Edirne Defterdarlığı
Personel Müdürlüğü
Yemek Üretim ve Dağıtım Așamasında Kontrol Süreci
Aylık Menüye Göre
Malzemenin Gelmesi
Gelen Malzemenin ve Üretime Ait
Ön Hazırlığın Kontrol Edillmesi
Yemek Üretiminin Kontrol Edilmesi
Üretilen Yemeklerin Dağıtımının
Yapılması
Günlük Yemek Satışının
Belirlenmesi
Tutanak Tutulması
Hakediş Dosyasında Kullanılmak Üzere
Saklanması
Sonlandırıldı
Hazırlayan:
Onaylayan:
Günlük Yemek
Satışı
Tutanak
Download

Yemek Üretim ve Dağıtım Așamasında Kontrol Süreci