Antalya Defterdarlığı
Toros Emlak Müdürlüğü
Yıllık İzin SÜRECİ
İzin talebi
Talebin değerlendirmesi
Uygun
Uygun değil
meop
İzin formunun düzenlenerek
mutemet tarafından
imzalanması
İznin onaylanması
İzin dönüşünün
imzalanması
Süreç
sonlandı
İzin verilmedi
süreç sonu
Hazırlayan: Mustafa Hatipoğlu
Deftedarlık Uzmanı
Onaylayan: Kadri KORKMAZ
Emlak Müdürü V.
izin
formu
Download

Yıllık İzin SÜRECİ - Antalya Defterdarlığı