T.C.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
Hibe Yoluyla Malzeme Girişi İş Süreci
Sorumlular
(İnsan
Kaynakları)
Taşınır Kayıt
Kontrol
Sorumlusu
Mevzuat ve Kayıtlar
Başla.
Bağış Yapan
Kişi Veya
Firma
Harcama
Yetkilisi
Tarafından
Görülen
Malzemeler İrsaliye ve
Dilekçe İle Kabul Edilir.
Hibe ve Bağış Yapılan Malzemeler
Taşınır Kayıt
Kontrol
Sorumlusu
Genel
Sekreterlik
Rektör.Yrd.
Rektör
Görev ve Sorumluklar
(Faaliyetler Açıklamalar)
İş Akış Şeması
Malzemeler Geçici Olarak Ambara Alınır.
R
E
Rektör veya Harcama
Yetkilisi Olur
Verdimi?
Geçici
Alındı
Fişi
Düzenlenir.
Malzemeler
Kayıt Altına Alınması İçin
Rektör
veya
Harcama
Yetkilisinin
Oluruna
Sunulur.
5018 Sayılı Kanunu
5018 Sayılı Kanunu
Malzemeler
Muayene
Alanına Alınır Komisyona
Sunulur.
5018 Sayılı Kanunu
Malzemeler Firmaya Geri
İade Edilir.
5018 Sayılı Kanunu
H
Taşınır Kayıt
Kontrol
Sorumlusu
İlgilisine Teslim Edilir.
Muayene Kabul
Komisyon
Üyeleri
Komisyon Kabul Etti
mi?
E
5018 Sayılı Kanunu
H
Muayene Kabul
Komisyon
Üyeleri
Taşınır Kayıt
Kontrol
Sorumlusu
Taşınır Kayıt
Kontrol
Sorumlusu
B1
Komisyon Gerekçeli Ret Raporu Düzenler.
Ret Raporu İlgili Firmaya
Gönderilir.
Malzemeler İade Edilir.
Taşınır İşlem
Düzenlenir.
1 Adet Birimde
1 Adet Bağış Yapan Kişi
veya Firmaya.
1 Adet Muhasebe Birimine
Gönderilip Kayıt Altına
Alınır.
Bağış
Giriş
Fişi
(Tif)
Malzemeler Gruplarına Göre Kaydedilir.
Bitir.
Taşınır
Kayıt
Kontrol
Yetkilisi Tarafından Hesap
Kodları İle İlgili Deftere
Kaydı Yapılır.
Taşınır Mal Yönetmenliği
Taşınır Mal Yönetmenliği
Taşınır Mal Yönetmenliği
Download

Hibe Yoluyla Malzeme Girişi İş Süreci