C#
if-else Yapısı
Örnek 1: Bir dersten geçme notunun 50 olduğu varsayılarak kullanıcıya notunu sorup dersten geçme kalma
durumunu ekrana yazan program.
using System;
namespace ConsoleApplication1
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
int not;
Console.Write("Kaç aldın? ");
not = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());
if (not >= 50)
{
Console.Write("geçtin");
} else
{
Console.Write("kaldın");
}
Console.ReadKey();
}
}
}
Örnek 2: 150 TL ye kadar olan harcamaların normal üzerinin fazla harcama varsayıldığı bir durumda kullanıcıya
harcama miktarını sorup normal veya fazla harcama yaptığını gösteren program.
using System;
namespace ConsoleApplication1
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
int harcananPara;
Console.Write("Kaç lira harcadın ?");
harcananPara = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());
if (harcananPara > 150)
{
Console.Write("çok harcama yaptın");
}
else
{
Console.Write("normal harcama yaptın");
}
Console.ReadKey();
}
}
}
1
Örnek 3: 20 ve 26 (20-26 dahil) derece arası sıcaklığın yaşanılabilir sıcaklık olduğu varsayılarak kullanıcıya
bulunduğu ortamın sıcaklığı sorulup, ortamın yaşanılabilir veya yaşanılamaz sıcaklık olduğunu gösteren program.
using System;
namespace ConsoleApplication1
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
int sicaklik;
Console.Write("bulunduğu n ortam kaç derece? ");
sicaklik = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());
if ((sicaklik >= 20) && (sicaklik <= 26))
{
Console.Write("Yaşanılabilir sıcaklık");
}
else
{
Console.Write("Yaşanılamaz sıcaklık");
}
Console.ReadKey();
}
}
}
Örnek 4: Bir dersin başarı durumu aşağıdaki gibidir. 1 – Başarısız 2 – Geçer 3 – Orta 4 – İyi 5 – Pekiyi Buna göre
kullanıcıya dersten aldığı notu sorup başarı durumunu ekrana yazan program.
using System;
namespace ConsoleApplication1
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
int not;
Console.Write("kaç aldın? ");
not = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());
if (not == 1) { Console.Write("Başarısız"); }
if (not == 2) Console.Write("Geçer");
if (not == 3) Console.Write("Orta");
if (not == 4) Console.Write("İyi");
if (not == 5) Console.Write("Pek iyi");
Console.ReadKey();
}
}
}
2
Örnek 5: Bir dersin başarı durumu aşağıdaki gibidir. 0-44 – Başarısız 45-54 – Geçer 55-69 – Orta 70-84 – İyi 85-100
– Pekiyi Buna göre kullanıcıya dersten aldığı notu sorup başarı durumunu ekrana yazan program. Kullanıcı 0-100
aralığı dışında not girerse “hatalı not” uyarısı verilecek.
using System;
namespace ConsoleApplication1
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
int not;
Console.Write("Sınavdan kaç aldın ? ");
not = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());
if ((not >= 0) && (not <= 44)) Console.Write("Başarısız");
if ((not >= 45) && (not <= 54)) Console.Write("Geçer");
if ((not >= 55) && (not <= 69)) Console.Write("Orta");
if ((not >= 70) && (not <= 84)) Console.Write("İyi");
if ((not >= 85) && (not <= 100)) Console.Write("Pek iyi");
if ((not < 0) || (not > 100)) Console.Write("Hatalı not yazdın");
Console.ReadKey();
}
}
}
Örnek 6: Bir işyeri çalışanlarına maaşları dışında prim dağıtmaktadır. Prim hesabını aşağıdaki tabloya göre yapıldığı
varsayılarak kullanıcıya aldığı maaş ve ürettiği ürün miktarını sorup alacağı toplam ücreti hesaplayan program. 1 – 10
parça
: Parça başı 5 TL 11 – 25 parça
: Parça başı 11 TL 26 – 40 parça
: Parça başı 17 TL 41 ve
üzeri
: Parça başı 30 TL
namespace ConsoleApplication1
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
int m, ps, p;
Console.Write("Ne kadar maaş alıyorsun ?");
m = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());
Console.Write("Kaç parça üretim yaptın ?");
ps = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());
p = 0;
if ((ps >= 1) && (ps <= 10))
{ p = ps * 5; }
if ((ps >= 11) && (ps <= 25))
{ p = ps * 11; }
if ((ps >= 26) && (ps <= 40))
{ p = ps * 17; }
if (ps >= 41)
{ p = ps * 30; }
Console.Write("Alacağınız toplam ücret = {0} ", m + p);
Console.ReadKey();
}
}
}
3
Download

if-else Döngüsü