MERAKLISINA İMATO OLİMPİYATI
-00-
KONU: İMATO 8S-2014
3.
Bir karenin köşegeni 2 br uzunluğunda ise
karenin alanı nedir?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
1. BÖLÜM: HER BİR DOĞRU CEVAP 1 PUAN
DEĞERİNDEDİR. (1-20)
(4 2003)(3 2002)
ifadesinin değeri nedir?
(6 2002)(2 2003)
1.
1
2
2.2003
2002
4006
2002
2003
2002
(2
)(3 )
(2 )(3 )
(4 )(3 )
=
= 2002 2002 2003
2002
2003
2002
2003
((3.2) )(2 ) (3 .2 )(2 )
(6 )(2 )
A) 1
=
B) 2
C) 4
D)
(24006 )(32002 ) 40064005
=2
=2
32002.24005
4.
Bir ev hayvanları yarışmasında büyük
köpeklerin sayısının küçük köpeklerin sayısına oranı
3:17 dir. Bu yarışmada toplam 80 köpek
bulunmaktadır. Bu yarışmadaki büyük köpeklerin
sayısı ne kadardır?
(A) 12
2.
A) 0.4
x=
(B) 24
(C) 20
(D) 6
x2  4
1
ise 2
ifadesi neye eşittir?
5
x  2x
B) –5
C) 10
D) 11
1
2013-2014
MERAKLISINA İMATO OLİMPİYATI
-00-
5.
Nedim tam dokuz test sınavına girmiş(her biri
100 puan) ve bu 9 testin ortalaması
68 gelmiştir. Bu testlerin içinden, aldığı en düşük
puan çıkarılırsa, onun ulaşabileceği en yüksek
ortalama neye eşit olur?
A) 76.5
B) 70
C) 60.4
7.
KONU: İMATO 8S-2014
a pozitif bir tam sayı olmak üzere
A) 1
D) 76
C) 20
B) 3
C) 4
D) 5
8.
Kenan 100m‘yi 10sn de koşmaktadır. Seda
432m’yi 48 sn de koşmaktadır. İkiside sabit
hızlarını koruyarak 1 km olan yarışa katılmışlardır.
Kenan bitiş çizgisini geçerken Seda onun yaklaşık
olarak ne kadar gerisinde kalmıştır?
A) 100 m
B) 18
x
2
a
eşitsizliğini sağlayan 11 tane x tam sayı değeri varsa
a neye eşit olur?
6.
Aşağıdaki dizide, her bir şekil kenar uzunluğu
1 olan küçük karelerden oluşmuştur. Dizideki beşinci
şeklin çevre uzunluğu nedir?
A) 9
-1 
B) 110 m
C) 95 m
D) 90 m
D) 24
2
2013-2014
MERAKLISINA İMATO OLİMPİYATI
-00-
9.
a= 36 , b= 35,2 , c=35,19 , ve d= 52
sayılarını küçükten büyüğe doğru sıraladığımızda
aşağıdakilerden hangisi doğru olur?
A) d < c < b <a
B) c < b <d < a
C) d <a < c < b
D) a<d <c < b
KONU: İMATO 8S-2014
2
sini
5
biçebiliyor. O saat tam 10:00 da işe başlar ve aynı
sabit hızla da biçme işini yapar ise tüm çimi biçme
işini ne zaman bitirir?
11.
Remzi 18 dakikada bir çimin
A) 10:08
B) 11:30
C) 10:40
D) 10:45
10.
Kenarı 8 olan ABCD karesinin BC kenarına
teğet bir çember, A ve D noktalarından geçmektedir.
Bu çemberin yarıçapı nedir?
12. Bir miktar parayı Ahmet , Bilal ve Cemil
aralarında paylaşır. Ahmet 1 TL ve kalan paranın
üçte birini alır. Daha sonra Bilal 6 TL ve geri kalan
paranın üçte birini alır. Sonunda Cemil kalan 40 TL
parayı alır. Ahmet ile Bilalin aldığı paranın farkı
neye eşit olur?
A) 4
B) 5
C) 6
A) 8 TL B) 18 TL C) 20 TL
(D) 22 TL
Ahmet kendi payını aldıktan sonra Bilal 6 TL
ve kalanın üçte birini alır. Cemil kalan parayı
aldığından, kalanın üçte ikisini alır, 40 TL.
