Edirne Defterdarlığı
Milli Emlak Müdürlüğü
Evrak Kayıt İșlemleri Süreci
- Gerçek ya da tüzel kişilerden
doğrudan ve elden teslim
edilen evraklar.
-Valilik veya Defterdarlık
havalesiyle gelen evraklar.
-Posta yoluyla gelen evraklar
Meop-1
Gelen Evrak
Kayıt
Evraklara tarih
ve kayıt
numarası
verilmesi
Gelen Evrak
Raporu
çıkarılması
Evrakın Müdür tarafından
Müdür
Yardımcısına/Yardımcıların
a havale edilmesi
Evrakın Müdür
Yardımcısı /Yardımcıları
tarafından içeriğine göre
ilgili memura havale
edilmesi
Evrakın Đlgili Memura
Đmza Karşılığı Teslim
Edilmesi.
Hazırlayan
Onaylayan
Sertaç YILMAZ
Def. Uzm.
Agah ÖDEMİȘ
Müdür
Download

Evrak Kayıt İşlem Süreci