T.C.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
Zimmet Fişi (Verme) İş Süreci
Sorumlular
(İnsan
Kaynakları)
Görev ve Sorumluklar
(Faaliyetler - Açıklamalar)
İş Akış Şeması
Mevzuat ve Kayıtlar
Başla.
Taşınır Mal Yönetmenliği
Taşınır Kayıt
Kontrol Yetkilisi
Zimmete Verme
Taşınır Kayıt
Kontrol Yetkilisi
B1
Taşınır İstek Belgesi Düzenlenir.
İstek
Kabul Edildi mi?
Birim Yöneticisi
E
Birim Personeli Adına Taşınır
İstek Belgesi Düzenler, Birim
Yöneticisi Oluruna Sunar.
Taşınır Mal Yönetmenliği
İstek Taşınır Kayıt Kontrol
Yetkilisine Gönderilir.
Taşınır Mal Yönetmenliği
Yönetici Onayı Olmadığı İçin
İsteği Ret Edilir.
Taşınır Mal Yönetmenliği
Taşınır
İstek
Belgesine
İstinaden 2 Nüsha Olarak
Düzenlenir.
Taşınır Mal Yönetmenliği
H
Taşınır Kayıt
Kontrol Yetkilisi
Taşınır Kayıt
Kontrol Yetkilisi
Zimmet Kaydı Yapılmaz.
B2
Taşınır Kayıt
Kontrol Yetkilisi
Taşınır Kayıt
Kontrol Yetkilisi
Zimmet Fişi (Verme) Düzenlenir.
Malzemeler Gruplarına Göre Kaydedilir.
B3
Bar kodlama Yapılır, Demirbaş Oda Listesi
Hazırlanıp Teslim Edilir.
Bitir.
R
Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi
Tarafından Sicil Numaraları İle
İlgili Deftere Çıkış Kaydı
Yapılır.
Taşınır Mal Yönetmenliği
Bar kodlama Malzeme Üzerine,
Demirbaş Oda Listeleri Kapı
Arkasına Asılır
Taşınır Mal Yönetmenliği
Download

Sorumlular (İnsan Kaynakları)