Antalya Defterdarlığı
Personel Müdürlüğü
EMEKLİLİK SÜRECİ
Emeklilik Talep
Dilekçesinin
Gelmesi
Gelen
Evrak
Süreci
Personel
Atamasının
Değerlendirilmes
i
Valilik
Atamalı
Merkez
Atamalı
Hizmet
Hesaplamasının
Yapılması
Emeklilik
Dilekçesi
Süresi
Dolan
Süresi
Dolmayan
Emeklilik Onayının
İmzaya Sunulması
Emeklilik
Onayının Valilik
Makamı
Tarafından
İmzalanması
Kişinin Emekliliği
Hak Etmediğine
İlişkin Yazının
Hazırlanması
Yazının Defterdar
Tarafından
İmzalanması
Personelin Birimine
Gönderilmek Üzere
Yazı Hazırlanması
Giden
Evrak
Süreci
Giden
Evrak
Süreci
Talep
Reddedildi
Red
Yazısı
Görevden Ayrılış
Yazısının Gelmesi
1
Hazırlayan:
Onaylayan:
Mustafa ALTAY
Personel Şefi
Hüseyin TAVUKCUOĞLU
Personel Müdürü
Antalya Defterdarlığı
Personel Müdürlüğü
EMEKLİLİK SÜRECİ
1
Gelen
Evrak
Süreci
PERO
P
Emeklilik
Belgelerinin SGK'ya
Gönderilmesi
Giden
Evrak
Süreci
Maaş Bağlandığına
İlişkin Yazısının
Gelmesi
Gelen
Evrak
Süreci
HİTA
P
Emeklilik Defterine
İşlenmesi ve
Ayrılışın Sağlanması
Ayrılan Personelin
Bakanlığa
Bildirilmesi
Arşive Kaldırılması
Emeklilik
İşlemleri
Tamamlandı
Hazırlayan:
Onaylayan:
Mustafa ALTAY
Personel Şefi
Hüseyin TAVUKCUOĞLU
Personel Müdürü
Download

EMEKLİLİK SÜRECİ - Antalya Defterdarlığı