“C” Alıştırma Soruları 1
1) Kullanıcıdan iki sayı alan ve birinci tam sayının ikinci tamsayının katı olup olmadığına bakan, katı ise bölme
işleminin sonucunu veren değilse tam bölünemediğini söyleyen programı yazınız.
2) Kullanıcının beş basamaklı bir tam sayı girdiğini kabul edip girilen sayının her basamağını arada 3 karakter
boşluk bırakarak yazan programı yazınız. (örnek kullanıcı 15487 girdiyse ekranda şöyle yazacak:
1 5 4 8 7)
3) bir döngü yardımı ile 0 dan 10 kadar olan sayıların karesini ve küpünü ekrana yazdıran programı yazınız.
sayı karesi küpü
0
0
0
1
1
1
2
4
8
3
9
27
.
.
.
.
4) Girilen metni tersten yazdıran programı yazınız. (örnek: okul açıldı --- ıdlıça luko)
5) Uzunlukları verilen üç çubuk ile üçgen yapılıp yapılamayacağına karar veren programı yazınız. Eğer üçgen
yapılabiliyorsa sırasıyla a, b ve c kenarlarını aldığınızı varsayarak a, b ve c açılarını hesaplayınız.
EXTREME PROBLEMS (ben de biraz kaşıntı var diyenlere)
1) Rastgele 100 sayı üretin ve bu değerleri 10x10 şeklinde ekrana gösterin. Sonra bu sayıları küçükten
büyüğe sıralayın ve tekrar ekranda gösterin.
2) Bir şirket bazı verileri telefon aracılığı ile başka bir yere iletmek istemektedir ama telefonlarının
dinlendiğinden kuşkulanmaktadır. Bütün veriler dört basamaklı tamsayılar şeklinde iletilecektir. Size verilen
görev ise bu verileri daha güvenli bir şekilde iletmeleri için şifrelemenizdir. Programınız şifrelemeyi şu
şekilde yapmalıdır: Her basamağı 7 ile toplayıp 10'luk sistemdeki eşitiyle değiştirmeli ve birinci basamağı
üçüncü basamak ile, ikinci basamağı dördüncü basamak ile yer değiştirmektir. Önce şifreleyen sonrada şifreli
veriyi çözen bir program yazın.
3) Girilen 2 sayının EBOB‟unu ve EKOK‟unu bulan programı yazınız.
4) ex in açılımı aşağıdaki gibidir. İlk n terimin hesabı S(n) olmak üzere “S(n+1) – S(n) < 10-9 “ olana kadar
işlemi devam ettiren ve girilen x sayısına göre ex i hesaplayan programı yazın. (biraz karışık gibi duruyor
ama çok kolaydır. Az biraz düşünün hemen çözersiniz.)
5) Kullanıcıdan 1 ile 1000 arasında bir sayı tutmasını isteyin ve kullanıcının büyük için „b‟ ya da „B‟ ile küçük
için „k‟ ya da ‟K‟ ile sizi yönlendirmesiyle kullanıcının tuttuğu sayıyı en fazla 10 kerede bulan programı yazın.
Hazırlayan: M. Emin ŞAFAK
Download

“C” Alıştırma Soruları 1 1) Kullanıcıdan iki sayı alan