BM101 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA I
UYGULAMA ÖRNEKLERİ
Fonksiyonlar
1.
Kendisine parametre olarak verilen bir tamsayıyı tersine çevirip, sonucu ekrana yazacak bir fonksiyon
yazınız.
#include "stdio.h"
#include <stdlib.h>
void SayiyiTersCevir( int sayi );
int main()
{
SayiyiTersCevir();
system("pause");
return 0;
}
2.
Koninin yanal alanını, taban alanını, toplam alanını ve hacmini hesaplayan program kodunu inceleyiniz.
#include "stdio.h"
#include <stdlib.h>
#include <math.h>
float
float
float
float
float
YanalAlan(float h, float r);
TabanAlan(float r);
KoniAlan(float h, float r);
KoniHacim(float h, float r);
pi = 3.14;
int main()
{
int h = 6;
int r = 10;
printf("Yanal Alan = %f\n",
YanalAlan(h,r));
printf("Taban Alan = %f\n",
TabanAlan(r));
printf("Toplam Alan = %f\n",
KoniAlan(h,r));
printf("Hacim = %f\n",
KoniHacim(h,r));
system("pause");
return 0;
}
3.
void SayiyiTersCevir(int sayi)
{
while( sayi > 0 )
{
printf( "%d", sayi%10 );
sayi /= 10;
}
printf("\n");
}
float YanalAlan(float h, float r)
{
return pi * r * sqrt(pow(h,2) +
pow(r,2));
}
float TabanAlan(float r)
{
return pi * pow(r,2);
}
float KoniAlan(float h, float r)
{
return TabanAlan(r) +
YanalAlan(h,r);
}
float KoniHacim(float h, float r)
{
return (pi * pow(r,2) *h) / 3;
}
Kullanıcıdan sorgulanacak olan gün, ay ve yıl bilgilerini alan ve bu tarihin o yılın kaçıncı günü olduğunu
hesaplayan program kodunu yazınız.
Beklenen Fonksiyonlar:
int KacinciGun(int gun, int ay, int yil)
int ArtikYilMi(int yil)
BM101 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA I
UYGULAMA ÖRNEKLERİ
Fonksiyonlar
4.
Kullanıcıdan kat sayısını ve çatının boyutunu alarak aşağıdaki ekran çıktısına benzer bir ev çizen program
kodunu yazınız.
Beklenen Fonksiyonlar:
void CatiCiz(int boyut)
void KatCiz(int katSayisi, int boyut)
Beklenen Ekran Çıktısı:
5.
Kullanıcının seçimine göre bir x açısının Sinüs ve Kosinüs değerini hesaplayan program kodunu yazınız.
Öncelikle programda açı değeri (x) ve yapılmak istenen işlem seçilmelidir. (Cos: C veya c; Sin: S veya s;
Çıkış: Q veya q). Hesaplamalar kullanıcı uygulamadan çıkmak isteyinceye kadar sürdürülmelidir.
10
() = ∑
(−1) (2+1)
3 5 7

=− + − …
(2 + 1)!
3! 5! 7!
=0
10
() = ∑
(−1) (2)
2 4 6

=− + − …
(2)!
2! 4! 6!
=0
İ: Kullanıcıdan istenen açı değeri dereceden radyana çevrilmelidir. Aşağıdaki kodu kullanabilirsiniz.
rAngle = sdAngle ∗ (3.142 / 180.0); /∗ Santigrat dereceden radyana dönüşüm ∗/
Beklenen Fonksiyonlar:
float Factorial(int value)
float Sinus(float angle)
float Cosinus(float angle)
BM101 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA I
UYGULAMA ÖRNEKLERİ
Fonksiyonlar
Beklenen Ekran Çıktısı:
6.
Kendisine parametre olarak verilen bir tamsayıyı tersine çevirip, sonucu ekrana yazacak program kodunu
yazınız.
Beklenen Fonksiyonlar:
int SayiyiTersCevir(int sayi)
int KlavyedenDegerAl(char aciklama[]) //Klavyeden değer okuma
7.
İki sayının OKEK (Ortak Katların En Küçüğü) ve OBEB (Ortak Bölenlerin En Büyüğü) değerini bulan program
kodunu yazınız.
Beklenen Fonksiyonlar:
int OKEK(int sayi1, int sayi2)
int OBEB(int sayi1, int sayi2)
BM101 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA I
UYGULAMA ÖRNEKLERİ
Fonksiyonlar
8.
A ve B iki tamsayı olsun. A’nın tam bölenleri toplamı B sayısına, B’nin tam bölenleri toplamı A sayısına
eşitse bu sayılar arkadaş sayılardır. Klavyeden okunan iki sayının arkadaş olup olmadığını bulan ve bu
sayının tam bölenlerini aşağıdaki ekran çıktısındaki gibi ekrana yazdıran program kodunu yazınız.
Beklenen Fonksiyonlar:
int TamBolenleriToplami(int sayi);
int ArkadasMi(int a, int b);
Beklenen Ekran Çıktısı:
9.
Rastgele oluşturulan iki sayıyı karşılaştıran program kodunu yazınız.
Beklenen Fonksiyonlar:
int Karsilastir(int sayi1, int sayi2);
int RastgeleSayiUret(int altSinir, int ustSinir);
10. Aşağıdaki ekran çıktısına uygun olacak şekilde bir çarpım tablosu oyunu yazınız. Oyun kuralları aşağıdadır.

Her doğru cevap 10 puandır. Her yanlış cevap -10 puandır.

Kullanıcı 100 puana eriştiğinde oyun biter. Toplam puan ekrana yazdırılır.

Kullanıcının sorulara 3 kere yanlış cevap verme hakkı vardır.

3 yanlış cevap veren kullanıcının oyunu sonlandırılır ve toplam puanı ekrana yazdırılır.
Global Tanımlanması Beklenen Değişkenler:
int kullaniciHakki
int kullaniciPuani
int dogruCevapPuani
int yanlisCevapPuani
BM101 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA I
UYGULAMA ÖRNEKLERİ
Fonksiyonlar
Beklenen Ekran Çıktısı:
Download

11. Hafta Uygulama Dersi Dokümanı