Antalya Defterdarlığı
Organize Hayvancılık İrtifak Hakkı Süreci
İrtifak hakkı talebinin gelmesi
Gelen evrak
Süreci
tespit
tutanağı
Talebin Değerlendirilmesi
meop
Tarım il müdürlüğünden
görüş sorulması
değil
uygun
kıymet takdiri
kıymet
takdir
formu
bilgi ve belgelerin hazırlanması
Bakanlıktan izin istenilmesi
izin verildi
izin verilmedi
İhale İşlemleri Süreci
İhale Onaylandı
Tebligat yazısı
süresi içinde
başvurdu
İhale Onaylanmadı
teminat iadesi
süresi içinde başvurulmadı
Talep sahibine
bildirim yazısı
geçici teminat irat kaydedilmesi
1
Hazırlayan: Fatma YILMAZ
Defterdarlık Uzmanı
İşlem Sonlandı
Onaylayan: Bekir ARLI
Emlak Müdürü
Antalya Defterdarlığı
Organize Hayvancılık İrtifak Hakkı Süreci
1
Ön izin talebi var
Ön izin talebi yok
Tahsilat Süreci
meop
Ön izin
sözleşmesinin
düzenlenmesi
İrtifak hakkı
sözleşmesinin
düzenlenmesi
meop
Tapuya
irtifak tesisi
yazısı
irtifak hakkı tesis
edildi
Hazırlayan: Fatma YILMAZ
Defterdarlık Uzmanı
Onaylayan: Bekir ARLI
Emlak Müdürü
Download

Organize Hayvancılık İrtifak Hakkı Süreci