevaplayabilirsiniz.
[BTR] tuuna basarak gelen aramayı reddedebilirsiniz.
4.3. Cevapsız Aramalar
Cevapsız aramalar var ise ekranda cevapsız arama simgesi gözükür. Simge üzerinde cevapsız arama sayısı
belirtilir. < GÖRÜNTÜLE > komutu ile cevapsız aramaları görebilirisiniz.
Arama Sırasındaki Seçenekler
Arama sırasında <SEÇENEKLER> tuuna basarak aaıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz.
Sesli arama: mod deiimlerinde kullanabilirisiniz.
Aramayı beklet: geçici olarak aramayı beklet
Aramayı bitir: aramayı bitir
Yeni arama: Çoklu arama yapmak için yeni arama balat
Telefon defteri: Telefon defteri menüsüne gir
Mesajlar: Mesajlar menüsüne gir.
Ses kaydedici: Konumayı kaydet
Sessiz: Sessiz modunu aç yada kapat
DTMF: DTMF özelliini aç yada kapat
Eller Serbest Özellii
<E-Serbet> tuuna basarak özellii açıp kapatabilirsiniz.
4.4. Metin Girii
Tu takımını kullanarak metin girii yapabilirsiniz
[#] tuuna basarak mentin giri yöntemini seçebilirsiniz. Bunlar :
Smart ABC, Smart abc, Multitap ABC, Multitap abc, Multitap Th, Multitap ES, Multitap es, Multitap FR Multitap
fr , Multitap RU, Multitap ru, Multitap TR, Multitap tr, Multitap PT, Multitap pt, Multitap ID, Multitap id ,
Multitap MS, Multitap ms, Multitap VI, Multitap vi, Multitap AR, Numeric AR, Multitap FA, Multitap HI,
Numeric Input.
“Multitap TR / Multitap tr”
[2]..[9] tularından kullanarak harfleri giriniz. Tua basma sayınıza göre ekranda gözüken harf deiir.
4.5. Sayısal Giri
stediiniz rakamı tu takımından giriniz.
Dier
[*] tuuna basarak noktalama iaretlerini girebilirsiniz.
Boluk karakteri eklemek için [0] tuuna basınız.
5. REHBER
Ana menüden “Telefon Defteri” ni seçin.
Telefon defteri hem telefon hafızasını hem de SIM kart hafızasını kullanabilir.
Telefon hafızası: Telefon hafızasına isim, cep numarası, ev numarası, irket adı, e-posta adresi, ofis
8
E6900 Kullanma Kılavuzu
numarası, faks numarası, resim ekle, ses ekle, gruplar yazılabilir.
SIM kart hafızası: Kapasitesi SIM kart tipine balıdır. Bu hafıza seçildiinde sadece isim ve numara kaydı
yapılabilir. Detaylar için GSm servis salayıcınıza bavurunuz.
5.1 Arama
Kii listesinden “Arama” seçeneini seçin, aramak istediiniz ismi yazın, telefon defterinde eleen kayıtları
bulacaksınız.
Seçenekler tuuna bastıınızda:
SIM1 IP ara : SIM1’den arama yap
SIM2 IP ara : SIM2’den arama yap
SMS gönder : Mesaj gönder (Metin mesajı)
MMS gönder : MMS gönder (MMS mesajı)
Göster
: Bir kaydın detaylarını göster
Düzenle
Sil
: Bir kaydın detaylarını düzenle
: Kaydı sil
Kopyala
: Eer kayıt telefon hafızasında ise SIM hafızasına kopyalar. Eer kayıt SIM hafızasında ise
telefon hafızasına kopyalar. Bu ilemden sonra, telefon defterinde aynı kayıttan 2 adet göreceksiniz.
: SIM hafızasındaki kayıtları telefon hafızasına kopyalar. SIM’deki kayıtları siler. Veya telefon
Taı
hafızasındaki kayıtları SIM hafızasına kopyalar. SIM telefon’daki kayıtları siler.
5.2 Ekle
Bu komutla telefon defterinize yeni kii ekler ve SIM yada telefon hafızasına kayıt edebilirsiniz.
SIM kartına sadece isim ve numara kayıt edilebilir.
Telefon hafızasına kayıt etmeyi tercih ederseniz, isim, numara, ev numarası, irket numarası, faks numarası,
irket adı, e-posta adresi, doumgünü tarihi ve grup gibi özellikler de belirleyebilirsiniz.
5.3 Tümünü kopyala
SIM 1/SIM 2’deki tüm kiileri telefon hafızasına yada telefon hafızasındaki tüm kiileri SIM 1/SIM 2’ye
kopyalayabilirsiniz. Aynı zamanda 2 SIM kart arasında da kopyalama yapabilirsiniz.
Not : Telefon hafızasından SIM karta kopyalama yaparken, sadece isim ve numara kayıt edilir.
5.4 Sil
Aaıdaki ilemleri gerçekletirebilirsiniz:
SIM1’den
SIM2’den
: SIM1’deki tüm kayıtları sil.
: SIM2’deki tüm kayıtları sil.
Telefondan : Telefon hafızasındaki tüm kayıtları sil.
Tek Tek
: Kayıtları tek tek seç ve sil.
5.5 Gruplar
Telefonunuzda 5 kullanıcı grubu tanımlıdır ve her grup için ses ve üye seçebilirsiniz.
5.6 lave Numaralar
Her kart için sahibinin numarasını ve servis numarasını tanımlayabilirsiniz.
Not : Bu özellik SIM kartınız tarafından desteklenmelidir. Detaylar için GSM operatörünüze bavurunuz.
5.7 Ayarlar
Aaıdaki ilemleri yapabilrsiniz:
Hafıza durumu
: Her iki SIN kartının ve telefonun hafıza durumunu kontrol edebilirsiniz.