Kalanın üçte biri 20 TL dir.
Bilalin payı 20 + 6 = 26 TL dir.
Yine kalan para 40 + 26 = 66 TL (kalanın
üçte ikisidir.) Paranın üçte biri 33 TL dir.
Ahmet’in payı 33 + 1 = 34 dür.
FARK = 34 – 26 = 8 TL dir.
D) 4 2
3
2013-2014
MERAKLISINA İMATO OLİMPİYATI
-00-
13.
8A ve 8B sınıfları 30 ar kişiliktir. Her iki
sınıfın da birinci Matematik yazılı ortalaması 50 dir.
8A sınıfından bir miktar öğrenci 8B sınıfına geçince
8A ve 8B sınıflarının birinci Matematik yazılı
ortalamaları sırasıyla 67 ve 37 oluyor. Buna göre kaç
öğrenci sınıf değiştirmiştir?
A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
8A
8B
 50 ,
 50 ise,
30
30
8A  y
8B  y
 67 ,
 37
30  x
30  x
KONU: İMATO 8S-2014
15.
x bir tam sayı olmak üzere - 8  x  5
veriliyor. x2 nin alabileceği kaç farklı değer vardır?
A) 3
B) 8
C) 9
D) 64
16.
18 m uzunluğundaki AB ve 30 m
uzunluğundaki CD dikey kuleleri arasında
zeminden 16 m mesafe vardır. A dan C ye ve B den
C ye gergin bir şekilde ip çekilir. Çekilen ipin
uzunluğu kaç m dir?
.
14.
100 km/s hız yerine 110 km/s hızla araba
kullanarak iki köy arasını 9 dakika daha az
bir zamanda alabiliriz.İki köy arasındaki uzaklık kaç
km dir?
A) 210
B) 99
C) 165
D) 990
A) 54
4
B) 64
C) 44
D) 48
2013-2014
MERAKLISINA İMATO OLİMPİYATI
-00-
17.
4 adet sayma sayısının üçerli toplamlarında
üç tanesi 13, 16, 18 ise sonuncu üçlü toplam en az
kaç olur?
A) 7
B) 10
C) 14
KONU: İMATO 8S-2014
19.
Şekilde A noktasında bulunan bir BMW ile
B noktasında bulunan bir Şahin birbirlerine doğru
ters yönde sabit hızlarla aynı anda harekete
başladıklarında 2 saatte C noktasında, aynı yönde
aynı anda harekete başladıklarında 8 saatte D
D) 19
noktasında buluşuyorlar.
AB
oranı neye eşit olur?
CD
A
A)
18.
Şekilde AB BC ve AD DC , ABCD
dörtgeninin alanı nedir?
A) 14
B) 16
C) 18
7
15
C
B
B)
D
8
15
C)
13
20
D)
13
30
20.
Kenarları 1 cm olan 42 küp dikdörtgenler
prizması oluşturacak şekilde yapıştırılır. Bu
prizmanın tabanının çevresi 18 cm ise yüksekliği kaç
cm dir?
7
A) 1
B) 2
C)
D) 3
3
D) 20
5
2013-2014
MERAKLISINA İMATO OLİMPİYATI
-00-
23.
Şekilde AC = CB = 10m , AC ve CB küçük
yarı dairelerin çapıdır. AB büyük yarı dairenin
çapıdır. A dan B ye seyahat esnasında, iki yoldan
birini kullanmak mümkündür. Birinci yol A dan B
ye büyük yarı dairenin çember yayını kullanarak
gider. İkinci yol A dan C ye ve sonra C den B ye
küçük yarı dairelerin çember yaylarını kullanarak
gider. Bu iki yolun uzunlukları farkı nedir?
2. BÖLÜM: HER BİR DOĞRU CEVAP 2 PUAN
DEĞERİNDEDİR. (21-32)
21.
Galip evlerinin bahçesinde bir sırada 12
domates bitkisi yetiştiriyor. Sıra boyunca
yürüdüğünde, sıradaki her bir bitkinin önceki
bitkiden bir fazla domatese sahip olduğu dikkatini
çekmiştir. Toplam 186 domates saydığına göre,
sıradaki son bitkide ne kadar domates vardır?
A) 15
B) 16
C) 20
D) 21
A) 0
22.
