T.C.
İstanbul Üniversitesi
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
İngilizce ve Türkçe Tıp Programları
Sınıf Ortalamaları ve AGNO Dağılımı
2008-2015
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce ve Türkçe Tıp Programları, Sınıf Ortalamaları ve
AGNO Dağılımı Analizi 2008-2015; Güncellenme tarihi: 11.03.2015; Sayfa 1/6
İçindekiler
Açıklamalar ............................................................................................................................ 2
Türkçe Tıp Programı Sınıf Ortalamaları ................................................................................ 3
İngilizce Tıp Programı Sınıf Ortalamaları.............................................................................. 3
Türkçe Tıp Programı AGNO Dağılımı (Güz 2013-2014) ...................................................... 4
İngilizce Tıp Programı AGNO Dağılımı (Güz 2013-2014) ................................................... 4
Türkçe Tıp Programı AGNO Dağılımı (Bahar 2013-2014) ................................................... 5
İngilizce Tıp Programı AGNO Dağılımı (Bahar 2013-2014) ................................................ 5
Türkçe Tıp Programı AGNO Dağılımı (Güz 2014-2015) ...................................................... 6
İngilizce Tıp Programı AGNO Dağılımı (Güz 2014-2015) ................................................... 6
Açıklamalar
Fakültemizde derslerden alınan dörtlük sisteme göre harf notları ara sınav ve yıl sonu
sınavlarında alınan notların katkısına göre hesaplanarak verilmektedir.
Fakültemizde dönem sonu başarı notunun hesaplanmasında ara sınav notunun katkısı %40,
yıl sonu (final veya bütünleme) sınavının katkısı %60'dır. Bu şekilde hesaplanan ham başarı
notu aşağıdaki tabloya göre harf notlarına çevrilmektedir (küsuratlı sayılar en yakın
tamsayıya yuvarlanarak harf notu oluşturulur):
Dörtlük Sistem Harf Notu
Anlamı
Dönem Sonu Başarı Notu Aralıkları
4,00
AA
Mükemmel
88-100
3,50
BA
Çok iyi
80-87
3,00
BB
İyi
73-79
2,50
CB
Orta
66-72
2,00
CC
Yeterli
60-65
1,50
DC
Koşullu başarılı
55-59
1,00
DD
Koşullu başarılı
50-54
0,00
FF
Başarısız
0-49
0,00
FD
Devamsız başarısız
0
DC ve DD notları koşullu başarıdır. Ancak Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) düşüklüğü
nedeniyle yeni ders alamayan veya AGNO'ları en az 2,00 olmadığı için mezun olamayacak
öğrenciler bu notları da yükseltmelidirler.
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce ve Türkçe Tıp Programları, Sınıf Ortalamaları ve
AGNO Dağılımı Analizi 2008-2015; Güncellenme tarihi: 11.03.2015; Sayfa 2/6
Türkçe Tıp Programı Sınıf Ortalamaları
Ders Yılı:
1. Sınıf
2. Sınıf
3. Sınıf
4. Sınıf
5. Sınıf
Tüm Sınıflar
2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014
2,82
2,66
2,69
2,53
2,51
2,33
2,53
2,55
2,76
2,39
2,30
2,21
2,18
2,39
2,81
2,74
2,75
2,37
2,28
2,32
2,47
2,91
2,84
2,63
2,57
2,65
2,63
2,57
2,55
2,94
2,95
2,97
3,08
3,04
2,74
2,78
2,80
2,67
2,54
2,54
2,50
2,58
İngilizce Tıp Programı Sınıf Ortalamaları
Ders Yılı:
1. Sınıf
2. Sınıf
3. Sınıf
4. Sınıf
5. Sınıf
Tüm Sınıflar
2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014
2,83
2,76
2,79
2,55
2,66
2,52
2,62
2,66
2,84
2,63
2,38
2,38
2,51
2,53
2,77
2,71
2,82
2,70
3,00
2,98
2,92
2,91
2,94
2,71
2,70
3,10
3,07
2,84
2,64
2,93
3,18
3,08