Tercih edilen hafıza
: Yeni bir kayıt eklerken, kaydı hangi hafızaya yazacaını belirtir.
Alanlar
: vKart detaylarında gözüken alanları seçebilirsiniz.
9
E6900 Kullanma Kılavuzu
Not : Yeni bir kayıt eklerken hafıza seçimi yapabilirsiniz.
6. ARAMA KAYITLARI
Ana menüden “Arama Kayıtları” menüsüne girince aaıdaki ilemleri gerçekletirebilirsiniz.
6.1 Arama bilgileri
Arama geçmiini inceleyebilir ve dier bilgileri buradan görebilirsiniz.
Bu menüye girin, arama bilgilerini görmek istediiniz SIM’i seçin ve detaylarını inceleyin.
Arama geçmii
Telefonunuz gelen ve giden ve cevapsız aramaların geçmiini saklar. En güncel bilgiler saklanır.
Not : Telefon, numaranın sadece en son arama bilgisini saklar.
1 Yapılan aramalar, Gelen aramalar, Cevapsız aramalar listesine girin.
2 Tarih, saat, arama sayısı gibi bilgilere ulamak için TAMAM tuuna basın.
3 Seçenekler dümesine basın:
Sil
: Kaydı sil.
Telefon defterine kaydet
Ara
: Kaydı telefon defterine kaydet.
: Dial the number of this record.
Düzenle
: Numara düzenleme ekranına git.
SMS Gönder
: Numaraya SMS gönder.
MMS Gönder
: Numaraya MMS gönder.
Arama bilgilerini sil
Yapılan aramalar, Gelen aramalar ve Cevapsız aramalar listelerini isterseniz hepsini bir defada veya tek tek
silebilirsiniz.
Arama zamanları
u ana kadar telefonunuzdan yapılmı arama zamanlarını görebilirsiniz.
Son arama
: Show the last call time.
Yapılan aramalar : Show the dialed calls time.
Gelen aramalar
: Show the answered calls time.
Tüm zamanları sil: Reset the last call time, total dialed time and total inhale time.
SIM kart 1/SIM kart 2 Arama maliyeti
Arama maliyetlerini görebilirsiniz:
Son arama maliyeti
Toplam maliyet
: Son aramanın maliyetini gösterir.
: Tüm aramaların maliyetini gösterir.
Maliyeti sil
: Önce PIN2 kodunu yazın ve tüm maliyet deerlerini sil.
En fazla maliyet
: “0” sınır yok emektir. Sınır belirlemek maliyeti sınırlar.
Birim maliyet
: Birim maliyeti giriniz.
Not : Arama maliyeti ilemi GSM operatör destei gerektirir.
Not : Maliyeti silmek, En fazla maliyet belirlemek ve birim maliyet girebilmek için PIN2 kodu gerekir.
SMS Sayacı
Alınan ve gönderilen SMS sayısını görebilirsiniz.
GPRS Sayacı
GPRS hizmetini kullandıınızda alıp gönderdiiniz bilgi miktarını görebilirsiniz. Bu bilgiler: Son gönderilen,
10
E6900 Kullanma Kılavuzu
Son alınan, Tüm gönderilen ve Tüm alınan’dır. Sayacı sil komutu ile deerleri silebilirsiniz.
6.2 Genel arama ayarları
Aaıdaki ilemleri yapabilirsiniz. lgili menüye ulamak için SIM1 yada SIM2 seçimi yapmalısınız.
Arayanın numarasını gönder
Arayanın numarasını gönder veya gizle
Arama bekletme
Arama bekletme fonksiyonunu ayarlar
Arama yönlendirme
Arama yönlendirme fonksiyonunu ayarlar
Arama engelleme
Arama engelleme fonksiyonunu ayarlar
Hat deitirme
Mevcut hattınızı deitirin
Otomatik tekrar arama
Bu özellik aktif ederseniz, baarısız bir arama tekrar aranır. Tekrar arama ilemi en fazla 10 defa tekrar edilir.
IP arama
Seçenekler dümesine aaıdaki seçenekler gözükür:
SIM1 or SIM2 aktifletir
IP numarası düzenle
Daha fazla
Bu menü arama zamanı gösterme, arama zamanı hatırlatıcı ve en uzun arama zamanı seçeneklerini içerir.
Arama zamanı gösterme
: Arama zamanı göstermeyi aç / kapat
Arama zamanı hatırlatıcı
: Arama zamanını hatırlatır. Kapalı, tek, periyodik olarak seçenekleri vardır.
Otomatik hızlı kapatma
olarak sonlandırılır.
: Bu özellik açıldıında, arama süresi belirlenen süreyi atıında arama otomatik
7. MESAJLAR
Telefonunuzdan resim, müzik metin içeren mesajlar gönderebilirsiniz.
Ayrıca dier kablosuz telefon kullanıcıları ile mesajlaabilirsiniz. Öncelikle ana menüden mesajlar menüsüne
girin.
7.1 Metin mesajı (SMS)
Mesajlar menüsünden SMS menüsüne giriniz.
Mesaj yazmak
Yeni bir mesaj yazıp gönderebilirsiniz. Mesajınızı yazdıınızda SIM1 yada SIM2 seçerek istediiniz ilemi
uygulayabilirsiniz.
Sadece gönder
mesajı gönder
Gönder ve kaydet
mesajı gönder ve kaydet
Kaydet
mesajı kaydet
Çoklu gönder
mesajı birden fazla alıcıya gönder
Grup olarak gönder
mesajı tüm gruba gönder
Gelen kutusu
Gelen kurusuna girince, SIM kart seçimi yapınız. Sonra aaıdaki ilemleri yapabilirsiniz.
