Soru 1: Gün hesaplayan program. public partial class Form1 : Form{
public Form1(){
InitializeComponent();
}
private void hesaplaBtn_Click(object sender, EventArgs e){
int gunSayisi = Convert.ToInt16(gunSayisiTxt.Text);
gunAdiLbl.Text = gunBul(gunSayisi);
gunSayiLbl.Text = gunSayisiTxt.Text;
}
private static string gunBul(int sayi){
string gun = "";
int deger = sayi % 7;
switch (deger){
case 0: gun = "Pazartesi";
break;
case 1: gun = "Salı";
break;
case 2: gun = "Çarşamba";
break;
case 3: gun = "Perşembe";
break;
case 4: gun = "Cuma";
break;
case 5: gun = "Cumartesi";
break;
case 6: gun = "Pazar";
break;
default: gun = "Belirleyemedim";
break;
}
return gun;
}
} Soru 2: Faktoriyel hesaplayan program. class
Program{
static void Main(string[] args){
mesaj();
Console.Write("Bir sayı girin: ");
int sayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
int sonuc = hesapla(sayi);
Console.WriteLine("Hesaplama sonucu: {0}", sonuc);
}
static int hesapla(int a){
int y = 1;
for (int x = 1; x <= a; x++){
y *= x;
}
return y;
}
static void mesaj(){
Console.WriteLine("Hesaplama programı.");
Console.WriteLine("-------------------------");
}
} Ekran Çıktısı: Soru 3: Ortalama hesaplayan program 1. Ekran Çıktısı: Program{
class
static void Main(string[] args){
int adet = 5;
int toplam = 0;
double ort = 0.0;
Console.WriteLine("Hesaplama programı.");
Console.WriteLine("----------------------");
int i = 1;
while (i <= adet){
Console.WriteLine("Sayı girin: ");
toplam += Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
i++;
}
ort = toplam / adet;
Console.WriteLine("----------------------");
Console.WriteLine("Toplamları: {0}, Ortalaması: {1}",toplam, ort);
}
}
Soru 4: Ortalama hesaplayan program 2. public partial class Form1 : Form{
public
Form1(){
InitializeComponent();
}
private void hesaplaBtn_Click(object sender, EventArgs e){
int yazili1 = Convert.ToInt16(yazili1Txt.Text);
int yazili2 = Convert.ToInt16(yazili2Txt.Text);
int sozlu = Convert.ToInt16(sozluTxt.Text);
int ortalama = (yazili1 + yazili2 + sozlu) / 3;
} }
ortalamaLbl.Text = ortalama.ToString();
Ekran Çıktısı: Soru 5: Alan hesaplayan program . (Overloading – Aşırı yükleme) class Program{
static void Main(string[] args){
Console.WriteLine("Alan Hesaplama Programı");
Console.WriteLine("-----------------------");
Console.Write("Dikdörtgenin kısa kenarını girin: ");
int kisa = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());
Console.Write("Dikdörtgenin uzun kenarını girin: ");
int uzun = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());
Console.Write("Dairenin yarıçapını girin: ");
int r = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());
Console.WriteLine("----------------------------");
Console.WriteLine("Hesaplama Sonuçları:");
Console.WriteLine("Dikdörtgenin alanı: {0}", alanHesapla(kisa, uzun));
Console.WriteLine("Dairenin alanı: {0}", alanHesapla(r));
Console.ReadKey();
}
static int alanHesapla(int kisaKenar, int uzunKenar){
int alan = kisaKenar * uzunKenar;
return alan;
}
} static int alanHesapla(int yariCap){
int alan = 3 * yariCap * yariCap;
return alan;
}
Download

Kod örnekleri - yildizim.web.TR