EKOLOJİK YALITIM SIVASI
ISI, SU, SES VE YANGIN YALITIM SIVASI
ÜRÜN TANIMI
Çimento esaslı, genleşmiş perlit, ponza ve çeşitli volkanik tüf gibi
inorganik agregalar içeren,Genleştirilmiş polistiren ile ısı yalıtım değerleri
artırılmış, polimer reçine katkılı, kimyasallarla yüksek oranda modifiye
edilmiş,nefes alabilen, yüksek oranda ısı yalıtımı,ses yalıtımı,su yalıtımı ve
yangın dayanımı sağlayan çevre dostu ekolojik yalıtım sıva malzemesidir.
TS EN 998-1 Standartlarına uygundur.
Uygulama Alanları:
•Yapıların iç ve dış cephelerinde ki yalıtım gerektiren tüm cephelerde
ısı,su,ses ve yangın yalıtımı için
•Beton sıva,betopan, bims ,tuğla ve gazbeton yüzeylerde yalıtım
sağlamak için
•Uygun yüzey oluşturularak alçı, alçıpan ve eski yüzeylerde
DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR
•24 saat içerisinde don tehlikesi olan yerlerde kullanılmamalıdır.
•Brüt beton, alçı sıva alçı,alçı levha gibi yüzeylerde DECOZİ® ASR
1200 astar ile yüzey oluşturduktan sonra kullanılmalıdır.
•Uygulama için tercih edilen kalınlıktan emin olabilmek için
uygulama yüzeyinin terazisine dikkat edilmelidir.
•Direk olarak güneşe maruz kalan ve rüzgar altında uygulama
yapılmamalıdır.
•Ortam sıcaklığının +5 0C ile +35 0C aralığında olması gereklidir.
•Uygulama esnasında eldiven ve diğer kişisel koruyucu donanımlar
kullanılmalıdır.
•Uygulama sonrasında eller ve kullanılan ekipmanlar bol su ile
yıkanmalıdır.
•Soğuk hava depolarında sıcaklığı sabit tutmak için
•Yangın riski olan alanlarda yapıyı yangından korumak için
•Rutubet olan ve olma riski olan alanlarda rutubet dengesini
sağlamak için
•Yapılarda sağlıklı, nefes alabilen bir yaşam alanı oluşturmak için.
•Yapılarda küf ve mantar oluşumunu engellemek için.
•Hamam ve sauna gibi sıcak ve nemin yüksek olduğu alanlarda
•Yapılarda odalar arası ses izolasyonunu sağlamak ve sokak
gürültülerini engellemek için kullanılabilir.
AVANTAJLARI
•Hafif olması sebebiyle binalarda ki ölü ağırlığı azaltarak binaların
deprem dayanımını arttırır.
•İnorganik yapısı sebebiyle binaları yangına karşı korur ve yangın
altında uzun süre deforme olmadan yapısı stabil kalır.
•Çevre ve insan sağlığına zararlı kimyasallar içermez.
•Yüksek derecede ısı yalıtımı sağlar. Binalar için ekstra bir ısı yalıtım
uygulaması gerektirmez.
•Binalarda ek olarak örgü elemanları üzerine sıva gerektirmez.
•Yüksek yapışma gücüne sahiptir ve gerekli kalınlıklarda rahatlıkla
uygulanır.
•Sıva makinası ve el ile uygulamaya olanak sağlar.
•Uygulanması oldukça pratik ve kolaydır.
•Su ve nemden etkilenmez. Durabilitesi yüksektir.
•Üzerine dekoratif amaçlı söve uygulamasına uygundur.
•Mukavemeti yüksektir ve dışarıdan gelecek fiziksel etkilere karşı
dayanıklıdır.
•Cephelerde su yalıtımı sağlar. Özellikle bina demir donatılara suyun
ulaşmasını engelleyerek donatıları korur ve bina ömrünü uzatır.
•Yapıların nefes almasını sağlayarak sağlıklı yaşam alanları oluşturur.
•Nefes alabilme özelliği nedeniyle küf ve mantar oluşumunu engeller.
•PP elyaf içermesi nedeniyle kılcal çatlaklar oluşturmaz.
•Beyaz renkli olduğu için estetik bir görünüm oluşturur.
TEKNİK ÖZELLİKLER
ÖZELLİKLER
TEKNİK
•Uzun ömürlüdür. Ömrü bina ömrü ile eşdeğerdir.
