Bilgisayar ve Programlama 2
Dersi
Ödev 3
Klavyeden üç öğrencinin notu alınacak ve bu notların aritmetik ortalaması alınıp
ekrana yazdırılacaktır. Bu işlemi yapan C programını yazınız.
Download

Bilgisayar ve Programlama 2 Dersi Ödev 3