BM101 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA I
UYGULAMA ÖRNEKLERİ
Döngüler
1. Klavyeden girilen ilk sayıyı başlangıç, ikinci sayıyı bitiş olarak kabul etmek üzere başlangıç ve bitiş sayıları
arasındaki sayıların toplamını hesaplayan programın geliştirilmesi için kullanılan aşağıdaki dört farklı
formdaki for döngüsünü inceleyiniz.
BM101 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA I
UYGULAMA ÖRNEKLERİ
Döngüler
BM101 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA I
UYGULAMA ÖRNEKLERİ
Döngüler
2.
Klavyeden girilen ilk sayıyı başlangıç, ikinci sayıyı bitiş olarak kabul etmek üzere başlangıç ve bitiş sayıları
arasındaki sayıların toplamını hesaplayan programın geliştirilmesi için kullanılan aşağıdaki do − while
döngüsünü inceleyiniz.
3.
x ve y değerleri klavyeden girilmek üzere x y sonucunu hazır (Math) fonksiyon kullanmadan hesaplayan
program kodunu yazınız.
4.
x ve y değerleri klavyeden girilmek üzere x y sonucunu hazır fonksiyon kullanmadan hesaplayan program
kodunu yazınız. Program x = 0 ve x = 0 girilene kadar x ve y’yi sormaya ve x y sonucunu hesaplamaya
devam etmelidir.
5.
Kullanıcı tarafından girdi olarak pozitif bir tam sayı alınız. Giriş olarak alınan bu tamsayıya kadar olan tüm
asal sayıları, bu sayıların adedini ve toplamını yazdıran programı for döngüleri kullanarak yazınız.
6.
1’den 9’a tüm sayıları içerecek çarpım tablosunu aşağıdaki şekilde ekrana yazan programın C kodunu
yazınız.
1x1 = 1
…
9x9 = 81
BM101 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA I
UYGULAMA ÖRNEKLERİ
Döngüler
7.
Klavyeden girilen En ve Boy değerlerine göre aşağıdaki şekli elde eden programı C dili ile kodlayınız.
BM101 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA I
UYGULAMA ÖRNEKLERİ
Döngüler
8.
En ve yüksekliği, klavyeden girilen Kenar bilgisi kadar olan ve aşağıdaki şeklide görülen üçgeni elde eden
programı C dili ile kodlayınız.
BM101 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA I
UYGULAMA ÖRNEKLERİ
Döngüler
9.
Kullanıcının seçimine göre Fahrenhayttan Santigrat Dereceye veya Santigrat Dereceden Fahrenhayta
dönüşüm yapan program kodunu yazınız. (FC: Fahrenhayt’tan Santigrat’a, CF: Santigrat’tan Fahrenhayt’a
ve Q: Çıkış) Kullanıcıdan alınan girdi Q olana kadar program dönüşüm yapmaya devam etmelidir.
ºF = ºC ∗ 1.8000 + 32.00
10. Bir öğrencinin bir dersten başarılı sayılması için aşağıdaki şekilde hesaplanan yılsonu notunun 60 ve üzeri
olması gerekmektedir. n adet öğrencinin başarı notunu hesaplayarak sınıf ortalamasını, başarılı ve
başarısız öğrenci sayısını ekrana yazdıran program kodunu yazınız.
YılsonuNotu = vizeNotu ×
40
60
+ finalNotu ×
100
100
BM101 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA I
UYGULAMA ÖRNEKLERİ
Döngüler
n
11. Aşağıdaki ekran görüntüsünü oluşturacak şekilde ∑
1
k=0 k!
serisinin sonucunu hesaplayan program kodunu
yazınız. Seri toplamı için while veya for yapısını kullanabilirsiniz. İşlem bir kere yapılıp tamamlandıktan ve
seri toplamı aşağıdaki ekran çıktısında olduğu gibi hesaplanıp ekrana yazıldıktan sonra program, kullanıcıya
“Yeniden işlem yapmak istiyor musunuz: E-H” şeklinde bir soru sormalıdır. Kullanıcı buna evet (E) yanıtını
verirse program yeni bir n değerini kullanıcıdan istemeli ve işlemleri aynen tekrarlamalıdır. Kullanıcıdan
hayır (H) yanıtı alınana kadar kullanıcı istediği kadar n değeri için bu seri toplamını yapabilmelidir. Bu
gereksinimi karşılamak için do − while yapısından yararlanınız.
12. Kullanıcıdan n ve m sayılarını isteyerek permütasyon ve kombinasyon hesabı yapan program kodunu
yazınız. n ve m değerleri -1 oluncaya dek program hesaplama yapmaya olanak vermelidir.
n!
n
P(n, m) = ( ) =
m
(n − m)!
n!
n
C(n, m) = ( ) =
m
(n
m!
− m)!
13. Kullanıcının gireceği a ile b arasındaki sayılardan 4 ve 9 a bölünen sayıların adedini bulan c kodunu yazınız.
14. Aşağıdaki gibi çıktı alabilmenizi sağlayan programı iç içe for döngüleri kullanarak yazınız.
15. Üç basamaklı, basamaklarının küpleri toplamı kendisine eşit olan tam sayılara Armstrong sayı denir.
Örneğin: 371 bir Armstrong sayıdır çünkü 3^3 + 7^3 + 1^3 = 371. İç içe geçmiş üç for döngüsü ile bütün
Armstrong sayıları bulup ekrana yazdıran programı c dilinde yazınız.
BM101 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA I
UYGULAMA ÖRNEKLERİ
Döngüler
16. x, y'den farklı olmak üzere |x|+|y|<=3 eşitsizliğini sağlayan tamsayı çiftlerini bulup ekrana yazdıralım. Bu
eşitsizliği sağlayan toplam 22 çift vardır. Programda, her bir çift parantez içinde yazdırılmıştır. İnceleyiniz.
Download

BM101 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA I UYGULAMA ÖRNEKLERİ