T.C.
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
TAŞINIR İŞ AKIŞ SÜRECİ
Malzeme Talebi
Tüketim
Malzeme
TKYS den devir ve satın
alma işlemi
HYS ye ve Muhasebe
birimine gönderilmesi
Harcamalarının
yapılması
Çıktıları alınıp Strateji
Geliştirme Daire Başkanlığına
Gönderilmesi.
(3 aylık periyotlar
içinde)
Çıktıların dosyalanması
ve yıl sonu işlemlerinin
yapılması (Yıllık)
Demirbaş Malzeme
TKYS den Devir
Alma, satın alma ile bağış
ve Yardım alma
HYS ye ve Muhasebe
birimine
gönderilmesi
Çıktıları alınıp Strateji
Geliştirme Daire Başkanlığına
gönderilmesi
(10 gün içinde
)
Zimmete verme ve
çıktıların dosyalanması
Download

Taşınır İşlemler İş Akış Şeması