…………………………………………………. İLKÖĞRETİM OKULU
…………. SINIFI
MATEMATİK DEĞERLENDİRME SINAVI
Öğrencinin Adı-Soyadı:……………………………………………………
No:………..
SORULAR
6)Aşağıdakilerden hangisi 53 sayısının
1)15 sayısı 1 düzineden kaç fazladır?
çözümlenmiş halidir?
a) (5 x1) + (3x10)
a)5
b)3
c)7
b) (8x10) + (3x1)
c) (5x10) + (3x1)
2)Aşağıdakilerden hangisinin sayısı 1 desteye
eşittir?
7) Yavuz 9 yaşındadır.Annesini yaşı Yavuz’un
yaşının 3 katından 8 fazladır.Yavuz’un annesinin
a)
yaşı kaçtır?
b)
a)35
b)27
c)30
c)
3)Ecem babasıyla birlikte bahçeye 2 onluk
menekşe, 6 birlik lale dikmişler.Bahçede
toplam kaç tane çiçek olmuştur?
a)26
b)62
c)17
4)21-18-……-12-…….-6-3
Yukarıdaki örüntüde noktalı yerlere sırasıyla
aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a)15 ve 10
b)15 ve 9
c)9 ve 15
2
6
10
5)
Yukarıdaki çiçekler bir örüntü oluşturacak
şekilde dizilmişlerdir.Buna göre 4,5 ve 6.
çiçeklerin numaraları kaçtır?
a)14-16-20
b)12-14-16
c)14-18-22
8)Aşağıdaki toplama işlemlerinden hangisi
yanlıştır?
a) 15
b) 23
c) 17
22
32
40
+ 31
+ 11
+ 21
68
66
88
9)
+
29
25
a) 107
17
36 Yandaki tabloya
A göre A+B kaçtır?
B
b) 102
c) 42
10)
Deniz hikaye kitabının 26
sayfasını okudu.Kitabından
38 sayfa daha okuduğunda
Kitabını bitirmiş olacak.Deniz’in
hikaye kitabının tamamı kaç sayfadır?
a)54
b)64
c)52
11) 2 5
3
+ 3
+ 41
78
80
Yukarıdaki işlemlere göre
sonucu kaçtır?
a) 12
b)20
+
işleminin
c)14
12)
26 fındığın 12 tanesini
yedim.Geriye kaç fındık
kalır?
a) 14
b) 12
21)
-------Yukarıdaki örüntüye göre noktalı yere gelmesi
gereken resim aşağıdakilerden hangisidir?
c) 4
a)
13) Bir
te 18 yolcu vardı. Durakta 9
tanesi indi.5 tane de yeni yolcu bindi. Otobüste
kaç yolcu oldu?
a) 27
b) 14
c) 33
14)65 +
=90 işleminde
sayını 17 eksiği kaçtır?
a) 6
b) 11
yerine gelecek
c)8
15) 27 sayısının 3 bölümü kaçtır?
a)7
b)8
c)9
b)
c)
22)Aşağıdakilerden hangisi doğal uzunluk ölçüsü
değildir?
a) metre
b) karış
c) adım
23)Batuhan’ın evi ile okul arası 34
metredir.Batuhan bir kez okula gidip eve
döndüğünde kaç metre yol gitmiş olur?
a)34
b)64
c)68
24)
Şekildeki pasta 15 parçaya
16)
bölündü. 5 kişiye paylaştırıldı.Bir kişiye kaç
parça pasta düşer?
a) 5
b)3
c)4
17) 33:3=?işleminde çözüm kaçtır?
a)11
b)10
c)15
18)
yandaki şekildeki
kadar yarım elma, kaç bütün elmaya eşittir?
a)
b)
20)Aşağıdakilerden hangisinin köşe ve ayrıtı
yoktur?
b)
25 TL
a)8
b)7
c)9
25)Aşağıdaki saatlerden hangisi 03.00’tür?
a)
b)
c)
c)
19)Özge 24 kaleminin yarısını arkadaşına
verdi.Özge’nin geriye kaç kalemi kaldı?
a)10
b)12
c)14
a)
c)
Ümit’in 17 TL’si vardır.
Yandaki çantayı alabilmesi
İçin Ümit’in daha kaç
TL’ye ihtiyacı vardır?
Her soru 4 puandır.
BAŞARILAR
Download

SORULAR 1)15 sayısı 1 düzineden kaç fazladır? a)5 b)3 c)7 2