T.C.
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
YÜKSEKOKUL KURULU, YÖNETİM KURULU,
KOMİSYON KARARLARI, WEB DUYURUSU İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ
Yüksekokul Kurulu/Yüksekokul Yönetim Kurulu/Komisyon Kararları
İş Akış Şeması
Birimlerden; Yüksekokul Kurulu/Yüksekokul Yönetim Kurulu gerektiren bir yazı geldiğinde yazının gereği için,
Hayır
Yönetim Kurulu/Yüksekokul Kurul
Kararı gerekli mi?
Hayır
Evet
Evet
Komisyon Görüşü
Gündeme alınacak taleplerden Yüksekokul Yönetim
Kurulu/Yüksekokul Kurulu gündeminin oluşturulması.
İlgili komisyon kurula karar ile görüşünü
bildirir, üyeler imzalar ve görüş gündem
maddeleri arasına girer.
Yüksekokul Yönetim Kurulu/Yüksekokul Kurulunda
görüşülmesi için tarih belirlenir. Gündemin görüşülmesi için
kurul üyelerinin toplantıya çağırılması.
İlgili komisyon kararları dosyalanıp
muhafaza edilir.
Toplantı tarih ve saatinin kurul üyelerine duyurulması.
Kurul üyelerinin toplanması ve gündem maddelerini görüşmesi.
Toplantı gündemine ilişkin kararların alınması.
Alınan kararların yazılması ve karar metninin üyeler tarafından
imzalanması.(3 nüsha)
Kararların aslının aynıdır örneğinin yapılması ve gereği için
ilgili personellere, birimlere dağıtılması.
Kurul kararlarının ekleri ile birlikte dosyalanması ve 1’ er
nüshalarının Kurul Defterine yapıştırılması.
Yazı ilgili kişi tarafından sonuçlandırılmak için takip edilir.
İlgili Komisyonda görüşülsün mü?
İmza Kurul
Üyeleri
Web Duyurusu İş Akış Şeması
Duyurulması talep edilen bilginin mail yoluyla
ya da evrakla alınması.
Bilginin yayına uygunluğunun
değerlendirilmesi.
Uygun Görüldü
Uygun görülen bilgi web sitesinde
yayınlanır.
Uygun
Görülmedi
Uygunsuzluğun talep
sahibine bildirilmesi
Download

Kurul Kararları-Web Duyurusu İş Akış Şeması