T.C.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
Zimmet Fişi (Düşme) İş Süreci
Sorumlular
(İnsan
Kaynakları)
Görev ve Sorumluklar
(Faaliyetler - Açıklamalar)
İş Akış Şeması
Mevzuat ve Kayıtlar
Başla.
Kişinin
Zimmetindeki
Malzemeler kontrol edilir.
Taşınır Kayıt
Kontrol
Yetkilisi
Taşınır Mal Yönetmenliği
Zimmetten Düşme
Birim
Personeli
Malzeme Ambara Teslim Edilir.
Taşınır Kayıt
Kontrol
Yetkilisi
Taşınır Kayıt
Kontrol
Yetkilisi
Malzeme Eksik Veya
Arızalı Teslim Edilmişse
E
Taşınır Mal Yönetmenliği
Taşınır Mal Yönetmenliği
H
B1
Zimmet Fişi (Düşme) Düzenlenir.
Taşınır Kayıt
Kontrol
Yetkilisi
Malzemeler Gruplarına Göre Kaydedilir.
Değer Tespit
Komisyonu
Değer Tespit Komisyonu Tarafından
Rayiç Bedeli Tespit Edilir.
Strateji
Geliştirme
Daire
Başkanlığı
R
Taşınır
Kayıt
Kontrol
Yetkilisi Malzemeyi Sayarak
ve Kontrol Ederek Teslim
Alır.
Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Esasları uygulanır.
Bitir.
Taşınır
İstek
Belgesine
İstinaden 2 Nüsha Olarak
Düzenlenir.
Taşınır
Kayıt
Kontrol
Yetkilisi Tarafından Sicil
Numaraları İle İlgili Deftere
Giriş Kaydı Yapılır.
Taşınır Mal Yönetmenliği
Taşınır Mal Yönetmenliği
Taşınır Mal Yönetmenliği
Üniversitemizin
Harcama Kalemine
Olarak Kaydedilir.
İlgili
Gelir
Kamu Zararlarının Tahsiline
İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmelik
Download

Sorumlular (İnsan Kaynakları)