Edirne Defterdarlığı
Personel Müdürlüğü
Yardım Kampanyası Duyuru ve Bașlatma İșlemleri Süreci
Yardım Kampanyası
Duyuru Yazıları Yardım
Kampanyası Başlatma
Talebi Yazıları
Bakanlığımız Merkez veya
Taşra Teşkilatında
Başlatılan Yardım
Kampanyası Duyuru Yazısı
Yazılır
Bakanlığımızca
Düzenlenen Yardım
Kampanyalarının Duyuru
Yazılarının Gelmesi ve
Yardım Kampanyası
Başlatma Talebinin
Kampanya
Başlatma Talep
Yazısı, Komisyon
Üyelerinin
Dilekçeleri,
Resim,Nüfus
Cüzdanı Örneği
Yardım Kampanyası
Başlatma Talebinin
Gelmesi ile Komisyon
Kurulur
Komisyona Vali'den Onay
Alınır
Mail ve Yazı Yolu Đle Tüm
Personelimize Duyurulur
Valilik Đl Dernek
Müdürlüğüne Đzin için
Yazı Yazılır
Mail Gönderim Föyü
Alınarak Süreç Arşivlenir
Đzin Verildiğine Dair Yazı
Geldikten Sonra
Bankada Hesap Açılır
Yardım Kampanyası Tüm
Türkiyede Teşkilat Personeline
Yazı ve Mail yolu ile Duyrulur
Hazırlayan:
Onaylayan:
Download

Yardım Kampanyası Süreci