“CAMPUS FRANCE” BİLGİLENDİRME TOPLANTISI
Campus France, Fransa'da Yüksek Öğretim Kurumlarını tanıtan, yüksek öğrenimini Fransa’da
yapmak isteyen adaylara yardımcı olmak ile yükümlü ve bu bağlamda Fransız Büyük Elçiliğine
bağlı olan bir birimidir. Türkiye’de bulunan öğrencilere Fransa’ da yüksek öğrenim imkanlarını
tanıtmak ve farklı olanaklar hakkında bilgi vermek adına üniversitemizde bir tanıtım sunumu
gerçekleştireceklerdir. Sunum esnasında ayrıca Fransa'ya gitmek için vize işlemleri ile ilgili
prosedürün nasıl işlediğini, gerekli evraklar gibi bir çok konuda yardımcı olacak bilgiler de
paylaşılacaktır.
İlgilenen öğrenci ve personelimize duyurulur.
Toplantı Yeri: REKTÖRLÜK A SALONU
Toplantı Tarihi: 27 Şubat 2015 Cuma
Toplantı Saati: 14:00-15:00
http://www.turquie.campusfrance.org/
Download

“CAMPUS FRANCE” BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Campus France