Antalya Defterdarlığı
4706 sayılı Kanunun 4/c maddesine göre Doğrudan Satış
satınalma talebi
Gelen evrak
Süreci
Tespit
tutanağı
Satışa engel durum
ön değerlendirmesi
Meop
Değil
Uygun
kıymet
takdir
formu
Kıymet
takdiri
Talebin
reddedilmesi
Bilgi ve belgelerin hazırlanması
Bakanlık yetkisinde
Valilik yetkisinde
Bakanlığa yazı
Satış oluru alınması
İzin verilmedi
İzin verildi
Tebligat yazısı(müdür)
Süresi içinde başvurdu
Süresi içinde başvurulmadı
Satıştan kaldırıldı
süreç sonu
1
Hazırlayan: Abubekir DALKILIÇ
Deftedarlık Uzmanı
Onaylayan: Bekir ARLI
Emlak Müdürü
Download

4706 sayılı Kanunun 4/c maddesine göre Doğrudan Satış