Edirne Defterdarlığı
Personel Müdürlüğü
Milli Emlak Personeline Ait
Dolu Boș Kadro Durumu ve İsim Listesinin Gönderilmesi İșlem Süreci
Bildirim
Döneminin
Gelmesi
Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim
Aylarının 10. gününe Kadar
Listelerin Hazırlanması
Hazırlanan Listelerin Bakanlığımız
Milli Emlak Genel Müdürlüğüne
Gönderilmek Üzere Yazı
Hazırlanması
Giden Evrak Süreci
Dosyaya
Kaldırılarak
Sonlandırıldı
Hazırlayan:
Onaylayan:
Liste
Yazı
Download

Milli Emlak Listesinin Gönderilmesi İşlem Süreci