PROGRAMLAMA I
13. Hafta Özet
C++ İle hazırlanmış Program Örnekleri
Örnek1
: n Sayı Arasında Tek ve Çiftlerin Ayrı Ayrı Sayısını ve Toplamını Bulan Program satırı.
 Program Satır Kodları
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
int main()
{
int n;
int i = 1;
int sayi;
int tek_sayac = 0;
int cift_sayac = 0;
int tek_toplam = 0;
int cift_toplam = 0;
printf("kac adet sayi gireceksiniz?\n");
scanf("%d",&n);
while(i<n+1)
{
printf("%d.sayiyi giriniz...\n",i);
scanf("%d",&sayi);
if(sayi%2==0)
{
cift_sayac=cift_sayac+1; cift_toplam=cift_toplam+sayi;
}
else
{
tek_sayac=tek_sayac+1; tek_toplam=tek_toplam+sayi;
}
i++;
}
printf("Programa ait bilgiler su sekildedir...\n\n");
printf("%d adet sayi girilmistir\n",n);
printf("Bu sayilarin %d adedi tek, %d adedi cifttir\n",tek_sayac, cift_sayac);
printf( " Tek sayilarin toplami = %d ve cift sayilarin toplami = %d'dir\n",tek_toplam, cift_toplam);
getch();
return 0;
}
1
Örnek2
: Girilen satının Faktöriyelini alan program satırını yazalım.
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
int main()
{
int i=1;
int sayi;
int fakt=1;
printf("Faktoriyelini bulmak istediginiz sayi kactir?\n");
scanf("%d",&sayi);
if(sayi<0)
printf("Negatif sayinin fakoriyeli yoktur.\n");
else if(sayi==0||sayi==1)
printf("Girdiginiz sayinin faktoriyeli 1'dir\n");
else
while(i<sayi+1)
{
fakt=fakt*i;
i++;
}
printf("%d sayisinin faktoriyeli %d'dir",sayi,fakt);
getch();
return 0;
}
Çalıştır’da ilk ekran görüntü.
Faktörüyelin alındığı ekran görüntüsü.
2
Örnek3
: ab işlemini yerine getirecek program satırını yapalım.
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
int main()
{
int i =1;
int a;
int b;
int sonuc_us =1 ;
printf("a ussu b ifadesindeki a sayisini girin\n");
scanf("%d", &a);
printf("a ussu b ifadesindeki b sayisini girin\n");
scanf("%d", &b);
if(b<0)
printf("Negatif usleri alamiyorum, uzgunum!!!\n");
else if (b==0)
sonuc_us=1;
else if(b==1)
{
sonuc_us=a;
printf("a = %d, b= %d olmak uzere, a ussu b = %d'dir",a,b,sonuc_us);
}
else
{
while(i<b+1)
{
sonuc_us = sonuc_us*a;
i++;
}
printf("a = %d, b= %d olmak uzere, a ussu b = %d'dir",a,b,sonuc_us);
}
getch();
return 0;
}
3
Örnek4
: Bir sayının rakamlarını toplayan program satırını yapalım.
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
int main()
{
int sayi;
int toplam=0;
int artan;
int yedek;
printf("Rakamlarina ayirmak istediginiz sayiyi giriniz\n");
scanf("%d",&sayi);
yedek=sayi;
while(sayi>0)
{
artan=sayi%10;
toplam=toplam +artan;
sayi=sayi-artan;
sayi=sayi/10;
}
printf("Girilen %d sayisinin rakamlari toplami = %d'dir",yedek,toplam);
getch();
return 0;
}
4
Örnek5 : Hesap makinesi işlevlerini yerine getirecek programı yapalım.
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
int main()
{
int sayi1;
int sayi2;
int secim;
int sonuc;
printf("Islem yapmak istediginiz ilk sayiyi giriniz.\n");
scanf("%d",&sayi1);
printf("Islem yapmak istediginiz ikinci sayiyi giriniz.\n");
scanf("%d",&sayi2);
printf("Lutfen islem secimini giriniz.\n");
printf("Toplama icin 1.\n");
printf("Cikarma icin 2.\n");
printf("Carpma icin 3.\n");
printf("Bolme icin 4.\n");
printf("mod almak icin 1.\n");
printf("Giriniz.\n");
scanf("%d",&secim);
switch(secim)
{
case 1 :
sonuc = sayi1+ sayi2; break;
case 2 :
sonuc = sayi1- sayi2; break;
case 3 :
sonuc = sayi1* sayi2; break;
case 4 :
sonuc = sayi1/ sayi2; break;
case 5 :
sonuc = sayi1% sayi2; break;
default :
printf("Yanlis bir secim yaptiniz.");
}
printf("Girdiginiz islemin sonucu %d'dir\n",sonuc);
getch();
return 0;
}
5
Download

13. Hafta Konu Özetleri