T.C.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
Satın Alma Yoluyla Malzeme Girişi İş Süreci
Sorumlular
(İnsan Kaynakları)
Görev ve Sorumluklar
(Faaliyetler - Açıklamalar)
İş Akış Şeması
.
Başla
İdare Yetkilisi
Veya İlgili
Komisyon
Üyeleri
Malzemeler İlgili Firma Tarafından İstek Belgesi
ve İrsaliyeli Fatura İle Teslim Edilir.
Taşınır Kayıt
Kontrol Yetkilisi
R
Muayene Kabul Komisyon
Üyeleri İlgili Malzemeleri
Kontrol Eder.
Malzemeler Muayene Alınır.
İlgili Komisyon
Üyeleri
Satın alma Onaylı Sipariş Fişi
İle Sayılarak Teslim Alınır.
Geçici Alındı Fişi Düzenlenir.
E
Muayene kabul Komisyonu
Kabul Etti mi?
Teknik Şartnameye
Uygunluğu, Malzemenin
Kalitesini ve Özelliklerini
Kontrol Eder.
H
İlgili Komisyon
Üyeleri
Komisyon Gerekçeli Ret Raporu Düzenler.
Düzenlenen Ret Raporu Satın
Müdürüne Gönderilir.
Ayniyat Saymanı
Taşınır Kayıt
Kontrol Yetkilisi
Ayniyat Saymanı
,
Kayıt Memuru
Taşınır Kayıt
Kontrol Yetkilisi
B1
alma
Şube
Malzemenin Değerlendirme
Sonucu Uygun Bulunmaması
Nedeni İle Reddeder.
Malzemeler İlgili Firmaya
İade Edilir.
İlgili Firma Fatura İbraz Eder.Satın alma Giriş
Taşınır İşlem Fişi (TİF) Düzenlenir.
Fatura,Onay Belgesi ve
Muayene Kabul Komisyon
Raporuna Dayanılarak 3
Nüsha Olarak Düzenlenir.
Düzenlenen TİF ler İlgili Birimlere Gönderilir.
Malzemeler Ambara Alınır.
1 Adeti Nüsha Birimde Kalır.
2 Adeti Satın Alma Şube
Müdürlüğüne Gönderilir.
Malzemeler Özelliğine Göre İlgili Deftere
Kaydedilir.
Bitir.
Taşınır Kayıt Kontrol
Yetkilisi Tarafından Hesap
Kodları İle İlgili Deftere
Kaydı Yapılır.
Mevzuat ve Kayıtlar
SKS Yönetim Kurulu
Kararı
4734 s. Kanun
İdari ve Teknik Şartnameler
Mal Alımları Denetim
Muayene ve Kabul
İşlemlerine Dair
Yönetmelik
Taşınır Mal Yönetmenliği
Download

Sorumlular (İnsan Kaynakları)