Şekildeki gibi bir dikdörtgen parmaklıkta 12
nokta işaretlenir. Bu noktalardan dördü birleştirilerek
en çok kaç kare oluşturulabilir?
A) 6
B) 7
C) 9
KONU: İMATO 8S-2014
(B) 3
(C)6
(D) 12
24.
Semih 8 m uzunluğunda bir lamba direğine
doğru yürüyor. Lamba direğinden 12 m mesafede
olduğunda onun gölgesi 4 m uzunluktadır. Lamba
direğinden 8 m mesafede olduğunda onun gölgesinin
uzunluğu nedir?
1
2
1
A) 1 m
B) 2 m
C) 2 m D) 2 m
2
3
2
D) 11
6
2013-2014
MERAKLISINA İMATO OLİMPİYATI
-00-
27.
Bir futbol turnuvasına n takım katılmıştır.
Kurallar şu şekildedir: Takımlar ikişer ikişer
eşleşmekte ve bir maç yapıp kazanan takım bir üst
tura geçmekte, herhangi bir turda tek sayıda takım
olması durumunda kura sonucu belirlenen takım bir
üst tura geçmektedir. Turnuvada toplam 165 maç
yapıldığına göre n neye eşittir?
25.
x’in kaç tamsayı değeri için, 25  x 2 köklü
ifadesi bir tamsayıya eşittir?
A) 7 B) 6
C) 5
D) 3
A) 83
26.
KONU: İMATO 8S-2014
B) 84
C) 165
D) 166
ABCD kenar uzunluğu 8 olan bir karedir. X
noktası AB kenarının orta noktasıdır. Şekilde
görüldüğü gibi Y,Z de sırayla XD ve XC kenarlarının
orta noktasıdır. YZCD yamuğunun alanı nedir?
A
X
Y
28. Bir düzgün beşgenin tüm açıları ve kenarları
eşittir.Taralı düzgün beşgen şekildeki gibi kare ve
üçgenler ile çevrelenir. x açısının ölçüsü nedir?
Z
D
A) 24
B
C
B) 16
C) 20
D) 28
A) 7 

7
B) 10 
C) 9 
D) 54
2013-2014
MERAKLISINA İMATO OLİMPİYATI
-00-
KONU: İMATO 8S-2014
31
m(m+1) = 2n denklemini sağlayan (m,n)
sıralı tamsayı ikililerinin sayısı nedir?
29.
p,q ve r sayıları asal olmak üzere,
1998 = ps.qt.ru dir. p + q + r toplamının değeri
nedir?
A) 0
(A) 222
(B) 48
(C) 42
ABCD karesinin [AC] köşegeni üzerinde
30.
AE
EC

B) 1
C) 2
D) 3
(D) 66
32.
İki kare şekildeki görüldüğü pozisyondadır.
Küçük karenin kenar uzunluğu 1 ve büyük karenin
kenar uzunluğu 7 dir. AB doğru parçasının uzunluğu
nedir?
B
1
olacak şekilde bir E noktası ve [AB] kenarı üzerinde
2
m(FEB)=90 olacak şekilde F noktası alınıyor.
AF
FB
neye
eşittir?
A)
1
6
B)
1
5
C)
1
4
D)
1
3
A
A) 10
8
B) 113
C) 14
D)
85
2013-2014
MERAKLISINA İMATO OLİMPİYATI
-00-
3. BÖLÜM: HER BİR DOĞRU CEVAP 3 PUAN
DEĞERİNDEDİR. (33-40)
33.
Şekilde ABC bir eşkenar üçgen
BD
DC
35.
KONU: İMATO 8S-2014
226 ve 318 rakamlarının çarpımı 24 olan iki
tamsayıdır. Rakamlarının çarpımı 24 olan ne kadar 3
basamaklı pozitif tamsayı vardır?
 2 . Üçgen [AD] boyunca katlanıp ADE üçgeni
oluşturuluyor.
Bu durumda
AlanAFE 
neye eşittir?
AlanFDC
A
E
F
B
D
C
36.
x sayısı rakamları ABC olan üç basamaklı
bir sayı ve y sayısı rakamları CBA olan
üç basamaklı bir sayıdır. A ve C rakamları 0 değildir.
x – y = 495 ise x’in alabileceği ne kadar değer
vardır?