Gelen kutusu alınan mesajları depolamak içindir. Yeni mesaj alındıında seçtiiniz ayarlara göre; telefon
simgesi
çalar veya titreir. Ekranda yeni mesaj simgesi gözükür. Mesajınızı okuyana kadar ekranda
kalır.
Mesajınızı okuduktan sonra aaıdaki ilemleri yapabilirsiniz:
Cevapla
: Mesajı cevapla
11
E6900 Kullanma Kılavuzu
Sil
: Mesajı sil
Düzenle
: Mesajı düzenle
Yönlendir
: Mesajı baka birine gönder
Telefona kopyala*: SIM kartındaki mesajları telefona kopyala. SIM kartında bulunan mesajlar silinmez.
SIM’e kopyala*
: Telefondaki mesajları SIM’e kopyala. Telefonda bulunan mesajlar silinmez.
Telefona taı*
: SIM kartındaki mesajları telefona kopyala ve SIM kartından sil.
SIM’e taı*
: Telefondaki mesajları SIM’e kopyala ve telefondan sil.
Tümünü sil
: Gelen kutusundaki tüm mesajları sil.
Tümünü kopyala : SIM kart veya telefondaki tüm mesajları telefona yada SIM karta kopyala.
Tümünü taı
: SIM kart veya telefondaki tüm mesajları telefona yada SIM karta taı.
Numarayı kullan : Mesajdan telefon numarasını al ve üzerinde ilem yap.
URL’i kullan
: Mesajdan balantıyı al ve üzerinde ilem yap.
Not: “*” ile iaretlenmi menü seçenekleri, seçili olan depolama hafızasına göre gözükmeyebilir.
Note: Gelen kutusu dolu olduunda, “ ” simgesi yanıp söner. Bazı mesajları silerek yeni mesajlara yer
açabilirsiniz.
Giden kutusu
Yazdıınız ama göndermediiniz mesajlar Giden kutusunda saklanır. Giden kutusuna girdikten sonra, SIM
kart seçimi yapmalısınız. Daha sonra aaıdaki ilemleri yapabilirsiniz.
Gönder
: Mesajı gönder
Düzenle
Sil
: Mesajı düzenle
: Mesajı sil
Telefona kopyala*: Mesajları SIM karttan telefona kopyala. SIM karttaki mesajlar silinmez.
SIM’e kopyala*
: Mesajları telefondan SIM karta kopyala. Telefondaki mesajlar silinmez.
Telefona taı*
: Mesajları SIM karttan telefona kopyala. SIM karttaki mesajlar silinir.
SIM’e taı*
: Mesajları telefondan SIM karta kopyala. Telefondaki mesajlar silinir.
Tümünü sil
: Giden kutusundaki tüm mesajları sil.
Tümünü kopyala : SIM kart veya telefondaki tüm mesajları telefona yada SIM karta kopyala.
Tümünü taı
: SIM kart veya telefondaki tüm mesajları telefona yada SIM karta taı.
Numarayı kullan : Mesajdan telefon numarasını al ve üzerinde ilem yap.
URL’i kullan
: Mesajdan balantıyı al ve üzerinde ilem yap.
ablon
Telefonda; metin mesajı ve çoklu ortam mesajı içeren 10 adet ablon bulunur. Bu ablonlar üzerinde
istediiniz deiiklii yapabilir ve gönderebilirsiniz.
Mesaj ayarları
Bu menüye girdikten sonra SIM kart seçimi yapınız. Sonra aaıdaki ilemleri yapabilirsiniz.
Profil ayarı
: Seçim yapabileceiniz 4 profil vardır. Bu profillerin isimlerini, Sc adreslerini ve
geçerlilik sürelerini belirleyebilirsiniz.
Ortak ayarlar
: Teslim raporunu aç yada kapat.
Hafıza durumu
: Mesaj depolama kapasitesini kontrol edebilirsiniz.
Tercih edilen hafıza : Tercih edilen mesaj depolama hafızasını seçebilirsiniz. Bu seçenekler; telefon
hafızası ve SIM kart hafızasıdır.
Not : Teslim raporu fonksiyonu GSM operatör destei gerektirir.
12
E6900 Kullanma Kılavuzu
7.2 Çoklu ortam mesajı (MMS)
Mesaj yaz
MMS mesajını yazdıktan sonra u seçenekleri görürsünüz:
Bitti
Düzenlemenin bittiini onayla
Giri yöntemi
Metin mesajı yazarken kullanılan giri yöntemini seçebilirsiniz.
MMS mesajı yazarken u seöenkerli göreceksiniz: alıcı, kopya alıcı, gizli gönder, konu, içerik. Alıcı, kopya
alıcı veya gizli gönder kısımlarına istediinizi yazın ve sonra “BTT” seçerek aaıdaki iemleri uygulayın:
Sadece gönder
Düzenlediiniz MMS mesajını gönderin.
Kaydet ve gönder
Düzenlediiniz MMS mesajını kaydedin ve gönderin.
Taslak olarak kaydet
Düzenlediiniz MMS mesajını taslak klasörüne kaydedin.
Gönderme seçenekleri
Gönderme seçeneklerini ayarlayın.
Çık
Kayıt etmeden düzenleme menüsünden çık.
Alıcı seçeneklerini seçtiinizde;
Numara ekle
E-posta ekle
Alıcı numarası ekle
Alıcı e-postası ekle
Düzenle
Alıcıyı düzenle
Sil
Alıcı listesinden numarayı sil
Tümünü sil
Alıcı listesinden tüm numaraları sil
Çoklu ortam mesaj içeriini seçtiinizde:
Tamam
çerik düzenlemesinin bittiini onayla
Giri yöntemi
Kullanılan giri yöntemini deitir
Resim ekle
Seçilmi resim dosyalarını ekle
Ses ekle
Seçilmi ses dosyalarını ekle
Ekle
Çoklu ortam mesajına baka dosyalar ekle
Not : Çokluortam mesaj gönderiminiz baarısız olursa; ayarları tekrar düzenleyiniz: Mesaj Ayarları (SIM ve
Profil seçin) Sunucu Profili, (“Balantı Tipi” ‘ni WAP olarak seçin).
