Edirne Defterdarlığı
Personel Müdürlüğü
Brifing İșlemleri Süreci
Makamdan Talimatın
Gelmesi
Müdürlüklerden Bilgilerin
Đstenmesi
Üst Yazı
Müdürlüğümüz Bilgilerinin
Güncellenmesi
Müdürlüklerden Gelen
Metinlerin Birleştirilerek
Birifing Dosyası
Oluşturulması
Hazırlanan Brifing
Dosyasının Makama
Sunulması
Dosyalanması
Sonlandırıldı
Hazırlayan:
Onaylayan:
Brifing
Dosyası
Download

Brifing İșlemleri Süreci