LEGO MINDSTROMS EVAL 3 LAB ÇALIŞMASI BM101 BĐLGĐSAYAR MÜHENDĐSLĐĞĐNE GĐRĐŞ
CUMA GÜNLERĐ SAAT:14:00 – 17:00 - GÖMÜLÜ SĐSTEMLER LAB.
BĐLGĐSAYAR MÜHENDĐSLĐĞĐNE GĐRĐŞ DERSĐ
LEGO MINDSTORMS – EV3 ROBOT YAPIMI LABORATUAR ÇALIŞMASI
GRUP LĐSTELERĐ
* Her hafta Cuma günleri saat: 14:00-17:00 arasında Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Gömülü Sistemler Laboratuarında bilgisayar mühendisliğine giriş dersini alan aşağıda
ismi bulunan öğrencilerle Lego mindstrom eval Robot çalışması yapılacaktır
.
* Lego Robot çalışması 7’şerli gruplar halinde yapılacaktır. Her grup, kendi grubu ile
derse gelmek zorundadır. Grubuna dahil olmayan öğrenciler diğer bir gruba
alınmayacaktır.
* Gruplarınızın tarih ve saatlerine dikkat ediniz. Laboratuar çalışmasına katılım
zorunludur.
31 EKĐM 2014 CUMA GRUP LĐSTESĐ
Sıra No
Öğrenci No
Adı Soyadı
1
66637085810
Abdurrahman EKĐCĐ
2
56800551808
Adem DÖLASLAN
3
27730272224
Alican GARĐP
4
32086692534
Ayşegül AKBAŞ
5
58681512848
Barış SAĞLAM
6
12235149928
Berkay KARADAĞ
7
32503103872
Buse GARĐP
Đmza
7 KASIM 2014 CUMA GRUP LĐSTESĐ
Sıra No
Öğrenci No
Adı Soyadı
1
16565051548
Büşra KAAN
2
22997281538
Cansu YILMAN
3
25102463744
Ceyhan SEVER
4
57052060230
Çağla ÇELĐK
5
38813083262
Deniz KALE
6
50815669640
Elif KURUÇAY
7
26933064070
Elif UTKAN
Đmza
1
LEGO MINDSTROMS EVAL 3 LAB ÇALIŞMASI BM101 BĐLGĐSAYAR MÜHENDĐSLĐĞĐNE GĐRĐŞ
CUMA GÜNLERĐ SAAT:14:00 – 17:00 - GÖMÜLÜ SĐSTEMLER LAB.
14 KASIM 2014 CUMA GRUP LĐSTESĐ
Sıra No
Öğrenci No
Adı Soyadı
1
32119614748
Emre AYDIN
2
24823955514
Ercan ÖZKAYA
3
56776618376
Esra DEMĐR
4
20024682150
Ezgi ŞĐMŞEK
5
15722819960
Furkan ÖZDEMĐR
6
48370146362
Gizem ILGAR
7
28805541542
Hatice MERDAN
Đmza
21 KASIM 2014 CUMA GRUP LĐSTESĐ
Sıra No
Öğrenci No
Adı Soyadı
1
15434101414
Hazal SIRAM
2
50749210840
Hülya KIZILDAĞ
3
57679445120
Đlker DĐNER
4
27379580742
Đnanç ÖZKUL
5
67306281700
Đsa Faruk ZENGĐN
6
38092766146
Kubilay KILIÇ
7
25729468474
Mehmet Enes ÇOBAN
Đmza
28 KASIM 2014 CUMA GRUP LĐSTESĐ
Sıra No
Öğrenci No
Adı Soyadı
1
18872480738
Mehmet KARABULUT
2
63769045774
Merve KÜÇÜK
3
99454458086
4
16802824102
Mohammad Mahdi
MUHIBBI
Muhammet ASLANBAY
5
19147636164
Mustafa ŞĐMŞEK
6
46423720828
Mutlu KAYA
7
99331457102
Nawfal HADI
Đmza
2
LEGO MINDSTROMS EVAL 3 LAB ÇALIŞMASI BM101 BĐLGĐSAYAR MÜHENDĐSLĐĞĐNE GĐRĐŞ
CUMA GÜNLERĐ SAAT:14:00 – 17:00 - GÖMÜLÜ SĐSTEMLER LAB.
5 ARALIK 2014 CUMA GRUP LĐSTESĐ
Sıra No
Öğrenci No
Adı Soyadı
1
11794556840
Nesrin YILDIRIM
2
45634826176
Oğuz KAYA
3
58873090482
Özgür ÖKSÜZALĐ
4
14080590108
Serkan KAYA
5
18847598628
Tuğçenur MATUR
6
23503998582
Vahit Atakan KÜPÇÜOĞLU
7
46864498256
Yahya DĐNVAR
Đmza
12 ARALIK 2014 CUMA GRUP LĐSTESĐ
Sıra No
Öğrenci No
Adı Soyadı
1
42223071528
Yakup Veysel ÖNER
2
38486002102
Yusuf AKBAŞ
3
17947560740
Yusuf AKGEDĐK
4
24983243926
Zafer SERĐN
5
10054659178
Zeynep Kübra KAPLAN
Đmza
3
Download

LEGO MINDSTROMS EVAL 3 LAB ÇALIŞMASI