GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
TİREBOLU MEHMET BAYRAK MESLEK YÜKSEKOKULU
BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ
BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI
DERS İÇERİKLERİ
Dersin Kodu
AITB191
Dersin Adı
ATATÜRK İLKELERİ VE İNK. TARİHİ-I
Yarıyılı
1
Z/S
Z
Teorik
2
Uygulama
0
Kredi AKTS
2
2
Türk İnkılâbıyla ilgili kavramlar, Fransız İnkılâbı ve Etkileri, Osmanlı Devletinin çöküş nedenleri, 19.Yüzyılda Osmanlı
İmparatorluğu, II.Meşrutiyet Dönemi, Mütareke Dönemi ve Milli mücadeleye hazırlık, Paris Barış Koferansı ve Türkiye
Üzerindeki etkileri, Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri, Mustafa Kemal Paşa nın Anadolu ya gönderilmesi, İzmir’in İşgali.
Dersin Kodu
TDB101
Dersin Adı
TÜRK DİLİ-I
Yarıyılı
1
Z/S
Z
Teorik
2
Uygulama
0
Kredi AKTS
2
2
Dil ve Dil Türleri, Dil Aileleri, Türk Dilinin Tarihçesi, Altay çağı, Eski Türkçe Çağı, Orta Türkçe Çağı, Yeni Türkçe Çağı,
Modern Türkçe, Sesler, Ses Uyumları, Ses Hadiseleri, Türkçenin Ses özellikleri, Türkçenin Hece Yapısı, Türkçe Kelimelerde
vurgu, Şekil Bilgisi, Şekil Bakımından Kelimeler, Anlam ve Vazife Bakımından kelimeler, Anlam Bilgisi, Cümle Bilgisi, Kelime
Grupları, Cümle , Cümle Çeşitleri ve unsurları , Cümle Tahlilleri.
Dersin Kodu
YDB115
Dersin Adı
YABANCI DİL-I
Yarıyılı
1
Z/S
Z
Teorik
2
Uygulama
0
Kredi AKTS
2
2
Temel İngilizce seviyesiyle kendini ifade etme. Değişik iş konularında, insanlarla selamlaşma, talimatları anlama ve verme,
ricalarda bulunma, telefon görüşmeleri yapabilme ve bunun gibi işlemleri sözlü anlatım ve konuşma aktivitelerini uygulayarak
becerilerini geliştirebilme
Dersin Kodu
MAT117
Dersin Adı
MATEMATİK
Yarıyılı
1
Z/S
Z
Teorik
4
Uygulama
0
Kredi AKTS
4
4
Kümeler ve sayılar, Sayılarla ilgili işlemler ve sayı sistemleri, Diziler ve sayı dizilerinde dört işlemler, Aritmetik ve geometrik
diziler, Fonksiyonlarda temel işlemler, Fonksiyon çeşitleri ve grafikler, Üstel fonksiyonlar, Logaritma, İstatistik ve kavramlar,
Denklem kavramı, Eşitsizlik kavramı, Türev, Fonksiyon grafikleri ve DGS.
Dersin Kodu
BILP109
Dersin Adı
PROGRAMLAMA TEMELLERİ
Yarıyılı
1
Z/S
Z
Teorik
3
Uygulama
1
Kredi AKTS
4
4
Algoritma,AkışDiyagramı,Değişkenler,KararYapıları,DöngüYapıları,Tek ve Çok Boyutlu Diziler,AltProgramlar,Dosya İşlemleri
Dersin Kodu
BILP111
Dersin Adı
GRAFİK VE ANİMASYON–I
Yarıyılı
1
Z/S
Z
Teorik
3
Uygulama
1
Kredi AKTS
4
4
Temel grafik kavramlarını, piksel, çözünürlük, RGB renk sistemini tanıma. AdobeFireworks programı kullanımı. Araç kutusu ve
araçların kullanımı. Katman işlemleri, seçim işlemleri, filtre işlemleri. Bitmap görüntüler üzerinde düzenleme işlemleri.
