C# ile ilgili başlangıç düzeyinde temel örnekler
Örnek 1: Ekrana “Merhaba” yazan program.
namespace ConsoleApplication1
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
Console.WriteLine("Merhaba");
Console.ReadKey();
}
}
}
Örnek 2: Kullanıcıdan aldığı bir ismin önüne “Merhaba” ekleyerek ismi yeniden ekrana yazdıran program.
namespace ConsoleApplication1
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
string isim;
Console.Write("İsminiz nedir?");
isim = Console.ReadLine();
Console.Write("merhaba ");
Console.Write(isim);
Console.ReadKey();
}
}
}
Örnek 3: Kullanıcının gireceği 2 sayıyı toplayan program.
namespace ConsoleApplication1
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
int sayi1;
int sayi2;
int toplam;
Console.Write("Bir sayi yazınız ");
sayi1 = Convert.ToInt16( Console.ReadLine()
);
Console.Write("Baska bir sayı yazınız ");
sayi2 = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());
toplam = sayi1 + sayi2;
Console.Write("Yazdığınız sayıların toplamı = ");
Console.Write(toplam);
Console.ReadKey();
}
}
}
1
Örnek 4: Kullanıcının gireceği 2 sayının aritmetik ortalamasını hesaplayan program.
namespace ConsoleApplication1
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
int s1, s2, ort;
Console.Write("sayi =? ");
s1 = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());
Console.Write("sayi =? ");
s2 = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());
ort = (s1 + s2) / 2;
Console.Write("sonuc ");
Console.Write(ort);
Console.ReadKey();
}
}
}
Örnek 5: Console.Write ile Console.WriteLine farkını gösteren program.
namespace ConsoleApplication1
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
Console.Write("1");
Console.Write("2");
Console.WriteLine("3");
Console.Write("4");
Console.ReadKey();
}
}
}
Örnek 6: Bir bank müşterilerine yıllık %6 faiz vermektedir. Buna göre kullanıcıya parasını sorup yıl sonunda
kazanacağı faizi hesaplayan program.
namespace ConsoleApplication1
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
int para, faiz;
Console.Write("kac liran var ? ");
para = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());
faiz = para / 100 * 6;
Console.Write("kazandığınız faiz = ");
Console.Write(faiz);
Console.ReadKey();
}
}
}
2
Örnek 7: Kullanıcının gireceği bir sayının karesini hesaplayan program.
namespace ConsoleApplication1
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
int sayi,k;
Console.Write("Bir sayı yazınız");
sayi = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());
k = sayi * sayi;
Console.Write("yazılan sayını karesi =");
Console.Write(k);
Console.ReadKey();
}
}
}
Örnek 8: Kullanıcıdan doğum yılını sorarak 2011 yılına göre kaç yaşında olduğunu bulan program.
namespace ConsoleApplication1
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
int dy, yas;
Console.Write("kac yılında doğdun? ");
dy = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());
yas = 2011 - dy;
Console.Write(yas);
Console.Write(" yaşındasın");
Console.ReadKey();
}
}
}
Örnek 9: Kullanıcının gireceği bir sayının işaret olarak tersini bulan program.
namespace ConsoleApplication1
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
int sayi;
Console.Write("bir sayı yazınız ");
sayi = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());
sayi = (-1) * sayi;
Console.Write("yazdığınız sayının işaret olarak tersi = {0} ", sayi);
Console.ReadKey();
}
}
}
3
Download

C# ile ilgili başlangıç düzeyinde temel örnekler