BM101 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA I
UYGULAMA ÖRNEKLERİ
Tekrar Dersi
1.
Aşağıda ekran çıktısı verilmiş olan program kullanıcının girdiği sayıların ortalamasını hesaplamaktadır. Siz
de bu ekran çıktısında görüldüğü gibi kullanıcıya, kullanıcı -9999 değerini tuşlayana kadar sayı girmesini
söyleyen ve -9999 girilmesi halinde uygulamanın sonlanıp sonlanmayacağını soran programı yazınız.
Programı eğer kullanıcı uygulamayı sonlandırırsa hesaplama sonucu ekrana yazdıracak, sonlanmazsa
işleme devam edebilecek şekilde kurgulayınız.
2.
Kullanıcıdan n ve m sayılarını isteyerek permütasyon ve kombinasyon hesabı yapan program kodunu
yazınız. n ve m değerleri -1 oluncaya dek program hesaplama yapmaya olanak vermelidir.
n!
n
P(n, m) = ( ) =
m
(n − m)!
n!
n
C(n, m) = ( ) =
m
m! (n − m)!
3.
Kullanıcının seçimine göre pounddan kilograma veya kilogramdan pounda dönüşüm yapan program
kodunu yazınız. (PK: Pounddan Kilograma, KP: Kilogramdan Pounda ve Q: Çıkış) Kullanıcının bu dönüşümü
Q ile işlemi sonlandırana kadar yapmasına izin verecek şekilde bir  − ℎ döngüsü kurgulayınız.
İ: 1 pound = 454 gr
İ: String tipinde (char secim [boyut]) iki değeri karşılaştırmak için gereken fonksiyon “string.h”
kütüphanesinden alınan strcmp' dir. Örneğin strcmp(secim, ”FC”). Bu fonksiyondan dönen değer 0 ise o iki
string birbirine eşittir. Ancak dönen değer eğer 1 ise eşitlik sağlanamamıştır.
Download

STM Coatech PCI schedule 2015