Sorular
1-klavyeden 0 dan farklı bir sayı girilene kadar bütün sayıları toplayan programı yazınız.
<script language="javascript" type="text/javascript">
var toplam=0;
do{
var sayi=prompt("sayı girin");
toplam =toplam+Number(sayi);
}while(sayi!=0)
document.write(toplam+"<br>");
2-klavyeden girilen sayının faktoriyelini hesaplayan programı yazınız.
3-1-100 arasında 15'e tam bölünen bölünen sayıları alt alta ekrana yazdıran programı yazın.
<script language="javascript" type="text/javascript">
for (i=1;i<=100;i++){
if(i%3==0 && i%5==0){
document.write(i+"<br>");
}
}
</script>
4-Bilgisayara rastgele bir sayı tutturulacak ve klavyeden girilen sayı tutulan sayıya eşit mi
bakacak olan programı javascipt ile yazınız..(eğer büyükse büyük, küçükse küçük yazılacak)
<script language="javascript" type="text/javascript">
var sayi= Math.round(Math.random()*10);
alert(sayi);
do{
var i=prompt("bir sayi girin");
if(i>=0 && i<=10){
if(i>sayi){
alert("Girdiginiz sayi büyük");
}
else if(i<sayi){
alert("Girdiginiz sayi küçük");
}
}
else{
alert("lütfen 0 ile 10 arasinda sayi girin");
}
}
while(i!=sayi)
alert("tahmininiz dogru");
</script>
5-2 sayıyı fonksiyonda toplayıp ekrana yazdıran programı yazınız.
<script type="text/javascript" language="javascript">
function topla(a,b){
var sonuc =Number(a)+Number(b);
document.write(sonuc+"<br>");
}
var sayi1=prompt("sayi gir");
var sayi2=prompt("sayi gir");
topla(sayi1,sayi2);
</script>
6-Aşağıdaki matris düzenini hazırlayan programı yazınız.
02222
10222
11022
11102
11110
<script language="javascript" type="text/javascript">
for(i=1;i<=5;i++){
for(k=1;k<=5;k++){
if(i==k){document.write(0);}
else if(i>k){document.write(1);}
else {document.write(2);}
}
document.write("<br>");
}
</script>
7-Aşağıdaki yıldızlardan oluşan şekli hazırlayan programı yazınız.
*
**
***
****
*****
for(i=1;i<10;i++){
for(k=1;k<=i;k++){
document.write("*");
}
document.write("<br>");
}
Download

script language