Görünüm : Beyaz-Gri renkli toz
Malzeme İçeriği : Çimento, volkanik ve mineral agregalar, polimer,elyaf ve kimyasal
katkılar içerir.
Ambalaj : 15 kg Kraft Torba
Kuru Yığın Yoğunluğu : (400 ± 75) kg/m3
Basınç Dayanımı . CS II
Bağ Dayanımı : ≥0,04 N/mm2
Kılcal Su Emme : W1
YÜZEY HAZIRLIĞI
•Uygulama yapılacak yüzeyler temiz, kuru ve sağlam olmalıdır.
•Uygulama yapılacak yüzeylerde yağ, kir gibi yapışmayı engelleyecek
kalıntılar varsa kesinlikle temizlenmelidir.
•Uygulama yapılacak yüzeyin terazisinde olmasına dikkat edilmelidir.
•Uygulama yapılacak yüzeyde yapışmayı engelleyecek boya, 3
mm'den daha az kalınlıkta sıva varsa kesinlikle kazınarak temizlenmelidir.
•Uygulama yapılacak yüzeylerdeki çatlaklar, delikler ve oyuklar en az
2 gün öncesinden DECOZİ® Tamir Harcı ile onarılmalıdır.
•Eski yüzeylede uygulama yapılacak ise, yüzey gevşek ve sağlam
olmayan alanlardan arındırılıp tamir edildikten sonra DECOZİ® ASR 1200
ile astarlanarak yüzey oluşturulmalıdır.
Daha fazla esneklik gerektirecek yüzeylerde uygulama
yapılacaksa DECOZİ® ADD-6 harç katkısı kullanılmalıdır( El ile
uygulamalarda tercih edilmesi tavsiye edilir).
UYGULAMA TALİMATLARI
•Temiz bir kova ya da harç haznesine 14-15 litre temiz su konularak
üzerine 1 torba SIVVATHEM® EKOLOJİK YALITIM SIVA eklenmeli ve
düşük devirli bir mikserle yaklaşık 2 dakika harç sıva kıvamına gelene kadar
karıştırılmalıdır.
•İstenilen kalınlığa göre ano çıtaları yüzeye sabitlenmelidir.
•Ano çıtaları arasına tek seferde en fazla 3 cm kalınlıkta sıva
uygulaması yapılmalıdır.
•Uygulanan sıva tercihen Alüminyum mastar ile mastarlanmalı ve
yüzey perdaha geldiğinde bir ya da iki kere perdahlanarak yüzey işlemi
bitirilmelidir.
•Ano çıtaları dikkatli bir şekilde, sıvaya fazla zarar vermeden
çıkartılmalıdır.
•Kat uygulaması yapılacak ise katlar arası 1 gün beklenmelidir.
•Boya işlemine geçilmesi için en az 48 saat sonra geçilmelidir.d
•Boya işleminden önce uygun bir boya astarı ya da DECOTHERM®
ASTAR ile astarlanmalıdır.
•Makine ile uygulama yapılacaksa ,malzeme makinenin atabileceği
kıvama su ile getirilmelidir.
Su Buharı Geçirgenliği Katsayısı :µ ≤15
Isıl İletkenlik Sınıfı : T1 (≤0,10 W/mK)
Yangına Tepki Sınıfı : A1
Kap Ömrü : 2-3 saat
Uyulama Sıcaklığı :+5 0C/+350C
Sarfiyat :4,5-5,5 kg/m2 (1 cm kalınlık için)
Raf Ömrü : Uygun depolama koşullarında(kuru ve en fazla 10 sıra istifler halinde) üretim
tarihinden itibaren 12 ay.
Not: Bu teknik değerler TS EN 998-1/Kagir harcı-Özellikler-Bölüm 1:Kaba ve ince sıva
harcı-2011 standarlarına göre 25 0C ve %50 bağıl nem değerlerine sahip laboratuar
ortamlarında alınmıştır.
Not: Firmamız AR-GE çalışmaları sonucunda bu teknik bilgi föyünü ve reçetelerini değiştirme hakkına
sahiptir.Bu teknik föy yenisi hazırlanıp basılıncaya kadar geçerlidir.Yeni teknik föy yayınlandığında
eskisi gecersiz sayılır.
YAPILARIN
GÜLEN
YÜZÜ
Download

decozi ön çalışma