Antalya Defterdarlığı
Personel Müdürlüğü
HİZMET BİNASININ SABOTAJLARA KARŞI KORUNMA
PLANINI SÜRECİ
Planın Hazırlanması
Aşaması
Dağıtım
Yazısının
İmzaya
Sunulması
Giden
Evrak
Gelen
Evrak
Bilgilerin
Gelmesi
Gelen
Evrak
İşlem
Tamam
Hazırlayan:
Onaylayan:
Selami ORAL
Sivil Savunma Uzmanı
Hüseyin TAVUKCUOĞLU
Personel Müdürü
Download

Sabotaj.Karşı Korun.Planı Süreci