Gelen Kutusu
Gelen kutusu; alınan MMS mesajlarını depolanak içindir. MMS mesajı alındıında, seçilen ayarlara göre;
telefon çalar ve/veya titreir. Ekranda MMS simgesi gözükür ve siz mesajı okuyana kadar,
simgesi
durum çubuunda gözükür.
Görüntüle
Özellikler
MMS mesajını görüntüle
Mesajın detaylarını göster
Cevapla
Göndericiye cevap gönder
SMS ile yanıtla
Göndericiye SMS gönder
Hepsine yanıtla
Göndericiye yada bakalarına göndermek için MMS’i düzenle
Yönlendir
Sil
MMS mesajını bakalarına göndermek üzere düzenle
MMS’i sil
Tümünü sil
Gelen kutusundaki tüm MMS mesajlarını sil
Detayları kullan
Mesajdan daha sonra aramak veya saklamak üzere numarayı veya balantıyı al
13
E6900 Kullanma Kılavuzu
Giden kutusu
Daha önce kaydettiiniz MMS’leri görmek için “Giden kutusu”’na giriniz. Aaıdaki ilemleri yapabilirsiniz:
Görüntüle
Özellikler
Sil
MMS’i görüntüle
MMS’in detyalarını göster
MMS’i sil
Tümünü sil
Giden kutusundaki tüm MMS’leri sil
Detayları kullan
Mesajdan daha sonra aramak veya saklamak üzere numarayı veya balantıyı al
Taslak
Göndermeye hazır olmayan mesajlarınızı Taslak klasörüne kaydedebilirsiniz. Bu mesajları daha sonra
istediiniz gibi düzenler, hazır olduunda gönderebilirsiniz.
Görüntüle
MMS’i görüntüle
Özellikler
Mesajın detaylarını görüntüle
Gönder
Mesajı gönder
Düzenle
Sil
Mesajı düzenle
MMS mesajını sil
Tümünü sil
Taslak klasöründeki tüm mesajları sil
Detayları kullan
Mesajdan daha sonra aramak veya saklamak üzere numarayı veya balantıyı al
Mesaj ayarları
Mesaj ayarlarını aaıdaki ekilde düzenleyebilirsiniz:
Düzenle
Oluturma modu, otomatik imza ve imzayı içerir
Gönder
Geçerlilik süresi, teslim raporu, okuma raporu, öncelik vs içerir
Hatırla
Ev aı, dolaım, okuma raporu, teslim raporu vs içerir
Filtrele
Anonim, reklam vs içerir
Sunucu profili
MMS mesaj gönderiminiz baarısız olursa, sunucu ayarlarını deitirebilirsiniz. Önce
SIM kartınızı seçerek, balantı tipinizi WAP olarak ayarlayın.
Hafıza durumu
Hafıza durumunu görebilirisiniz
Not : Eer çokluortam (MMS) gönderiminiz baarısız olursa, sunucu ayarlarında balantı tipini WAP olarak
ayarlayın.
8. ÇOKLU ORTAM
Ana menü’den Çoklu ortam menüsüne girerek telefonunuzun sunduu çoklu ortam özelliklerini
kullanabilirsiniz.
8.1 Kamera
Kamera özellii sayesinde fotoraf çekebilir ve çektiiniz fotoraflarınızı telefon hafızası yada hafıza kartına
depolayabilirsiniz.
Kamera Ayarları
Kamera açık iken soldaki Seçenekler tuuna basarak aaıdaki özelliklere ulaabilirsiniz:
Kamera ayarları
Deklanör sesi, çekim frekansı gibi seçenekleri ayarlayabilirsiniz
Resim ayarları
Çekeceiniz resimlerin piksel olarak boyutunu ve resim kalite ayarını
yapabilirsiniz
Sahne Modu
Otomatik yada gece olarak seçebilirsiniz
Hafıza
Kayıt yapacaınız hafızayı seçiniz (telefon yada hafıza kartı)
Fabrika ayarlarını yükle
Fabrika ayarlarını yükle
Resim çek
14
E6900 Kullanma Kılavuzu
Kamera açık iken OK tuuna basarsanız, fotoraf çekebilirsiniz. Fotoraf çektikten sonra, kayıt etmek isteyip
istemediinizi sorar. Kayıt etmek isterseniz, tercih ettiiniz hafızaya fotoraf kayıt edilir. Kayıt etmezseniz,
çektiiniz fotoraf silinerek tekrar kamera görüntüsüne dönülür.
Not : Çektiiniz tüm fotoraflar dosya yöneticisi içinde Photos klasöründe saklanır.
8.2 Resim gösterici
Resim gösterici çoklu ortam menüsünde fotoraflarınıza hızlı erimenizi salayan bir klasördür.
Press Options and choose one of the following functions that may be available for the selected files:
Görüntüle
Çektiiniz fotorafı görüntüleyin
Görüntüleme stili Resim görüntüleme stilini seçin
Yönlendir
Fotorafınızı duvar kaıdı veya ekran koruyucu yapabilir, kiilerinize
gönderebilirsiniz. Ayrıca Bluetooth yada Irda cihazlarına gönderebilir, MMS olarak gönderebilirsiniz
Yeniden adlandır
Fotoraf çektiinizde otomatik olarak bir isim verilir. Bu ismi deitirebilirsiniz.