3,35
3,34
3,13
2,80
2,85
2,83
2,70
2,88
2,87
2,85
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce ve Türkçe Tıp Programları, Sınıf Ortalamaları ve
AGNO Dağılımı Analizi 2008-2015; Güncellenme tarihi: 11.03.2015; Sayfa 3/6
Türkçe Tıp Programı AGNO Dağılımı (Güz 2013-2014)
Öğrenci Sayıları
1. Sınıf
2. Sınıf
3. Sınıf
4. Sınıf
5. sınıf
6. Sınıf
Tüm Sınıflar
4,00
5
0
0
0
0
0
5
3,50-3,99
22
6
6
9
36
32
111
3,00-3,49
97
37
42
54
78
68
376
2,50-2,99
136
110
96
113
105
120
680
2,00-2,49
76
126
112
112
114
110
650
1,80-1,99
13
30
35
27
24
2
131
1,50-1,79
16
14
17
11
5
2
65
0,00-1,49
29
16
15
4
1
1
66
Toplam
394
339
323
330
363
335
2084
AGNO Ortalaması
2,63
2,41
2,42
2,55
2,70
2,76
2,58
Yüzde
1. Sınıf
2. Sınıf
3. Sınıf
4. Sınıf
5. sınıf
6. Sınıf
Tüm Sınıflar
4,00
1,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,24
3,50-3,99
5,58
1,77
1,86
2,73
9,92
9,55
5,33
3,00-3,49
24,62
10,91
13,00
16,36
21,49
20,30
18,04
2,50-2,99
34,52
32,45
29,72
34,24
28,93
35,82
32,63
2,00-2,49
19,29
37,17
34,67
33,94
31,40
32,84
31,19
1,80-1,99
3,30
8,85
10,84
8,18
6,61
0,60
6,29
1,50-1,79
4,06
4,13
5,26
3,33
1,38
0,60
3,12
0,00-1,49
7,36
4,72
4,64
1,21
0,28
0,30
3,17
Toplam
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
İngilizce Tıp Programı AGNO Dağılımı (Güz 2013-2014)
Öğrenci Sayıları
1. Sınıf
2. Sınıf
3. Sınıf
4. Sınıf
5. sınıf
6. Sınıf
Tüm Sınıflar
4,00
0
0
1
0
0
0
1
3,50-3,99
3
6
18
15
17
18
77
3,00-3,49
18
16
18
18
20
26
116
2,50-2,99
35
28
19
27
18
26
153
2,00-2,49
14
21
14
10
11
9
79
1,80-1,99
2
4
7
6
2
0
21
1,50-1,79
4
1
3
4
1
1
14
0,00-1,49
15
6
2
0
0
0
23
Toplam
91
82
82
80
69
80
484
AGNO Ortalaması
2,47
2,58
2,84
2,85
3,04
3,06
2,79
Yüzde
1. Sınıf
2. Sınıf
3. Sınıf
4. Sınıf
5. sınıf
6. Sınıf
Tüm Sınıflar
4,00
0,00
0,00
1,22
0,00
0,00
0,00
0,21
3,50-3,99
3,30
7,32
21,95
18,75
24,64
22,50
15,91
3,00-3,49
19,78
19,51
21,95
22,50
28,99
32,50
23,97
2,50-2,99
38,46
34,15
23,17
33,75
26,09
32,50
31,61
2,00-2,49
15,38
25,61
17,07
12,50
15,94
11,25
16,32
1,80-1,99
2,20
4,88
8,54
7,50
2,90
0,00
4,34
1,50-1,79
4,40
1,22
3,66
5,00
1,45
1,25
2,89
0,00-1,49
16,48
7,32
2,44
0,00
0,00
0,00
4,75
Toplam
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce ve Türkçe Tıp Programları, Sınıf Ortalamaları ve
AGNO Dağılımı Analizi 2008-2015; Güncellenme tarihi: 11.03.2015; Sayfa 4/6
Türkçe Tıp Programı AGNO Dağılımı (Bahar 2013-2014)
Öğrenci Sayıları
4,00
1. Sınıf
0
2. Sınıf
0
3. Sınıf
0
4. Sınıf
0
5. sınıf
0
6. Sınıf
0
Tüm Sınıflar
0
3,50-3,99
19
9
8
11
34
32
113
3,00-3,49
59
35
44
52
85
68
343
2,50-2,99
139
104
99
122
113
120
697
2,00-2,49
124
130
119
104
102
110
689
1,80-1,99
21
34
21
24
20
2
122
1,50-1,79
9
10
17
11
4
2
53
0,00-1,49
23
20
16
7
0
1
67
Toplam
394
342
324
331
358
335
2084
AGNO Ortalaması
2,53
2,39
2,47
2,57
2,74
2,76
2,58
Yüzde
1. Sınıf
2. Sınıf
3. Sınıf
4. Sınıf
5. sınıf
6. Sınıf
Tüm Sınıflar
4,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,50-3,99
4,82
2,63
2,47
3,32
9,50
9,55
5,42
3,00-3,49
14,97
10,23
13,58
15,71
23,74
20,30
16,46
2,50-2,99
35,28
30,41
30,56
36,86
31,56
35,82
33,45
2,00-2,49
31,47
38,01
36,73
31,42
28,49
32,84
33,06
1,80-1,99
5,33
9,94
6,48
7,25
5,59
0,60
5,85
1,50-1,79
2,28
2,92
5,25
3,32
1,12
0,60
2,54
0,00-1,49
5,84
5,85
4,94
2,11
0,00
0,30
3,21
Toplam
