13.12.2014
Yazıcı Dostu Ekran
TSK ÜZERİNDEN GÜÇ GÖSTERİSİ VE
İŞBA NOKTASI
Armağan KULOĞLU
13 Aralık 2014 Cumartesi 00:00
Askeri vesayeti kırmak amacıyla, demokrasi adı altında, ancak demokratik olmayan yöntemlerle, TSK
üzerinde psikolojik bir operasyon gerçekleştirilmiştir. Bu operasyonda emniyet, yargı ve medya birbirini
destekleyecek şekilde kullanılmıştır. Tamamen haksız ve düzmece senaryolara dayanan ve hazırlığı çok
öncelere dayandığı anlaşılan bu eylemlerin, oy kaybından çekinildiği için ‘paralel yapı’ olarak
adlandırdıkları cemaat mensupları, onların destekleyici ve sempatizanları tarafından düzenlendiği
bilinmektedir.
Cemaatin yapılanmasına ve bu düzenlemesine, iktidar tarafından imkân ve ortam yaratıldığı, destek
verildiği, hatta onunla birlikte hareket edildiği açıktır. TSK’nın itibarını zedeleyerek onu etkisizleştirmeyi
hedef alan operasyon ve davalar sonucunda, çok sayıda TSK mensubu haksızlıklara ve
hukuksuzluklara maruz kalmıştır. Cemaatin, menfaat çatışması sonucunda iktidarı hedef alarak, onun bir
takım yolsuzluklarını ortaya çıkarması, rüzgârı terse çevirmiş ve bu sefer de iktidar, cemaati hedef alan
operasyonlara girişmiştir.
Sürdürülen itibarsızlaştırma eylemlerinde, TSK’nın demokrasi ve hukuka olan güven ve saygısı istismar
edilmiştir. Sonuçta, TSK’nın, ülkenin hassas olduğu konulara ilişkin düşüncelerini açıklama veya ima
etme refleksleri zayıflatılmıştır. Ancak ne yazıktır ki, bunun yolunun önce demokrasiyi güçlendirmekten
geçtiği, demokrasi güçlendikçe askerin etkisi gibi bir algının zaten olmayacağı, sözde vesayet denen bir
anlayışa da ihtiyaç kalmayacağı dikkate alınmamıştır. Maalesef bunun eleştirisini yapanlar da, askerci,
darbeci, Ergenekoncu damgası vurularak sindirilmiştir.
***
Yaşadığımız coğrafya, jeopolitik gerçekler, iç ve dış tehdit algılamaları, belirsizlikler ve riskler dikkate
alınmadan, Ortadoğu’da politikanın güce dayandığı ve askeri gücün vazgeçilmez olduğu gerçeği göz
ardı edilerek, sadece TSK’nın etkisini kırmak ve kendilerini en güçlü anayasal kurumuna karşı etkin ve
üstün olduğunu ispatlamak maksadıyla güç gösterisine girişildiği değerlendirilmektedir.
Bu uygulamaların, sözde demokrasi gereği milli irade olarak gerçekleştirildiği söylenmektedir. Ancak milli
irade, milletin menfaatine olan iradedir. Özde demokrasi de, milletin zararına olacak şeyleri değil,
yararına olan şeyleri yapmaktır. Güç gösterisinde bulunmak için TSK’nın yıpratılmasının da milli
menfaatle bağdaşmadığı, ülkeye zarar verdiği açıktır.
Yaşadığımız olaylar iktidarın, ideolojik düşüncelerinin önünde engel bırakmama düşüncesinde olduğunu,
baskının ve kamuoyu algısının sürekli kılınması amacıyla da, güç gösterisinin zaman zaman tekrarına da
ihtiyaç duyduğunu göstermektedir.
Bunun son örneği bedelli askerlik açıklamasında görülmüştür. Görevi güvenlik olan Genelkurmay
Başkanlığının görüşü alınmasına rağmen, ona itibar edilmeyerek konunun doğrudan TBMM’ye taşındığı
anlaşılmıştır. Ancak TSK, yine de durumu saygıyla karşıladığını açıklamıştır. Bu davranışın saygı
gösterecek bir tarafının olamadığı, fakat uyulmasının da zorunlu olduğu bir gerçektir.
Buna rağmen bazı askeri yetkililerin, bu konudaki samimi endişelerini bazı ortamlarda paylaşmaları,
iktidar tarafından tepkiyle karşılanmış ve bu tepki, medya tarafından da “askere ayar” başlığı ile yine güç
gösterisine dönüştürülmüştür.
***
http://www.yenicaggazetesi.com.tr/print.php?type=2&id=32909
1/2
13.12.2014
Yazıcı Dostu Ekran
İktidarın, çözüm süreci, yolsuzluk iddiaları, gösteriş, şatafata düşkünlük ve benzeri kamuoyu algılarından
kaynaklanan olumsuzlukların yaklaşan seçimlerdeki negatif etkisini gidermek için gündem değiştirmeye
yönelik bazı girişimlerde bulunduğu görülmektedir. Yeni gündem konularının, eğitim şurası, din şurası
gibi ideolojik yaklaşımların ön planda tutulduğu ortamlarda dile getirildiği, bunlar üzerinden dinin
siyasete alet edildiği, cumhuriyetin değerlerinin yıpratılmaya çalışıldığı anlaşılmaktadır.
Bölücülük ve irtica tehdidi gerçeğinin, Milli Güvenlik Siyaset Belgesi dahil, devletin gündeminden
çıkarılmasından sonra, Kürtçülüğün yüceltilmesi, bölücülere/Kürtçülere tavizler verilmesi, müsamahakar
davranılması, Türklüğün değersizleştirilmesi, dinin siyasete alet edilerek devlet ve eğitim sistemine
sokulması, laiklikten uzaklaşılması, toplumun buna göre formatlanması, Osmanlıcılığın Cumhuriyetçiliğe
üstün kılınması artık açıktan yapılmaktadır. Muhalefetin de birçok konuda iktidarı kopyalayarak oy kapma
peşine düştüğüne şahit olunmaktadır. Güvenlikte ve cumhuriyet rejiminde, endişeli bir algı oluşmuştur.
Bu algı, toplumdaki gerilim ve kutuplaşmayı gittikçe arttırmaktadır. İktidarın, anayasal kurumların ve
milletin, demokrasi ve hukuk çerçevesindeki tepkilerine karşı sert bir tavır takındığı görülmektedir.
Siyasette, uygulamalarda ve söylemlerde, doyum (işba) noktasının, tahammül sınırının aşılmamasına
özen gösterilmesinin, ülke menfaatleri açısından yararlı olacağı değerlendirilmektedir.
http://www.yenicaggazetesi.com.tr/ sitesinden 13.12.2014 tarihinde yazdırılmıştır.
http://www.yenicaggazetesi.com.tr/print.php?type=2&id=32909
2/2
Download

TSK ÜZERİNDEN GÜÇ GÖSTERİSİ VE İŞBA NOKTASI