Klonlama işlemleri. Vektörel araçlarla tasarım yapma. Hizalama işlemleri. Maskeleme işlemi. Sayfaları kullanarak pdf
formatında belgeler oluşturma. Gif formatında basit animasyonlar oluşturma. Web araçlarını kullanarak etkileşimli internete
yönelik çalışmalar ve web sayfaları oluşturma. Çok sayıda resim dosyası üzerinde toplu işlemler yapma.
Dersin Kodu
BILP113
Dersin Adı
BİLGİSAYAR DONANIMI
Yarıyılı
1
Z/S
Z
Teorik
4
Uygulama
0
Kredi AKTS
4
4
Statik elektrik ve montajdan önce alınması gereken önlemleri kavrayabilme. Donanım malzemelerinin (anakart, işlemci, bellek,
donanım kartları, disk sürücüler, hafıza kartları, çevre birimler) özellikleri, Kasalar, Güç kaynaklarıve bilgisayar kasasının güç
gereksinimleri, bilgisayarın iç ve dış donanım birimlerinin özelliklerini kavrayabilme. Bios ve hata mesajları. Bilgisayar montajı
yapabilme. İşletim sistemi kurulumu gerçekleştirebilme. İmaj alabilme.
Dersin Kodu
SEC115
Dersin Adı
OFİS YAZILIMLARI
Yarıyılı
1
Z/S
S
Teorik
3
Ofis
Paket
Programları
Kullanımı,
Word
Programı,ExcelProgramı,Power
Programı,PublisherProgramı,İnternet Kavramları ve Kullanımı
Uygulama
1
Point
Kredi AKTS
4
4
Programı,
Access
Dersin Kodu
Dersin Adı
Yarıyılı Z/S Teorik Uygulama Kredi AKTS
SEC117
WEB TASARIMININ TEMELLERİ
1
S
1
1
2
2
Temel web kavramlarını, internet tarayıcılarını , internet adres yapısını tanıma. HTML dilinin genel kullanım mantığını kavrama,
sık kullanılan etiketleri ve özelliklerini tanıma. Form elemanlarını ve özelliklerini tanıma . Web sayfa tasarım mantığını ve web
sayfalarında dolaşım mantığını kavrama. CSS kullanım mantığını kavrama ve sık kullanılan CSS özelliklerini tanıma. CSS
kullanarak web sayfası biçimlendirmeyi öğrenme.
1/4
Dersin Kodu
SEC119
Dersin Adı
İLETİŞİM
Yarıyılı
1
Z/S
S
Teorik
2
Uygulama
0
Kredi AKTS
2
2
Yarıyılı
2
Z/S
Z
Teorik
2
Uygulama
0
Kredi AKTS
2
2
Genel iletişim yöntem ve teknikleri
Dersin Kodu
AITB192
Dersin Adı
ATATÜRK İLKELERİ VE İNK. TARİHİ-II
Mustafa Kemal Paşa nın Anadoluya çıkması ve Kongreler,Kuvay ı Milliye , Sivas Kongresi sonrası gelişmeler ve Heyet i
Temsiliye , Son Osmanlı Mebuslar Meclisi ve Misak ı Milli ,Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu, , Sevr Anlaşması, Yunan
İlerleyişi ve Düzenli ordu kurulması ,Doğu Cephesi, Düzenli orduların Yunanlılarla yaptığı savaşlar, Milli mücadele Dönemi Dış
Politikalar ve Lozan Anlaşması,Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası,Cumhuriyet Dönemi siyasi partiler, İç siyasal Gelişmeler,
Atatürk Döneminde Ekonomik Gelişmeler, İnkılaplar Atatürk İlkeleri, Atatürk ten sonraki Türkiye .
