ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA I
2014/2015 1nci Yarıyıl
Uygulama Haftası: 03
Tarih: 23.10.2014
1. Girilen il plaka koduna göre ekrana ilgili şehir ismi yazdırılacaktır. Program tarafından
desteklenecek iller aşağıdaki gibidir. if-else kullanılacaktır.




ANKARA
İSTANBUL
İZMİR
MANİSA
Bunların dışında bir plaka kodu girilirse “TANIMSIZ PLAKA KODU” şeklinde hata mesajı verilecektir.
int main()
{
int plaka_kodu;
printf("Ilin plaka kodunu giriniz: ");
scanf("%d",&plaka_kodu);
if (plaka_kodu==6)
printf("ANKARA\n");
else if (plaka_kodu==34)
printf("ISTANBUL\n");
else if (plaka_kodu==35)
printf("IZMIR\n");
else if (plaka_kodu==45)
printf("MANISA\n");
else
printf("TANIMSIZ PLAKA KODU\n");
return 0;
}
2. Klavyeden girilecek bir tamsayının kontrolü yapılmak isteniyor. Girilen sayının 10-50
arasında olması beklenmektedir. 10’dan küçük olma ve 50’den büyük olma kontrollerini de
ekleyerek bu kontrollerin sonucunu ekrana yazdıran algoritmanın akış şemasını ve C
programını yazalım. C programında if-else karşılaştırma bloğu kullanılacaktır.
Örnek olarak girilen sayılar ve ekran çıktıları aşağıdaki gibidir:
a. 12 “Girilen sayı 10-50 arasındadır”
b. 9 “Girilen sayı 10’dan küçüktür”
c. 51 “Girilen sayı 50’den büyüktür”
int main()
{
int sayi;
printf("Sayiyi giriniz:");
scanf("%d",&sayi);
if ((sayi >= 10) && (sayi <= 50))
Celal Bayar Üniversitesi – Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi
printf("Girilen sayi: %d, 10-50 arasindadir",sayi);
else {
if (sayi < 10)
printf("Girilen sayi: %d, 10 dan kucuktur",sayi);
else
printf("Girilen sayi: %d, 50 den buyuktur",sayi);
}
return 0;
}
3. Klavyeden 3 kenarı da girilen bir üçgenin çeşidini (eşkenar, ikizkenar, çeşitkenar) bulan
algoritmanın C programını yazalım. C programında if-else karşılaştırma bloğu
kullanılacaktır.
int main()
{
int kenar1,kenar2,kenar3;
printf("Ucgenin ilk kenarini giriniz:\n");
scanf("%d",&kenar1);
printf("Ucgenin ikinci kenarini giriniz:\n");
scanf("%d",&kenar2);
printf("Ucgenin ucuncu kenarini giriniz:\n");
scanf("%d",&kenar3);
if((kenar1==kenar2)&&(kenar1==kenar3)&&(kenar2==kenar3))
{
printf("Ucgen eskenardir");
}
else
if((kenar1==kenar2)||(kenar1==kenar3)||(kenar2==kenar3))
{
printf("Ucgen ikizkenardir");
}
else
printf("Ucgen cesitkenardir");
return 0;
}
4. Kullanıcının klavyeden 2 gerçel (float) sayı girilmesi istenecek ve sonrasında aşağıdaki menü
karşısına çıkartılıp, kullanıcının yapacağı işlem seçimine göre ilgili işlem hesaplanarak sonucu 2
ondalıklı olacak şekilde ekrana yazdırılacaktır. Geçersiz bir işlem numarası girilirse “GECERSIZ
ISLEM” hata mesajı ekrana yazdırılacaktır. Yazılacak C programında switch-case karşılaştırma
deyimi kullanılacaktır.
int main()
{
float sayi1,sayi2;
int islemno;
printf("2 gercel sayi giriniz:\n");
scanf("%f\n%f",&sayi1,&sayi2);
Celal Bayar Üniversitesi – Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi
printf("**************MENU**************\n");
printf("1.TOPLAMA\n");
printf("2.CIKARMA\n");
printf("3.CARPMA\n");
printf("4.BOLME\n");
scanf("%d",&islemno);
switch(islemno)
{
case 1:
printf("toplama sonucu=%.2f\n",sayi1+sayi2);
break;
case 2:
printf("cikarma sonucu=%.2f\n",sayi1-sayi2);
break;
case 3:
printf("cikarma sonucu=%.2f\n",sayi1*sayi2);
break;
case 4:
printf("carpma sonucu=%.2f\n",sayi1/sayi2);
break;
default:
pri
}
return 0;
}
Celal Bayar Üniversitesi – Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi
Download

ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA I 2014/2015