34. Ahmet Beyi her sabah şoförü saat 8 00 da
evinden alıp işine götürüyor. Bir sabah Ahmet Bey
hanımıyla tartışmanın verdiği moral bozukluğuyla
evinden saat 7 30 da çıkarak makam arabasının
geleceği yöne doğru yürümeye başlar. Şoför Ahmet
Beyi yolda görür ve alıp işine götürür. Ahmet Bey işe
her zamankinden 10 dakika erken varır. Buna göre
a
Ahmet Bey’in hızının arabanın hızına oranı
ise,
b
a + b neye eşittir?
Ahmet bey her zamankinden 10 dk erken
vardığından, araba 10 dk erken gelmiştir. Bu
10 dk’nın 5 dk sını gidişte 5 dk sını dönüşte
kullanmıştır. 5 dk erken gittiğinden saat 7:55
de Ahmet beyi almıştır. Buna göre Ahmet bey
25 dakika yürümüştür. Arabanın 5 dk da aldığı
yolu Ahmet bey 25 dk da almıştır. a ahmet
beyin hızı, b arabanýn hızı ise, 25a =5b olur.
a
1
= dir. a + b = 1 + 5 = 6
b
5
9
2013-2014
MERAKLISINA İMATO OLİMPİYATI
-00-
KONU: İMATO 8S-2014
39.
Şekilde, ABCD alanı 25 cm2 olan bir karedir.
EFCD alanı 20 cm2 olan bir eşkenar dörtgendir.
Taralı bölgenin alanı kaç cm2 dir?
37.
Karanlık bir odada sol tarafta bulunan
sandıkta 5 beyaz 9 siyah sol eldiven ve sağ tarafta
bulunan sandıkta 2 beyaz, 8 siyah ve 4 kırmızı sağ
eldiven bulunmaktadır. Odaya giren Metin Şentürk
sandıkların yerlerini ve içlerindeki eldiven sayılarını
bilmektedir. Elinde aynı renkten bir çift bulunmasını
garantilemek için Metin Şentürk her iki sandıktan
toplam olarak en az kaç tane eldiven almalıdır?
Sol sandıktan en az 6 eldiven alır ,hepsi siyah olabilir
yada 5 beyaz 1 siyah olabilir.
Sağ sandıktan en az 7 eldiven alır, hepsi siyah olursa
sorun yok, en kötü durumda 2 beyaz 4 kırmızı 1
siyah almak zorunda. Sonuçta her iki gurupta 1 siyah
eldiven var . 1 çift eldiven elde edilir. Cevap 13
5.EY = 20 ise EY = 4
AB = AD = ED= 5
AX = 5-4 =1
EX = DY = 3
Taralı alan = A(ABZX) + A(DXE) =
4.3/2 + 5.1 = 6 + 5 = 11
38.
Ali ile Bekir’in sadece bir kişi alabilen bir
bisikletleri vardır ve 22,5 km uzaklıktaki köylerine
gitmek istemektedirler. Bekir bisikletle 8km/s hızla
Ali yayan 4 km/s hızla aynı anda köye doğru yola
çıkarlar. Bir müddet sonra Bekir Ali ile daha önce
anlaştıkları şekilde bisikleti çeşmenin yanında bırakır
ve yola 5km/s hızla yayan devam eder. Ali bisikleti
Bekir’in bıraktığı yerden alır ve yola 10 km/s hızla
bisikletle devam eder. İkisi de aynı anda köye
ulaşırlar. Bisiklet çeşmenin yanında kaç dakika
kalmıştır?
40.Bir deste kart üzerinde 1 den 100 kadar sayılar
yazılı 100 karttan oluşmaktadır.
Her bir kartın iki yüzeyinde de aynı sayılar yazılıdır.
Her bir kartın bir yüzeyi sarı diğer yüzeyi kırmızıdır.
Görkem bir masanın üzerine üst yüzü kırmızı olacak
şekilde tüm kartları dizer. Daha sonra , üst yüzündeki
sayı 2 ile bölünen kartları ters çevirir. Bu işlemden
sonrada, üst yüzündeki sayı 3 ile bölünen kartları ters
çevirir. İşlem bitiminde, Üst yüzü kırmızı olan ne
kadar kart vardır?
10
2013-2014
Download

KÖKLÜ DENKLEMLER