Dersin Kodu
TDB102
Dersin Adı
TÜRK DİLİ-II
Yarıyılı
2
Z/S
Z
Teorik
2
Uygulama
0
Kredi AKTS
2
2
İmla kuralları ve noktalama kuralları , Kompozisyon, Anlatım özellikleri, bozuklukları , Biçimleri ,Türleri, Sözlü anlatım ,
münazara, açık oturum, panel, forum, sempozyum, nutuk, konferans, tebliğ, seminer, brifing, kongre, müzakere, meşveret ,
Yazılı anlatım türleri .Mektup,Telgraf, tebrik,dilekçe, öz geçmiş, rapor, tutanak, ilan ve reklam, haber,özet , makale, fıkra,
sohbet, deneme, eleştiri, inceleme, anı, gezi,anket,röportaj,biyografi, otobiyografi, roman, hikaye, masal, fabl, tiyatro, senaryo,
şiir.
Dersin Kodu
YDB116
Dersin Adı
YABANCI DİL-II
Yarıyılı
2
Z/S
Z
Teorik
2
Uygulama
0
Kredi AKTS
2
2
Present Perfect Present Perfect Adjectives Adjectives & Adverbs Adjectives & Adverbs Passives Passives Conditionals Relative
Clause Relative Clause Noun Clause Reported Speech Gerunds And Infinitives
Dersin Kodu
BILP110
Dersin Adı
VERİ TABANI VE YÖNETİMİ
Yarıyılı
2
Z/S
Z
Teorik
4
Uygulama
0
Kredi AKTS
4
4
Veritabanı E-R modeli oluşturabilmek. Normalizasyon kurallarını kavrayabilme. Veritabanı araçlarını kurabilme. Microsoft
Accesste tablo oluşturmak, ilişkili tablolar oluşturmak, sorgu oluşturmak, yönetici paneli oluşturmak, veritabanın güvenliğini
sağlamak, yedeklemek ve geri yükleme işlemlerini yapmak. SQL komutlarını kavrayabilme. SQL uygulamaları yapabilme.
Dersin Kodu
BILP112
Dersin Adı
GRAFİK VE ANİMASYON–II
Yarıyılı
2
Z/S
Z
Teorik
3
Uygulama
1
Kredi AKTS
4
4
Animasyon çalışma mantığını kavrama. Adobe Flash programı kullanımı. Araç kutusu ve araçları kullanabilme. Zaman çizelgesi,
katman, anahtar kare, sahne kavramlarını tanıma ve kullanabilme. Sahne ayarlarını değiştirebilme. Özellikler ve kütüphane
panellerini tanıma ve kullanabilme. Animasyonların önizlemesin yapabilme ve uygun biçimde dışarı aktarabilme. Sembol
kullanım mantığını kavrama ve gerekli yerde uygun sembol türünü oluşturup kullanabilme. Kare kare animasyon mantığını
kavrama ve kullanabilme. Tweenişlemlerinine dayalı animasyon mantığını kavrama ve kullanabilme. Animasyon için hareket
yolları oluşturabilme. Maske yapısını animasyonlarda kullanabilme. Kemik aracını animasyonlarda kullanabilme. Action
Script3.0 dilini tanıma ve temel düzeyde kullanabilme.
Dersin Kodu
BILP114
Dersin Adı
SUNUCU İŞLETİM SİSTEMİ
Yarıyılı
2
Z/S
Z
Teorik
3
Uygulama
1
Kredi AKTS
4
4
Microsoft Windows Server İşletim Sistemi kurulumu, Windows Serverİşletim Sistemi Yönetimi, Dosya Sistemi, Disk Kümeleme
Sistemleri (Raid),Dosya ve Dizin Yönetimi, Veri Paylaşımı ve Güvenliği, Yedekleme ve GeriYükleme, Active Directory Yapısı,
Kullanıcı Grupları Hesabı Oluşturma veYönetimi, Gelişmiş Hesap Yönetimi, Tcp/Ip Ağları, Ağ Yazdırma Hizmetleri,Dhcp
Hizmeti, Wıns Hizmeti, Dns Hizmeti kullanabilme. HyperVkullanabilme ve uzak masaüstü bağlantısı yapabilme. Windows
Server
sisteminde güvenlik ayarları.