Sil
Seçilen fotorafı sil.
Tümünü sil
Tüm fotorafları sil.
Sırala
Fotoraf dosyalarını isime, dosya tipine, fotorafın çekildii zamana veya dosyanın
uzunluuna göre sıralayabilirsiniz.
Hafıza
Fotorafları kayıt edeceiniz hafızayı seçiniz.
8.3 Ses Çalar
Ses dosyalarını çalmak için Ses çalar kullanabilirsiniz.
seçili müzik dosyasını çal
çalan müzii durdur
önceki müzik parçasına git
sonraki müzik parçasına git
and
. Sesi artır veya azalt
müzik çalma listesini sırasıyla veya rastgele çal
müzik dosyalarını çalma modu: sürekli tekrar et, tek tekrart veya tekrar yok.
Not : Ses kaydedici, kamera ve video gösterici modunda arkaalanda çalma özellii kullanılamaz.
8.4 FM Radyo
FM Radio menüsünü seçip radyo dinleyebilirsiniz.
Radyo dinlemek
Radyo menüsünü seçin, önceden kaydedilmi radyo kanalı varsa bu kanalın ismi ve frekansı yazacaktır.
Kanal arama
Önceden kayıt ettiiniz kanal varsa, bu kanallar arasında dolamak için
,
tularını kullanınız. Veya
kendiniz radyo frekansını girmek isteseniz, Seçekler tuuna basarak Elle Ara komutu ile istediiniz
radyonun frekansını girebilirsiniz.
simgesini seçerek veya Seçenekler menüsünden Otomatik seçerek radyo kanallarının otomatik
ayarlanmasını salayabilirisiniz. Simgenin gri olduu zamanlarda kanal araması ince ayar yapmaktadır,
sabırlı olunuz.
Basit kullanım
Telefonunuz, radyoyu arkaalanda çalma özelliini destekler.
Radyo sesini ayarlamak için
ve
tularını kullanınız.
Not : Radyo dinlerken, telefon konumalarınızı yapabilirsiniz. Telefon konuması yaparken radyo otomatik
15
E6900 Kullanma Kılavuzu
olarak sessiz moda geçer.
8.5 TV
Ana menüden TV seçerek karasal analog TV yayınlarını izleyebilirsiniz.
TV Kanal arama
Kanal araması yapmadan önce, ülke seçimi yapılmalıdır. Seçenekler menüsüne girip Ülke menüsünden
Türkiye seçin, Tamam ‘a basın.
TV gösterme modunda “1” tuuna basarak taramayı balatabilirsiniz.
Kanal deitirme
zlemekte olduunuz kanalı 3 ekilde deitirebilirsiniz:
1) Kanal izlerken Sol ve Sa ok tularına basarak
2) Seçenekler menüsünden Kanal Gir seçenei ile istediiniz kanala geçebilirsiniz.
3) Seçenekler menüsünden Program Listesi ile istediiniz kanala geçebilirsiniz.
9. AYARLAR
Favori duvarkaıdı, çalma sesi gibi çeitli ayarları yapabilirsiniz
9.1 Çift SIM ayarları
SIM kart ile ilgili çeitli özellikleri ayarlayabilirsiniz:
Çift SIM açık
kullanabilirsiniz.
Her 2 SIM kartı açık, kullanılabilir. Her 2 SIM yuvasına SIM kart takarak
Sadec SIM1 açık
Sadece SIM1 açık, kullanılabilir ancak SIM2 kapalı ve kullanılamaz.
Sadec SIM2 açık
Sadece SIM2 açık, kullanılabilir ancak SIM1 kapalı ve kullanılamaz.
Uçak modu
Telefonunuz uçak modunda, arama ile ilgili tüm fonksiyonları kapalı durumdadır.
Ancak dier özellikleri kullanılabilir.
9.2 Telefon ayarı
Telefon ayarı menüsü ile aaıdaki özellikleri düzenleyebilirsiniz
Tarih ve Saat
Açılma/kapanma
zamanı ayarla
Tarih, saat, saat dilimi ve gösterme modunu ayarlayın
Telefonun otomatik açılıp kapanacaı 4 zaman belirleyebilirisiniz.
Dil
Görüntülenen dili ayarlayın
Tercih edilen giri
yöntemi
Tercihj ettiiniz giri yöntemini ayarlayın
Ekran görüntüsü
Bu menüde; duvarkaıdı, ekran koruyucu, açılı görüntüsü, kapanı görüntüsü,
tarih ve saati göster, Operatör adını göster gibi seçenekler
ayarlayabilirsiniz
Atanmı tu
Aaı, Yukarı, Sa, Sol tularına atayabileceiniz 1 menü seçiniz
Arka ıık zamanı
Arka ııın açık kalacaı süreyi belirleyin
Not : Saat dilimi seçiminiz tarih ve saati etkilemez.
9.3 A ayarı
A ayarı menüsünde SIM kart seçimi yaptıktan sonra aaıdakileri yapabilirsiniz:
A seçimi
Yeni arama, A seç, Seçim modu
Tercih edilen a
Tercih edilen aı belirle
9.4 Güvenlik ayarı
Güvenlik ayarı menüsünde aaıdakileri yapabilirsiniz:
SIM1 Güvenlik ayarı
SIM1 için; PIN kodu ayarla, sabir arama gibi özellikleri deitir.
16
E6900 Kullanma Kılavuzu
SIM2 Güvenlik ayarı
SIM2 için; PIN kodu ayarla, sabir arama gibi özellikleri deitir.
Telefon kilidi
Telefon için ifre belirleyin. Fabrika tanımlı ifre”0000” dir.
Otomatik
kildi
tutakımı
ifre deitir
Tu takımının ne kadar süre sonunda otomatik olarak kilitleneceini
belirleyin.
