T.C.
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
ECZACILIK FAKÜLTESİ
EBYS YETKİ LİSTESİ İLE VERİ GİRİŞİ VE VERİ GÜNCELLEME
S.NO. ADI SOYADI
UNVANI
EBYS YETKİSİ
1
Hamdi TEMEL
Dekan
İmza -Onay
2
Abdulselam ERTAŞ
Dekan Yardımcısı
Paraf – İmza
3
Nazime YÜCESOY
Fakülte Sekreteri
Paraf-İmza
4
Velat YAZIGAN
Şef
Paraf
Veri Hazırlama Kontrol
5
Türkan ATÇI
İşletmeni
Paraf
S.NO
ADI SOYADI
ÜNVANI
PROGRAM ADI
1
Zülküf CEBELİ
Mali İşler
KBS (HYS)
e-bütçe
Kesenek Bilgi Sistemi
2
3
A.Cemil ORUÇ
Murat ÇAVAŞ
Taşınır Kayıt kontrol
KBS
Yetkilisi
(TKYS)
Öğrenci İşleri
Öğrenci İşleri
Otomasyonu
Download

Veri Girişi Yetki Listesi