Dersin Kodu
BILP116
Dersin Adı
GÖRSEL PROGRAMLAMA-I
Yarıyılı
2
Z/S
Z
Teorik
3
Uygulama
1
Kredi AKTS
4
4
Görsel Programlama Editörleri, Formlar, Giriş ve Mesaj Pencereleri, Standart ve Gelişmiş Nesneler,Operatörler, Fonksiyonlar,
Karar Yapıları ve Döngü Yapıları, Diziler, Grafik Uygulamaları, Raporlama Araçları, C# Programlama Dili Kullanılarak Yazılım
Geliştirme
Dersin Kodu
SEC118
Dersin Adı
YAZILIM KURULUMU VE YÖNETİMİ
2/4
Yarıyılı
2
Z/S
S
Teorik
1
Uygulama
1
Kredi AKTS
2
2
İşletim Sistemleri, İşletim Sistemi Kurulumu, İşletim Sistemi Özellikleri, Güvenlik Yazılımları, Sistem Yardımcı Yazılımlar,
Yazılım Kurulumunda Dikkat Edilecek Hususlar, Ses-Görüntü İşleme Programları, Disk Düzenleme Programları, Sistem
Yedekleme Programları, Sistem Kurtarma Yazılımları
Dersin Kodu
Dersin Adı
Yarıyılı Z/S Teorik Uygulama Kredi AKTS
SEC120
WEB EDİTÖRÜ
2
S
3
1
4
4
Web sayfası ve web sitesi kavramlarını tanıma. AdobeDreamweaver programı kullanımı. Site tanımı yapma ve yönetme. Dosya
panelini kullanabilme. Ekleme ve özellikler panellerini kullanabilme. Tasarım, kod ve hem tasarım hem kod modlarında çalışma.
Css panelini kullanabilme. Javascript destekli araçları tanıma ve kullanabilme. Seçili etiketlere efekt ve davranışlar ekleme. Sayfa
tasarımı oluşturabilme ve sayfalar arası dolaşımı sağlayabilme. Şablon araçlarını kullanabilme.
Dersin Kodu
SEC122
Dersin Adı
MESLEK ETİĞİ
Yarıyılı
2
Z/S
S
Teorik
2
Uygulama
0
Kredi AKTS
2
2
Etik kavramı. Temel etik ilkeleri, etik türleri, kalite standartları, işletmelerde yaşanan etik sorunlar. Etik ve müşteri şikâyetleri.
Turizm sektöründe ortaya çıkan kusurlu hizmetlerin değerlendirilmesi
Dersin Kodu
BILP215
Dersin Adı
GÖRSEL PROGRAMLAMA-II
Yarıyılı
3
Z/S
Z
Teorik
3
Uygulama
1
Kredi AKTS
6
6
Veri tabanı işlemleri, Sorgu Oluşturma, Veri tabanından Grafik Elde Etme, Veri tabanından Rapor Elde Etme, Yardım Dosyası
Oluşturma, Veri tabanı Kurulum Dosyası Oluşturma, Program Kurulum Dosyası Oluşturma, C# Programlama Dili Kullanılarak
Yazılım Geliştirme
Dersin Kodu
Dersin Adı
Yarıyılı Z/S Teorik Uygulama Kredi AKTS
BILP217
AĞ TEMELLERİ
3
Z
2
0
2
2
Bilgisayar ağlarının tanıyabilme. Ağ kavramları, ağ topolojileri, ağ bağlantı tipleri ve türlerini, OSI ve TCP/IP Modellerini
kavrayabilme. Ağ donanım ve çevre birimlerinin kavrayabilme, kablolama işlemlerini yapabilme, ağadreslemesi yapabilme, ağı
paylaşıma açabilme ve ağda güvenliği sağlayabilme. Kablosuz ağlar ve bulut teknolojisini tanıyabilme. Sanal ortam
PacketTracerda ağ tasarlayabilme. Fiziksel ağ kurabilme. Ağ test işlerini tanıyabilme. Uzak masaüstü bağlantısı
gerçekleştirebilme.