Telefon ifresini deitir
Not : PIN ifresi için GSM servis salayıcınız ile görüün. Sabit arama ve yasaklanmı aram özellikleri SIM
kartınız tarafından desteklenmelidir. Detaylar için servis salayıcınız ile görüünüz.
9.5 Fabrika ayarlarını yükle
Fabrika ayarlarını yükleyerek duvarkaıdı, ekran koruyucu, çalma tonu gibi özellikleri belirleyebilirsiniz.
9.6 Kullanıcı Ayarları
Bu menüde kendi isteinize göre düzenleyebileceiniz u profiller tanımlıdır: Genel, Toplantı, Dı Ortam, ç
Ortam, Kulaklık ve Bluetooth modu. Telefonunuza kulaklık takınca veya Bluetooth cihazı ile iletiim
kurunca, telefon otomatik olarak kullanmakta olduunuz profilden çıkar ve Kulaklık veya Bluetooth
moduna girer.
stediiniz profili seçip, isteinize göre düzenleyebilirsiniz:
Ton Ayarı
Ses
: Gelen arama tonu, gelen mesaj tonunu tutakımı tonunu ayarlayabilirsiniz.
: Çalma tonu ve tutakımı tonunu belirleyebilirsiniz
Alarm Tipi
: Çalma, sadece titreim, önce titreim sonra çal, önce çal sonra titreim
Çalma Tipi
: 1 defa çal, sürekli çal veya artarak çal
lave Ton
: Uyarı ve hata tonlarını açoın veya kapatın
Cevaplama Modu : Güç açma kapama tuu hariç herhangi bir tula gelen çarıya cevap vermeyi ayarla. Kulaklık
modunda iken otomatik cevaplama modunu kullanabilirsiniz.
10. AJANDA
Ana menüden Ajanda menüsüne girin.
10.1 Takvim
Takvim menüsüne girdiinizde, ilk olarak güncel tarih gösterilir. Sa, sol, aaı, yukarı ok tuları ile farklı
tarihlere gidebilirsiniz. Seçenekler tuuna basarak seçili olan tarihe görev atayabilirsiniz.
10.2 Alarm
Telefonunuzun ayarlayabileceiniz 5 farklı alarmı vardır.Alarmı ayarlamak için; Alarm menüsüne girin, bir
alarm saati seçin, Seçeneklere girerek alarm saatini, açıp/kapamayı, çalma modunu ayarlayabilirsiniz.
10.3 Hesap Makinesi
Hesap makinesi menüsüne girerek, telefonunuzu dijital hesap mankinesi olarak kullanabilirsiniz.
11. ELENCE ve OYUNLAR
11.1. Dosya yöneticisi
Ana menüden Galeri menüsüne girerek, telefonunuzdaki hafızaları ve hafızaların dolu ve bo miktarlarını
görebilirsiniz.
Hafıza aygıtları: aaıdaki ilemlere Seçenekler menüsünden ulaabilirsiniz.
Aç
Tüm klasör ve dosyaları gösterir
Klasör olutur
Biçimlendir
Aç
Yeni bir klasör olutur
Hafıza aygıtını biçimlendir. Bu ilem hafıza kartındaki tüm bilgileri geri
dönüü olmayacak ekilde siler.
Klasörler: aaıdaki ilemlere Seçenekler menüsünden ulaabilirsiniz.
Klasörü ve içindeki dosyaları gösterir
17
E6900 Kullanma Kılavuzu
Klasör olutur
Yeni bir klasör olutur
sim deitir
Klasörün ismini deitir
Sil
Klasörü sil
Sırala
Klasörleri isim, tip, zaman veya boyuta göre sırala
Dosyalar: aaıdaki ilemlere Seçenekler menüsünden ulaabilirsiniz.
Göster
Belirli tipteki dosyaları göster
Çal
Telefonun tanıdıı çokluortam dosyalarını oynatır.
Gönder
Dosyayı kiiye, Bluetooth’a veya MMS olarak gönder
Detay
Dosyanın oluturulduu samanı ve dosya boyutunu göster
sim deitir
Dosya adını deitir
Kopyala
Dosyayı aynı hafızadaki baka bir klasöre kopyala
Taı
Dosyayı aynı hafızadaki baka bir klasöre taı
Sil
Dosyayı sil
Tüm
dosyaları
sil
Klasördeki tüm dosyaları sil
Çoklu dosya seç
Daha sonraki ilemlerde kullanmak üzere birden fazla dosya seç
Sırala
Dosyaları isim, tip, oluturulma zamanı veya boyuta göre sırala
Not : seçilen nesne türlerine göre seçenekler farklılık gösterebilir.
11.2 Java
Bu cihaz J2ME programını destekler. Birçeok Java programı ve oyunu telefona yüklenmitir, baka
programlar da yüklenebilir. Yüklü programlar Elence ve Oyunlar menüsünde Java klasöründedir.
Yeni Java programı veya oyunu kurmak:
1) Hafıza kartınıza Jar uzantılı Java programını kopyalayın
2) Dosya yöneticisinde Jar uzantılı dosyayı seçin
3) Seçenekler menüsünden Kur seçin.
12. SERVSLER
12.1 Servisler
Telefonunuz internete balanabilir ve internet tarayıcısı ile web tabanlı uygulamaları çalıtırabilir. nternete
balanma konusunda GSM servis salayıcınıza bavurun. Anamenüden, Web menüsünde WAP seçimi
yapınız.
Not : Telefonunuz GPRS balantısını destekler. Bu balantı türünün GSM servis salayıcınız tarafından
desteklenmelidir.
Anasayfa
nternete balandıınızda ayarladıınız anasayfaya balanırsınız. Eer anasayfa ayarı yapmazsanır, üretici
tarafından ayarlanmı sayfaya balanırsınız.
