Kırıkkale Defterdarlığı
Milli Emlak Müdürlüğü
Tescil İşlemleri Süreci
Tescil Talebi veya
İdarece Resen
Gelen Evrak
Süreci
İlgili Servise
Havalesi
Tescil Dosyasının İncelenmek
Üzere Teknik Elemanlara
(Mühendislere) Gönderilmesi
Mahalli Tesbit Yapılması
İl Gıda Tarım ve Hayvancılık
Müdürlüğünden Mera Olup
Olmadığına Dair Görüş Alınması
EVET
Dosyanın
Komisyona
gönderilmesi
İGTH
Müdürlüğünün
Görüşü Olumlu
mu?
HAYIR
Talep eden
şahsa/kuruma red
cevabı verilmesi
Giden evrak
Süreci
EVET
Komisyonda
n gelen
tutanak
OLUMLU
mu?
HAYIR
Tescile Esas Dosya
hazırlandıktan sonra
tescil için kadastroya
gönderilmesi
Kadastrodan
gelen cevap
OLUMLU
(tescilinde
sakınca
yoktur)
MU?
EVET
Tapu Müdürlüğünden
Hazine
adına düzenlenmiş tapusu
geldiğinde yeni dosya açılması ve
ilişik dosya ile birleşirilmesi için
dosya odasına gönderilmesi
Hazırlayan:
DOSYANIN
ARŞİVE
GÖNDERİLMESİ
Onaylayan:
Kadastrodan gelen cevap,
İdaremiz tarafından bazı
eksikliklerin
giderilmesinden sonra
tescil edilebileceği
belirtiliyorsa
HAYIR
Kadastrodan gelen cevap
taşınmazın KESİNLİKLE
TESCİL
EDİLEMEYECEĞİNE dair
ise
Download

Tescil İşlemleri Süreci - Kırıkkale Defterdarlığı