Dersin Kodu
Dersin Adı
Yarıyılı Z/S Teorik Uygulama Kredi AKTS
BILP219
NESNE TABANLI PROGRAMLAMA-I
3
Z
3
1
6
6
Visual Studio programının kurulumunu gerçekleştirebilme, programın menülerini ve pencerelerini tanıyabilme, programın temel
kavramlarını öğrenebilme, Visual Studioda değişken işlemleri, değişken türleri, karar yapıları, döngüler, diziler ve bileşenleri ile
işlem yapabilme. Visual Studiotoolbox nesnelerini kullanabilme. Nesnelerin özelliklerini kavrayabilme. Alt program, fonksiyon
ve nesne oluşturabilme. txt ve veritabanı işlemlerini tanıyabilme. Visual Studiodasetup hazırlayabilme.
Dersin Kodu
Dersin Adı
Yarıyılı Z/S Teorik Uygulama Kredi AKTS
BILP221
İNTERNET PROGRAMCILIĞI-I
3
Z
3
1
6
6
Sunucu, istemci çalışma mantığını kavrama. Php dilinin temel kullanımını öğrenme. Php kodlarını çalıştırabilmek için gerekli
programları bilgisayara kurmayı ve kullanabilmeyi öğrenme. Php dilinde değişkenler, operatörler, şart yapıları, döngü yapıları,
fonksiyonlar, hazır fonksiyonlar konularını öğrenme. Php dilinde bir dosyaya başka bir dosyayı dahil etme konusunu öğrenme.
Php dilinde form üzerinden bilgi alma ve alınan bu bilgileri işlemeyi öğrenme. Php dilinde çerez ve oturum kullanım konusunu
öğrenme. Php dilinde veri tabanı işlemleri konusunu öğrenme ve kayıt üzerinde temel işlemleri yapma becerisi kazanma.
Dersin Kodu
Dersin Adı
Yarıyılı Z/S Teorik Uygulama Kredi AKTS
SEC223
AÇIK KAYNAK İŞLETİM SİSTEMİ
3
S
3
1
4
4
Açık kaynak mantığını, avantaj ve dezavantajlarını kavrama. İşletim sistemi kavramını tanıma genel özelliklerini bilme. Bir linux
dağıtımını kurabilme ve temel düzeyde kullanabilme. Açılış yönetici programlarını tanıma. Masaüstü ortamlarını tanıma. Genel
kullanımı olan, linuxdağıltımları ile gelen bilindik açık kaynaklı programları tanıma. Linux dizin yapısını tanıma. Linux grafik
ekranını kullanabilme. Temel linux komutlarını tanıma ve bu komutlarla işlem yapabilme. Dosya ve dizin erişim haklarını tanıma
ve bunları değiştirebilme.
Dersin Kodu
SEC225
Dersin Adı
WEB PROJESİ YÖNETİMİ
Yarıyılı
3
Z/S
S
Teorik
1
Uygulama
1
Kredi AKTS
2
2
Web Sitesi İhtiyaç Analizi, Web Tasarımı, Web Sitesi Yayınlama, Web Sitesi Güvenlik Ayarları, Web Sitesi Yedekleme, Web
Sitesi Bakım, ASP.NET İle Proje Tasarımı
Dersin Kodu
SEC227
Dersin Adı
KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI
Yarıyılı
3
Z/S
S
Teorik
2
Uygulama
0
Kredi AKTS
2
2
Yarıyılı
Z/S
Teorik
Uygulama
Kredi AKTS
İş hayatında kalite güvencesi standartları
Dersin Kodu
Dersin Adı
3/4
SEC229
İŞLETME YÖNETİMİ-I
3
S
2
0
2
2
İşletme bilimi ve kavramı, üretim ve üretim faktörleri, işletmelerin gruplandırılması, kuruluşu, büyümesi ve küçülmesi, şirket
kavramı, iş ahlakı ve toplumsal sorumluluk.
