Edirne Defterdarlığı
Personel Müdürlüğü
Web Sayfası İșletilmesi Süreci
Kullanıcı, Personel ve Diğer
Taleplerin Gelmesi
Talebin Değerlendirilmesi
Talep Uygun
Görülmedi
Talep Uygun
Görüldü
Web Sayfasında Gerekli
Değişikliğin Yapılması
Sonucun Test Edilmesi
Değişikliğin Uygun Olması
Değişiklik
Uygun
Değişiklik Uygun
Değil
Sonucun Bildirilmesi
Hazırlayan:
Onaylayan:
Download

Web Sayfası İșletilmesi Süreci