CENTRALNA BANKA
BOSNE I HERCEGOVINE
Odjeljenje za ljudske resurse
Sarajevo 19. marta 2015. godine
REZULTATI TESTIRANJA KANDIDATA
za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme na radno mjesto Viši stručni saradnik za
poslove publikacija – 1 izvršilac u Službi za publikacije i biblioteku Odjeljenja za statistiku i
publikacije Sektora za statistiku, servisiranje vanjskog duga, evropske integracije i platne
sisteme Centralnog ureda Centralne banke Bosne i Hercegovine, po oglasu od 24., 25. i 26.
decembra 2014. godine
Testiranje je obavljeno 16. marta 2015. godine (ponedjeljak) u prostorijama Centralne banke Bosne i
Hercegovine, a sastojao se iz stručnog testa iz oblasti poslova publikacija i testa iz aktivnog
poznavanja engleskog jezika.
Testiranju je pristupilo sedam (7) od osam (8) pozvanih kandidata koji ispunjavaju opšte i posebne
uslove za rad na radnom mjestu. Komisija za izbor kandidata je utvrdila rezultate testiranja, kako slijedi:
Stručni
(max
bodova)
Redni
broj
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Šifra kandidata
USPJEH 2015
2015
KATHMANDU
SARAJEVO 2015
06LANDUSO1
1809
111221
51
55
51
53
48
33
25
test Test iz aktivnog
100 znanja engleskog
jezika (max 25
bodova)
25
20
23,5
16
19
19,5
13,5
Ukupno (bodovi
stručnog testa i
bodovi testa
aktivnog znanja
engleskog jezika)
76
75
74,5
69
67
52,5
38,5
Komisija za izbor kandidata je utvrdila da je minimalan broj bodova koji kandidat treba da ostvari na
testiranju da bi pristupio intervjuu 70 bodova.
Kandidati koji su na testiranju osvojili 70 bodova ili više treba da pristupe intervjuu koji će se umjesto
prethodno najavljenog termina petak 20. marta 2015. godine održati u ponedjeljak 23. marta 2015.
godine u prostorijama Centralne banke Bosne i Hercegovine, ul. Maršala Tita br. 25, Sarajevo, s
početkom u10:00 sati, i trajaće okvirno 15 minuta po kandidatu, a kandidati će biti intervjuisani
redoslijedom koji je u skladu s rezultatima testiranja, polazeći od najboljeg rezultata.
Izvinjavamo se kandidatima zbog promjene datuma obavljanja intervjua zbog objektivnih razloga.
Rukovodilac Odjeljenja
Lejla Krkalić
Download

Rezultati testiranja - Centralna banka Bosne i Hercegovine