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
İngilizce Tıp Programı AGNO Dağılımı (Bahar 2013-2014)
Öğrenci Sayıları
1. Sınıf
2. Sınıf
3. Sınıf
4. Sınıf
5. sınıf
6. Sınıf
Tüm Sınıflar
4,00
0
0
1
0
0
0
1
3,50-3,99
3
6
18
15
17
18
77
3,00-3,49
18
16
18
18
20
26
116
2,50-2,99
35
28
19
27
18
26
153
2,00-2,49
14
21
14
10
11
9
79
1,80-1,99
2
4
7
6
2
0
21
1,50-1,79
4
1
3
4
1
1
14
0,00-1,49
15
6
2
0
0
0
23
Toplam
91
82
82
80
69
80
484
AGNO Ortalaması
2,47
2,58
2,84
2,85
3,04
3,06
2,79
Yüzde
1. Sınıf
2. Sınıf
3. Sınıf
4. Sınıf
5. sınıf
6. Sınıf
Tüm Sınıflar
4,00
0,00
0,00
1,22
0,00
0,00
0,00
0,21
3,50-3,99
3,30
7,32
21,95
18,75
24,64
22,50
15,91
3,00-3,49
19,78
19,51
21,95
22,50
28,99
32,50
23,97
2,50-2,99
38,46
34,15
23,17
33,75
26,09
32,50
31,61
2,00-2,49
15,38
25,61
17,07
12,50
15,94
11,25
16,32
1,80-1,99
2,20
4,88
8,54
7,50
2,90
0,00
4,34
1,50-1,79
4,40
1,22
3,66
5,00
1,45
1,25
2,89
0,00-1,49
16,48
7,32
2,44
0,00
0,00
0,00
4,75
Toplam
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce ve Türkçe Tıp Programları, Sınıf Ortalamaları ve
AGNO Dağılımı Analizi 2008-2015; Güncellenme tarihi: 11.03.2015; Sayfa 5/6
Türkçe Tıp Programı AGNO Dağılımı (Güz 2014-2015)
Öğrenci Sayıları
4,00
1. Sınıf
4
2. Sınıf
0
3. Sınıf
1
4. Sınıf
0
5. sınıf
0
6. Sınıf
0
Tüm Sınıflar
5
3,50-3,99
46
14
6
10
16
37
129
3,00-3,49
126
51
28
50
59
85
399
2,50-2,99
131
113
100
105
129
111
689
2,00-2,49
53
156
150
120
106
110
695
1,80-1,99
9
25
27
22
14
1
98
1,50-1,79
13
13
20
12
3
0
61
0,00-1,49
25
26
16
3
0
0
70
Toplam
407
398
348
322
327
344
2146
AGNO Ortalaması
2,77
2,44
2,37
2,55
2,66
2,80
2,60
Yüzde
1. Sınıf
2. Sınıf
3. Sınıf
4. Sınıf
5. sınıf
6. Sınıf
Tüm Sınıflar
4,00
0,98
0,00
0,29
0,00
0,00
0,00
0,23
3,50-3,99
11,30
3,52
1,72
3,11
4,89
10,76
6,01
3,00-3,49
30,96
12,81
8,05
15,53
18,04
24,71
18,59
2,50-2,99
32,19
28,39
28,74
32,61
39,45
32,27
32,11
2,00-2,49
13,02
39,20
43,10
37,27
32,42
31,98
32,39
1,80-1,99
2,21
6,28
7,76
6,83
4,28
0,29
4,57
1,50-1,79
3,19
3,27
5,75
3,73
0,92
0,00
2,84
0,00-1,49
6,14
6,53
4,60
0,93
0,00
0,00
3,26
Toplam
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
İngilizce Tıp Programı AGNO Dağılımı (Güz 2014-2015)
Öğrenci Sayıları
4,00
1. Sınıf
0
2. Sınıf
2
3. Sınıf
0
4. Sınıf
0
5. sınıf
0
6. Sınıf
0
Tüm Sınıflar
2
3,50-3,99
14
10
10
24
18
22
98
3,00-3,49
21
20
12
24
19
20
116
2,50-2,99
24
30
28
17
24
20
143
2,00-2,49
18
21
20
13
18
10
100
1,80-1,99
3
2
4
4
4
0
17
1,50-1,79
5
6
5
2
1
0
19
0,00-1,49
13
9
2
1
0
0
25
Toplam
98
100
81
85
84
72
520
AGNO Ortalaması
2,58
2,65
2,68
2,93
2,98
3,15
2,81
Yüzde
1. Sınıf
2. Sınıf
3. Sınıf
4. Sınıf
5. sınıf
6. Sınıf
Tüm Sınıflar
4,00
0,00
2,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,38
3,50-3,99
14,29
10,00
12,35
28,24
21,43
30,56
18,85
3,00-3,49
21,43
20,00
14,81
28,24
22,62
27,78
22,31
2,50-2,99
24,49
30,00
34,57
20,00
28,57
27,78
27,50
2,00-2,49
18,37
21,00
24,69
15,29
21,43
13,89
19,23
1,80-1,99
3,06
2,00
4,94
4,71
4,76
0,00
3,27
1,50-1,79
5,10
6,00
6,17
2,35
1,19
0,00
3,65
0,00-1,49
13,27
9,00
2,47
1,18
0,00
0,00
4,81
Toplam
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce ve Türkçe Tıp Programları, Sınıf Ortalamaları ve
AGNO Dağılımı Analizi 2008-2015; Güncellenme tarihi: 11.03.2015; Sayfa 6/6
Download

İngilizce ve Türkçe Tıp Programları Sınıf Ortalamaları