Dersin Kodu
Dersin Adı
Yarıyılı Z/S Teorik Uygulama Kredi AKTS
BILP216
İNTERNET PROGRAMCILIĞI-II
4
Z
3
1
6
6
Sunucu, istemci çalışma mantığını kavrama. Javascipt dilinin temel kullanımını öğrenme. Javascipt kodlarını sayfaya ekleme ve
çalıştırma yöntemlerini öğrenme. Javascipt dilinde değişkenler, operatörler, şart yapıları, döngü yapıları, fonksiyonlar, hazır
fonksiyonlar konularını öğrenme. Javascipt dilinde sık kullanılan olaylar, otomatik zamanlı kod çalıştırma , DOM yapısı üzerinde
sayfada değişiklik yapma ve kullanıcıdan bilgi alma konularını öğrenme. Jquery kütüphanesinin kullanımını öğrenme. Jquery
kütüphanesini dosyaya bağlama, işlem yapılacak etiket veya etiketleri seçme. Etiketlerin özellik ve içeriklerini öğrenme ve
değiştirme. Etiket ekleme ve silme işlemlerini yapabilme. Etiketler üzerinde hazır jqueryefektlerini kullanabilme. Jquery
üzerinden ajax işlemlerini yapabilme.
Dersin Kodu
BILP218
Dersin Adı
SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI
Yarıyılı
4
Z/S
Z
Teorik
3
Uygulama
1
Kredi AKTS
6
6
Proje Yönetimine Giriş, Proje Analizi, Projenin Planlanması, Proje Geliştirme, Proje İzleme, Proje Kontrolü,C# Programlama
Dili Kullanarak Yazılım Geliştirme
Dersin Kodu
BILP220
Dersin Adı
GÖRSEL PROGRAMLAMA-III
Yarıyılı
4
Z/S
Z
Teorik
3
Uygulama
1
Kredi AKTS
6
6
Active Form Uygulamaları,DLL Dosya Sistemi,API Uygulamaları, RegistryUygulamaları,OLENesneleri,Çevre Birimlerini
Kullanma, E-Posta Uygulamaları, Sunucu-İstemci Yapıları,Çok Katmanlı İşlemler
Dersin Kodu
BILP222
Dersin Adı
NESNE TABANLI PROGRAMLAMA-II
Yarıyılı
4
Z/S
Z
Teorik
3
Uygulama
1
Kredi AKTS
6
6
Nene tabanlı program için Visual Studio kurarak ayarlarını yapabilme, konsol ve işletim sistemi uygulamaları yapabilme, menü
tasarımı ve form hazırlayabilme. Visual Studioda veri tabanı işlemlerini tanıyabilme. Veri yapıları ile veritabanı işlemleri ve
etkileşimli veri nesneleri yapabilme. Visual Studioda gelişmiş veritabanı uygulamaları yapabilme. Visual studioya raporlama
işlemleri için Crystal Report kurabilme. Veri tabanı işlemlerinde Crystal Report ile rapor oluşturabilme.
Dersin Kodu
Dersin Adı
Yarıyılı Z/S Teorik Uygulama Kredi AKTS
SEC224
İÇERİK YÖNETİM SİSTEMİ
4
S
2
0
2
2
İçerik yönetim sistemi ve avantajlarını kavrayabilme, içerik yönetim sitemi ile ilgili Xampp Server ve Joomla kurabilme.
Joomlanın sürümleri arasında geçiş yapabilme. Joomlada site yönetimi yapabilme, joomlada içerikhazırlayabilme, joomlada
bileşen, eklenti ve tema kullanabilme. Joomla araçlarının yönetimini yapabilme. Joomlada hazırlanan bir web sitesini yayına
sunabilme.
Dersin Kodu
Dersin Adı
Yarıyılı Z/S Teorik Uygulama Kredi AKTS
SEC226
İŞLETME YÖNETİMİ-II
4
S
2
0
2
2
Planlama, örgütleme, yöneltme, koordinasyon, denetim, iş analizi, işgören seçimi, oryantasyon, iş değerleme kavramlarını
içermektedir.
Dersin Kodu
SEC228
Dersin Adı
ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Derste bilimsel araştırma yöntem ve teknikleri verilecektir.
4/4
Yarıyılı
4
Z/S
S
Teorik
2
Uygulama
0
Kredi AKTS
2
2
Download

Ders İçerikleri - Tirebolu Mehmet Bayrak Meslek Yüksekokulu