C ve C++ Arasındaki Farklar
C++’ın C den en önemli farkı object oriented (nesne tabanlı) bir programlama dili olmasıdır ve C’deki
eksiklikler göz önünde bulundurularak C’den türetilmişdir. C de hatırlayacağınız üzere data (veri) ve
struct’lar (yapı) vardır ve bu struct’lara ait alanlara uygun syntax’lar ile (söz dizimi) erişebiliriz ve
fonksiyonlar aracılığıyla işlemlerimizi yapabiliriz. Örneğin birbirine teğet üç daireye ait yarıçaplar
double olarak, dairelerin isimlerini string olarak, ve dairelerin lokasyonları (merkezlerin koordinatları
(double, double) yada hangi yönde oldukları (char,char) N,S,W,E gibi) bir yapıda tutulabilir. C++’da
class’lar (sınıf) vardır. Class’lar struct’ları yada herhangibir veri yapısını içermenin yanında bunlar
üzerinde işlem yapmaya ve diğer class’larla da veri alışverişine izin vermektedir. Yukarıdaki örnek
üzerinden devam edecek olursak birbirine teğet üç daireye ait class üzerinde dairelerin merkezlerini
birleştiren üçgenin çevresi, alanı ve köşe noktalarına ait noktaların koordinatları; ayrıca tüm dairelerin
ayrı ayrı alanları ve tüm dairelerin kapladığı alan hesaplanabilir ve aynı class tekrar benzer durumlar
için kullanılabilmektedir. Sonuç olarak birbirleriyle alakalı verileri bir araya toplandığı ve bunlar
üzerinde işlemlerin yapıldığı yapı tanımlamış oluruz. Yani programdaki karmaşıklık azaltılmış ve
oluşturulan kodlar başkaları tarafından tekrar tekrar istenilen şekilde kullanılmasına imkan tanımış
oluruz. Gerçek hayat örneklerini düşünerek bu soyut kavramaları anlamak daha kolay olacaktır.
Aşağıda bir örnek görülmektedir.
Nesne tabanlı bir programlama dilinin temel özellikleri:
1- Bilgi gizleme: Private ve public olarak verileri alanlara ayırarak bizim iznimiz dışında
değiştirilmesine olanak tanımamaktadır.
2- Çok biçimlilik: Bir A sınıfının bir B sınıfı gibi davranabilme ve bu tür gibi kullanılabilme
özelliğidir. Örneğin ders anlatan bir akademisyen yüksek sesle konuşur, arkadaşımızla ve
patronumuzla
farklı
bir
ses
tonunda
konuşuruz.
3- Kalıtım: Bir veya birkaç class’a ait özellikleri miras alarak (inheritance) yeni bir class
oluşturmayı sağlamaktadır.
C#
C++ gibi nesne tabanlı, bazı işlemlerin Visual Basic’deki gibi kolaylıkla yapılabilmesini
sağlayan, Java’daki bazı özelliklerin kullanılmasını sağlayan bir dildir. C ve C++ düşük seviye bir
programlama dilidir ve bundan dolayı kod geliştirmek uzun zaman alamaktadır. C# Microsoft
tarafından geliştirilen .Net framework ve veri tabanları üzerinde kolaylıkla uygulama
geliştirilmesini sağlamaktadır.
Tüm bu şekilllerdeki terimlere internetten ne anlama geldiklerini ve işlevleri hakkında biligi
almak için bakabilirsiniz. Aşağıdaki linkden Visual C# 2010 Expres programını indirebilirsiniz.
http://www.visualstudio.com/downloads/download-visual-studio-vs
Aşağıda örnek bir basit bir C# uygulaması verilmişdir. Microsoft Visual C# 2010 Expres New
projects kısmını seçtikden sonra aşağıdaki kodu ekleyiniz.
using
using
using
using
System;
System.Collections.Generic;
System.Linq;
System.Text;
namespace ConsoleApplication1
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
string sekil,secim;
int kenar1, kenar2;
Console.WriteLine("1.KARE--------->(kare)");
Console.WriteLine("2.DİKDÖRTGEN--->(dikdörtgen)");
Console.WriteLine("---------------");
Console.Write("Lütfen şeklin ismini yazınız:");
sekil = Console.ReadLine();
switch (sekil)
{
case "kare":
Console.WriteLine(" # ALAN--------->(alan)");
Console.WriteLine(" # ÇEVRE-------->(çevre)");
Console.WriteLine("------------------------");
Console.Write("Lütfen seçiminizi yazınız:");
secim = Console.ReadLine();
switch (secim)
{
case "alan":
Console.Write("Karenin bir kenar uzunluğunu giriniz:");
kenar1 =Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
Console.Write("Karenin alanı={0}",kenar1*kenar1);
break;
case "çevre":
Console.Write("Karenin bir kenar uzunluğunu giriniz:");
kenar1 =Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
Console.Write("Karenin çevresi={0}", kenar1 * 4);
break;
default:
Console.Write("Geçerli bir seçim yapmadınız...");
break;
} break;
case "dikdörtgen":
Console.WriteLine(" # ALAN--------->(alan)");
Console.WriteLine(" # ÇEVRE-------->(çevre)");
Console.WriteLine("------------------------");
Console.Write("Lütfen seçiminizi yazınız:");
secim = Console.ReadLine();
switch (secim)
{
case "alan":
Console.Write("Dikdörtgenin bir kenar uzunluğunu giriniz:");
kenar1 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
Console.Write("Dikdörtgenin diğer kenar uzunluğunu giriniz:");
kenar2 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
Console.Write("Dikdörtgenin alanı={0}", kenar1 *
kenar2);
break;
case "çevre":
Console.Write("Dikdörtgenin bir kenar uzunluğunu giriniz:");
kenar1 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
Console.Write("Dikdörtgenin diğer kenar uzunluğunu giriniz:");
kenar2 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
Console.Write("Karenin çevresi={0}",
(kenar1+kenar2) * 2);
break;
default:
Console.Write("Geçerli bir seçim yapmadınız...");
break;
}
break;
default:
Console.WriteLine("Geçerli bir seçim yapmadınız...");
break;
}
Console.ReadKey();
}
}
}
Download

ÖSYM BAŞVURU MERKEZLERİ İl Adı Başvuru Merkezi Adres