Yer imi
Yer imi menüsü, tüm yer imlerini listeler. Seçenkler menüsü ile aaıdakileri yapabilirsiniz :
Git
Yer iminin gösterdii adrese git
Düzenle
Yer iminin adını ve adresini düzenle
Sil
Yer imini sil
Tümünü sil
Tüm yer imlerini sil
Yer imi ekle
Yeni bir yer imi adı ve adresi ekle
18
E6900 Kullanma Kılavuzu
Gönder
Yer imi adresini metin mesajı (SMS) yada çokluortam mesajı (MMS) olarak gönder
Geçmi
Ziyaret ettiiniz web sitelerinin adreslerini listeler.
Adres girin
Ziyaret etmek istediiniz Web adresini yazdıktan sonra Seçenekler menüsünden “Tamam” seçerek,
yazdıınız adrese balanabilirsiniz.
Servis gelen kutusu
Bu gelen kutusunda servis mesajlarını görebilirsiniz. Seçenekler menüsünden “Sil” ve dier gibi komutlara
ulaabilirsiniz.
Ayarlar
WAP menüsünden aaıdaki seçenekleri düzenleyebilirsiniz:
SIM kart seç
nternete balanmadan önce SIM kart seçimi yapınız.
Profil düzenle
A konfigürasyon dosyasını düzenleyerek; anasayfa, hesap adı ve ifre
gibi bilgilerinizi yazabilirsiniz.
Tarayıcı ayarları
Tarayıcı ile ilgili ayarları yapabilirsiniz.
Servis Mesaj Ayarları
Servis mesajı almayı aç/kapat.
Önbellei temizle
Önbellekteki kayıtları ve bilgileri temizler
Çerezleri temizle
çinde kiisel bilgilerin de bulunduu çerezleri siler
19
E6900 Kullanma Kılavuzu
RADYO DALGALARINA MARUZ KALMA (SAR)
Bu cihaz, radyo dalgalarına maruz kalma ile ilgili kural ve standartlara uygundur.
Bu mobil cihaz bir radyo alıcısı ve vericisidir. Uluslararası kurallar tarafından belirlenen radyo dalgalarına
maruz kalma sınırlarını a
mayacak ekilde tasarlanmı
ve üretilmi
tir. Söz konusu kurallar baımsız bir
bilimsel kurulu
olan ICNIRP tarafından geli
tirilmi
olup, ya
ya da salık durumlarından baımsız olarak
tüm ki
ilere koruma salayacak güvenlik paylarını içermektedir.
Mobil cihazlar için maruz kalma kuralları, Özel Sourma Oranı (Specific Absorption Rate) veya SAR olarak
bilinen ölçü birimini kullanır. ICNIRP kurallarda belirtilen SAR sınırı ortalama olarak on gramlık doku
üzerinde 2,0 watt/kilogram (W/kg) olarak hesaplanmı
tır. SAR testleri, cihaz tüm frekans bantlarında
onaylı en yüksek güç düzeyinde sinyal iletirken, standart çalı
ma konumlarında gerçekle
tirilmi
tir. Çalı
ır
durumdaki bir cihazın gerçek SAR düzeyi maksimum deerin altında olabilir çünkü cihaz yalnızca
ebekeye eri
mek için gerekli gücü kullanacak ekilde tasarlanmı
tır. Bu miktar, ebeke baz istasyonuna
ne kadar yakın olduunuz gibi bir dizi dei
kene balı olarak dei
ir. Genel olarak, baz istasyonuna ne
kadar yakınsanız, cihazınız o kadar az güç harcar.
Cihaz aksesuar ve donanımlarının kullanılması farklı SAR deerleri sonucunu verebilir. SAR deerleri, ulusal
raporlama ve test standartlarına ve ebeke bandına balı olarak dei
iklik gösterebilir.
Yeni mobil cihazlar piyasaya sunulmadan önce, uluslar arası kurallara uymak zorundadır.
Kulakta kullanım için test edildiinde, bu cihaz için belirlenen en yüksek SAR deeri 0.85 W/kg ve en yüksek
SAR deeri 0.44 W/kg olarak ölçülmü
tür.
PLLER
Telefonunuz tekrar arj edilebilir pil ile satılmı
tır.
Pilinizden en iyi performansı alabilmek için; satın aldıktan sonra 3 defa tam olarak arj edip tam olarak
tükenmesini salayınız.
arj edilebilir piller tekrar kullanılabilir ama faydalı ömrünün sonunda performansı dü
ecektir. Konu
ma
ve bekleme süresinde a
ırı azalma görüldüünde yeni pil ile dei
tirilmesi gerekir.
Üreticinin tavsiye ettii pilleri ve arj cihazlarını kullanınız.
Pili arj etmediiniz zamanlarda, arj cihazını elektrikten çekiniz.
arj cihazını pile 1 günden fazla balı tutmayınız. Uzun arj süresi pil ömrünü zamanla dü
ürür.
Pilin uzun süre kullanılmaması performansını etkiler ve arjı azalır hatta tamamen bitebilir.
Hasarlı, bozuk pil veya arj cihazı kullanmayınız.
Pillerinizi her zaman -10°C (14°F) ile 45°C (113°F) sıcalık aralıında kullanınız.
Telefonunuzu hem çalınma hemde sıcak/souk hava ihtimalinden dolayı arabada bırakmayınız.
Pillerin zamanla performansının azalması ve daha uzun arj süresi istemesi normaldir. il ömründe a
ırı
dei
iklik görürseniz, pili yeni bir pil ile dei
tirme zamanı gelmi
tir.
