FUTBOL OYUN
KURALLAR
TFF U6- U7 –U 8 – U9 – U10 – U11 - U12 YAŞ MÜSABAKALARINDA UYGULANACAK OYUN KURALLARI DEĞİŞİKLİKLERİ
6-7 YAŞ
8 YAŞ
9 YAŞ
Oyun Alanı
25x40 Mt.
35x50 Mt.
35x50 Mt.
Top
Top No: 3
Hafif
Top No: 3
Hafif
Oyuncu sayısı
Kadro: 10
6x6 (*)
Kadro: 12
7x7 (*)
11 YAŞ
12 YAŞ
50x70 Mt.
50x70 M.t.
Top No: 3
Hafif
Top No: 4
Hafif
Top No: 4
Hafif
Kadro: 12
7x7 (*)
Kadro: 14
8x8
Kadro: 14
8x8
Kadro: 14
9x9
Tek ve HİF Hakemi
Tek ve HİF Hakemi
Tek ve HİF Hakemi
Tek ve HİF Hakemi
Tek ve HİF Hakemi
2x15 Dakika
Devre: 10 dk.
2x20 Dakika Devre: 10
Dk
2x20 Dakika Devre: 10
Dk
2x20 Dakika Devre: 10
Dk
2x20 Dakika
Devre: 10 Dk
2x25 Dakika
Devre: 10 Dk
Uygulanmaz
Sınırsız
Taç Atışı esnasında topa
sahip takım tarafından
kullanılır.
Uygulanmaz
Sınırsız
Taç Atışı esnasında topa
sahip takım tarafından
kullanılır.
Uygulanmaz
Sınırsız
Taç Atışı esnasında topa
sahip takım tarafından
kullanılır.
Uygulanmaz
Sınırsız
Taç Atışı esnasında topa
sahip takım tarafından
kullanılır.
Yok
Yok
Yok
Yok
2x3 Metre
2x3 Metre
2x3 Metre
2x5 Metre
Karışık
Karışık
Karışık
Erkek – Kız Ayrı
Erkek – Kız Ayrı
Erkek – Kız Ayrı
Disiplin Cezaları
Yok
Yok
Yok
İhtar ihraç yerine
Antrenör aracılığı ile
oyuncu değişimi
İhtar ihraç yerine
Antrenör aracılığı ile
oyuncu değişimi
Uygulanır
Kaleciye geri pası
Serbest
Serbest
Serbest
Serbest
Serbest
Taç çizgisinden talimat
verilebilir.
Taç çizgisinden talimat
verilebilir.
Taç çizgisinden talimat
verilebilir.
Taç çizgisinden talimat
verilebilir.
Taç çizgisinden talimat
verilebilir.
Çim / Suni çim saha
HİF Lisansı
Çim / Suni çim saha
HİF Lisansı
Çim / Suni çim saha
HİF Lisansı
Çim / Suni çim saha
HİF Lisansı
Çim / Suni çim saha
HİF Lisansı
Hakemler Eğitici ve
Yardım edici
Oyunun Süresi
Ofsayt
Oyuncu değişikliği
Ceza Alanı
Kale Ölçüleri
Cinsiyet
Antrenör-Oyuncu ilişkisi
Tesis
Lisans
Yok
10 YAŞ
50x70 Mt. veya ½ saha
Top No: 3
Hafif
(*) Bunlar azami sayılardır. İstenildiğinde daha az oyunculu oyunlar oynanabilir. O durumda saha ve kale ölçüleri değişir.
Uygulanmaz
Sınırsız
Taç Atışı esnasında topa
sahip takım tarafından
kullanılır.
Ce Ceza.A :12x29 Mt
Penaltı: 9 Mt
Ba Baraj Mesafesi: 7m
2x5 Metre
Uygulanır.
Sınırsız
3. Kurala Göre
Ceza.A : 12x29 M
Penaltı: 9 Mt
Baraj Mesafesi: 7m
2x5 Metre
Verilmez.
Taç çizgisinden talimat
verilmesine izin
verilmez.
Çim / Suni çim saha
HİF Lisansı
Download

6-12 Yaş Oyun Kuralları