Kayseri Defterdarlığı
Personel Müdürlüğü
İSTEĞE BAĞLI VEYA YAŞ HADDİNDEN EMEKLİLİK İŞLEMLERİ SÜRECİ
Emeklilik Talebinin Gelmesi
Emeklilik
Talep
Dilekçesi
Emeklilik Listesinin veya
Emeklilik Talebinin
İncelenmesi
Personel İl Atamalı
mı, Bakanlık Atamalı
mı?
İl Atamalı
Bakanlık Atamalı
Bakanlığa Emekli Olacak
Kişinin Belgelerinin
Gönderilmesi
Emekli Olma Şartlarını
Taşıyan Kişiden Gerekli
Belgelerin İstenilmesi
PERO
P
Emekliliğe
Esas
Sisteme Giriş Yapılarak
Emeklilik Onayının
Hazırlanması
Emeklilik
Onayı
Giden Evrak Süreci
Gelen Evrak Süreci
Emeklilik Onayının
Personel Müdürü/
Defterdar/Vali Yardımcısı
ve Vali tarafından
İmzalanması
Bakanlıktan Emeklilik Onayının
Gelmesi
1
2
Hazırlayan:
Onaylayan:
Kayseri Defterdarlığı
Personel Müdürlüğü
İSTEĞE BAĞLI VEYA YAŞ HADDİNDEN EMEKLİLİK İŞLEMLERİ SÜRECİ
1
2
Emeklilik Onayının İlgili Birime
Gönderilerek Personele Tebliğ
Edilmesi ve Personelin
Görevden Ayrılmasının
Sağlanması
Emeklilik Onayının
Emekli Olacak Kişinin
Görev Yerine
Gönderilmesi
Tebliğ
Yazısı
Giden Evrak
Süreci
Giden Evrak Süreci
Gelen Evrak
Süreci
Gelen Evrak Süreci
PEROP
Ayrılış
Bildirim
Emeklilik Olur Tarihi ve
Personelin Ayrılış Tarihinin
Sistemde Kaydının Yapılması
Emeklilik İle İlgili Belgeler ile
SGK'ya Gönderilmek üzere
Bir Üst Yazı hazırlanması ve
Gönderilmesi
SGK'y
a
Yazıla
n Yazı
Emekli Olan Kişinin
Çalıştığı Birimden Ayrılış
Tarihinin Yer Aldığı
Yazının Alınması
Bakanlığa Kişinin
Görevinden Ayrıldığına
Dair Yazı Hazırlanması
Giden Evrak
Süreci
Giden Evrak Süreci
İşlemin tamamlanması ve
dosyasına kaldırılması
Gelen Evrak Süreci
1
Hazırlayan:
Emeklilik
Onayı
Onaylayan:
Bakanlığa
Ayrılış
Bildirim
Yazısı
Kayseri Defterdarlığı
Personel Müdürlüğü
İSTEĞE BAĞLI VEYA YAŞ HADDİNDEN EMEKLİLİK İŞLEMLERİ SÜRECİ
1
SGK'da
n Gelen
Yazı
HİTAP
SGK'dan Gelen yazı ve
evrakın Emeklilik Defterine
İşlenmesi
Personelin Emekli Olduğu
Tarihin HİTAP'a Girişinin
Yapılması
İşlemin tamamlanması ve
dosyasına kaldırılması
Hazırlayan:
Onaylayan:
Download

isteğe bağlı veya yaş haddinden emeklilik işlemleri süreci