Pillerinizin kutuplarını kısa devre yaptırmayınız. Pili açık olarak cep veya çantanızda ta
ırken metal
nesnelerin pilin kutuplarına dokunmamasını salayınız. Kısa devre istenmeyen sonuçlara sebep olabilir.
Kullanım ömrünü doldurmu
pilleri geri dönü
üm kutularına atınız.
Patlama tehlikesinden dolayı pilleri ate
e atmayınız.
20
E6900 Kullanma Kılavuzu
BAKIM
Telefonunuzu çocukların eriiminden uzak tutunuz.
Telefonunuzu kuru tutunuz. Su, yamur ve her türlü sıvıdan uzak olmalıdır.
Telefonunuzu arj ederken ıslak elle tutmayınız. Islak elinizden damlayacak su, arj ileminde kısa devre
yaptırarak telefonunuza zarar verebilir.
Telefonunuzu aırı sıcaktan uzak tutunuz. Aırı sıcak telefonunuzun ömrünü kısaltabilir, pile zarar
verebilir ve bazı plastik parçaları eritebilir.
Telefonunuzu aırı souktan koruyunuz. Telefonunuzun içinde birikecek nem telefonunuza zarar
verebilir.
Telefonunuzu kir ve tozdan uzak tutunuz.
Telefonunuzun yanan sigaradan, ate veya ısı kaynaından uzak tutunuz.
Telefonunuzu sökmeyiniz, Pil kapaı dıında hiçbir yerini açmayınız.
Telefonunuzu düürmeyiniz, sallamayınız, sarsmayınız. Sert kullanmak, telefonun içindeki eletronik
devrelerine zarar verebilir.
Telefonunuzu boyamayınız. Çünkü boya mikrofon, hoparlör ve çıkarılabilir parçalarının çalımasını
engelleyebilir.
Kamera ve ekranı temiz ve kuru bir bez ile temizleyiniz. Temizleme için hiçbir sıvı yada kimyasal
kullanmayınız.
Telefonunuz, pil, arj cihazı ve dier parçalar çalımıyorsa, yetkili servise bavurunuz.
21
E6900 Kullanma Kılavuzu
BAST SORUN GDERME
Eer telefonunuzla alakalı bir problem yaıyorsanız, aaıda ki tabloya bavurarak bu problemleri
çözmeye çalıınız.
Telefonum
açılmıyor
Açma tuuna 3 saniye basıp kontrol ediniz. Telefonda batarya olup olmadıını
kontrol ediniz. Batarya varsa dahi bir kez çıkarıp yeniden takınız ve tekrar
açmayı deneyiniz.
Batarya bo ise arj edip tekrar deneyiniz.
nternete
balanmıyor
Sinyal çok zayıf olabilir, baka bir alanda tekrar deneyiniz. Servis salayıcısının
kapsama alanında olmayabilirsiniz. SIM Kart geçersiz olabilir. Servis
salayıcınıza bavurunuz.
Açılıta mesaj
gösteriliyor
SIM Kartın doru takılı olup olmadıını kontrol ediniz. Telefon Kilit fonksiyonu
açık, Eriim için doru ifreyi girmek zorundasınız. Telefonu her açtıınızda,
PIN kodu girmek zorundasınız. PIN kodu 3 defadan fazla yanlı girilirse, PUK
kodu girmek zorunda kalırsınız. PUK kodunuzu bilmiyorsanız servis
salayıcınıza bavurunuz.
Konuma
kalitesi kötü
Ses seviyesinin uygun seviyeye ayarlanıp ayarlanmadıına bakınız. Eer
telefonunuzu yüksek binaların yakınlarında kullanıyorsanız, radyo dalgaları çok
etkin ekilde alınamıyor olabilir. ebekenin çok youn kullanıldıı saatlerde
konuma kalitesi kötüleebilir. ebekedeki younluk konumanızı
sonlandırabilir.
Bekleme süresi
kısaldı
Bekleme süresi ebeke ayarı ile ilgilidir. Uygulama alanındaki zayıf sinyal buna
sebep olabilir. Bu durumda, mobil telefon a aramak için sürekli sinyal
gönderecektir. Bataryanız eskimi ise, bekleme süresi kısalır. Eskimi
bataryalarınızı, yenisiyle deitiriniz.
SIM Kart hatası
SIM kart kirli ise, SIM Kartın metal iletken kısmını temizleyiniz. SIM Kart Yanlı
takılmı olabilir. SIM Kartınız hasar görmüse, servis salayıcınıza
bavurunuz.
Arama
yapılamıyor
Ara tuuna basılıp basılmadıını kontrol et.
Bataryanızın bitmi olmasından dolayı arama yapamıyor olabilirsiniz. SIM
Kartın geçerli olduundan emin olun. Telefonunuzsa limitli arama özellii aktif
halde ise arama yapamayabilirsiniz.
Sabit arama özellii aktif halde ise arama yapamayabilirsiniz
Dıarıdan arama
gelmiyor
Bataryanın düzgün çalııp çalımadıını kontrol edin. SIM kartın geçerli olup
olmadıından emin olun. Herhangi bir kısıtlama ayarlamı olabilirsiniz. Sabit
Arama açık olup olmadıını kontrol edin.
arj olmuyor
Balantının doruluundan emin olun. Batarya arj etme ortam sıcaklıı -5
dereceden az ya da 55 dereceden fazla olabilir.
Fonksiyonları
kullanamıyorum
Yanlı uygulama. ebeke özellii desteklemiyor. Kullanıcı uygulamayı
aktifletirmedi.
22
E6900 Kullanma Kılavuzu
MERKEZ MAHALLESI
ÇUKURBOSNA YOLU
SEHITLER CADDESI NO:6 YAKUPLU
23
E6900 Kullanma Kılavuzu
24
E6900
Download

Untitled - Trident