KAYSERİ MİMARSİNAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ BÖLGE
MÜDÜRLÜĞÜ’NE
Konu: Yapı Ruhsatı hk.
KAYSERİ MİMARSİNAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ sınırları içinde tahsis
edilen ……………… Pafta, ……………… Ada, ……………. Parsel üzerinde bulunan
yerimiz için yapılan tadilat projelerimiz ektedir.Projelerin incelenip yapı ruhsatının
verilmesini arz ederiz.
Tarih :
Kaşe :
İmza :
Tel :
Adres :
Download

KAYSERİ MİMARSİNAN ORGANİZE SANAYİ