GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Felsefe Bölümü
DERS PROGRAMI
BİRİNCİ YIL
I. YARIYIL
KOD
DERSİN ADI
T
U
Felsefeye Giriş I
İlkçağ Felsefe Tarihi ve
Metinleri I
FL 105
Klasik Mantık
FSY 107 Sosyolojiye Giriş I
4
2
AİTB 191 Atatürk İlk. ve İnkılap Tarihi I
TDB 101 Türk Dili I
Toplam Kredi
FL 101
FL 103
0
0
K
4
2
AKTS
6
6
4
4
0
0
4
4
6
6
2
2
0
0
2
2
18
2
2
28
T
4
2
U
0
0
K
4
2
AKTS
6
6
4
4
2
2
0
0
0
0
4
4
2
2
18
6
6
2
2
28
T
4
4
4
4
2
U
0
0
0
0
0
K
4
4
4
4
2
AKTS
6
6
6
6
6
II. YARIYIL
KOD
DERSİN ADI
FL 102
FL 104
Felsefeye Giriş II
İlkçağ Felsefe Tarihi ve
Metinleri II
FL 106
Sembolik Mantık
FSY 108 Sosyolojiye Giriş II
AİTB192 Atatürk İlk. ve İnkılap Tarihi II
TDB 102 Türk Dili II
Toplam Kredi
İKİNCİ YIL
III. YARIYIL
KOD
FL
FL
FL
FL
FL
201
203
205
207
209
DERSİN ADI
Ortaçağ ve Rönesans Felsefesi I
Türk-İslam Felsefesi Tarihi I
Sosyal Bilimlerde Metodoloji
Psikolojiye Giriş I
Osmanlı Türkçesi ve Felsefe
1
Metinleri I
YDB 215 İngilizce I
Toplam Kredi
3
0
3
21
3
33
T
4
4
4
4
2
U
0
0
0
0
0
K
4
4
4
4
2
AKTS
6
6
6
6
6
2
0
2
20
2
32
T
4
4
4
U
0
0
0
K
4
4
4
AKTS
6
6
5
2
2
2
2
2
0
0
0
0
0
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
2
0
2
20
3
29
T
4
4
4
U
0
0
0
K
4
4
4
AKTS
6
6
6
2
2
2
2
2
0
0
0
0
0
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
IV. YARIYIL
KOD
FL
FL
FL
FL
FL
202
204
206
208
210
DERSİN ADI
Ortaçağ ve Rönesans Felsefesi II
Türk-İslam Felsefesi Tarihi II
Ontoloji
Psikolojiye Giriş II
Osmanlı Türkçesi ve Felsefe
Metinleri II
YDB 216 İngilizce II
Toplam Kredi
ÜÇÜNCÜ YIL
V. YARIYIL
KOD
FL 301
FL 303
FL 305
FLSÇ
FLSÇ
FLSÇ
FLSÇ
FLSÇ
311
313
315
317
319
FLSÇ 321
DERSİN ADI
17. yy. Felsefe Tarihi ve Metinleri
Bilgi Teorisi
Gelişim ve Öğrenme Psikolojisi
SEÇMELİ DERSLER
Bilim Tarihi
Rasyonalizm
Mantık Felsefesi
Eğitim Felsefesi
Felsefi Metin Okuma ve
Yorumlama
Çağdaş İslam Düşüncesi
Toplam Kredi
VI. YARIYIL
KOD
DERSİN ADI
FL 302 18. yy. Felsefe Tarihi ve Metinleri
FL 304 Ahlak Felsefesi
FL 306 Sosyal Psikoloji
SEÇMELİ DERSLER
FLSÇ 312 Bilim Felsefesi
FLSÇ 314
Sanat Felsefesi
FLSÇ 316 Aydınlanma felsefesi
FLSÇ 318 Hukuk Felsefesi
FLSÇ 320 Felsefi Metin Okuma ve
2
Yorumlama
FLSÇ 322 Felsefe ve Edebiyat
Toplam Kredi
2
0
2
20
3
30
T
4
U
0
K
4
AKTS
6
4
4
0
0
4
4
6
6
2
2
2
2
2
0
0
0
0
0
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
2
0
2
3
20
30
DÖRDÜNCÜ YIL
VII. YARIYIL
KOD
FL 401
DERSİN ADI
Çağdaş Felsefe Tarihi ve
Metinleri I
FL 403
Çağdaş Türk Düşüncesi Tarihi
FSY 405 Çağdaş Sosyoloji Kuramları I
SEÇMELİ DERSLER
FLSÇ 411
Siyaset Felsefesi
Sosyal Bilimler Felsefesi
Din Felsefesi
İnsan- Kültür ve Dil Felsefesi
Felsefi Metin Okuma ve
Yorumlama
FLSÇ 421 Mukayeseli Batı ve İslam
Felsefesi Problemleri
Toplam Kredi
FLSÇ
FLSÇ
FLSÇ
FLSÇ
413
415
417
419
VIII. YARIYIL
KOD
FL 402
FL 404
FSY 406
FLSÇ
FLSÇ
FLSÇ
FLSÇ
FLSÇ
FLSÇ
412
414
416
418
420
422
DERSİN ADI
Çağdaş Felsefe Tarihi ve
Metinleri II
Bitirme Çalışması
Çağdaş Sosyoloji Kuramları II
SEÇMELİ DERSLER
Tarih Felsefesi
Analitik Felsefe
Zihin Felsefesi
Eleştirel Düşünme
Güncel Sorunlar ve Felsefe
Hermenötik
Toplam Kredi
T
4
U
0
K
4
AKTS
6
0
4
4
0
1
4
6
6
2
2
2
2
2
2
0
0
0
0
0
0
2
2
2
2
2
2
17
3
3
3
3
3
3
30
Kısaltmalar: T = Haftalık teorik ders saati; U = Haftalık uygulama ders saati; K = Dersin kredisi
TOPLAM KREDİ : 154
TOPLAM AKTS: 240
NOT : Seçmeli dersler, her yarıyıl için 4 adettir.
3
Download

1 GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe