Disiplin soruşturmalarında soruşturma konusuyla ilgili evrakın onaylı örnekleri, adli nitelikli
incelemelerde ise asıllarının alınması esastır. Aslı alınan evrakın onaylı ve aslının inceleme
esnasında incelemeci tarafından alındığına dair şerh düşülen sureti ilgili birime bırakılır.
Download

soru3_12