SÜREKLi FORM & OFSET MATBAA TESiSLERi
Sayın yetkili;
6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanununa göre resmi evraklarınızda (Fatura, İrsaliyeli, Fatura, Sevk İrsaliyesi,
Gider Pusulası, Bilet, Dekont, Tahsil, Tediye vs.) bulunması gereken bilgiler aşağıda tabloda verilmiştir.
Lütfen bilgileri doldurduktan sonra bize [email protected] veya 0.332 342 29 71 numaralı faks
ile ulaştırınız.
Ticaret ünvanı:
Sermayesi:
İşletmenin Merkez ve Şube Adresleri:
Vergi Dairesi ve Hesap Numarası:
İletişim Bilgileri(Telefon ve Faks) :
Bağlı Olduğu Oda ve Üye Numarası:
K
E
SÜR
M
R
O
F
i
L
Bağlı Olduğu Ticaret Sicil ve
Numarası:
FS
O
&
TE
A
BA
T
A
M
T
E
E-Posta Adresi:
i
R
E
L
S
Si
Zorunlu internet sitesi adresi:
(* Şirketiniz bu kapsamdaysa)
Denetime tabi olan şirketlerin kapsamı tüm şirketleri kapsamayacak şekilde değiştirilince artık internet sitesi yapma zorunluluğu da aynı
şekilde değişti.
Yeni Düzenlemeye göre denetime tabi olacak şirketlerin Bakanlar Kurulunca belirlenecek.
Dün kabul edilen taslakta yer alan hüküm şöyle:
6102 sayılı Kanunun 397'nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
(1) Dördüncü fıkra uyarınca denetime tabi olan anonim şirketlerin ve şirketler topluluğunun finansal tabloları denetçi tarafından, Kamu
Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca yayımlanan uluslararası denetim standartlarıyla uyumlu Türkiye Denetim
Standarlarına göre denetlenir. Yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgilerin, denetlenen finansal tablolar ile
tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı da denetim kapsamı içindedir.
(2) Denetime tabi olanlar, hazırlanmış olan finansal tablolarının denetimden geçip geçmediğini, denetimden geçmiş ise denetçi görüşünü
ilgili finansal tablonun başlığında açıkça belirtmek zorundadır.
Bu hüküm, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu için de uygulanır. Denetime tabi olduğu halde, denetlettirilmemiş finansal tablolar ile
yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, düzenlenmemiş hükmündedir.
(4) 398'inci madde kapsamında denetime tabi olacak şirketler Bakanlar Kurulunca belirlenir.
Kaynak :
http://ekonomi.haberturk.com/makro-ekonomi/haber/754193-yeni-ttkda-degisiklik
http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/20861867.asp
Download

İstenen Bilgi ve Belgeler