Dök Kodu: EĞT.PL.01
NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ
Yayın Tar:15.08.2006
EĞİTİM PLANI
Rev.Tar./No:03.03.2014/01
Sayfa No:9/9
EĞİTİM PLANINI YAPAN BİRİM
EĞİTİM PERİYODU
EĞİTİM PLANINI HAZIRLAYAN
HAFTALIK AYLIK
EĞİTİMİN KONUSU
YILLIK
EĞİTİM PLANININ HAZIRLANDIĞI TARİH
EĞİTİMİ VERECEK KİŞİ / KURUM
PET
Standart Önlemler
Hem.Ö.ÖZTÜRK
05/11/2014
Güvenli Cerrahi Uygulaması
Tıb.Tek.F.DOĞRU
12/11/2014
Morg Temizliği
Hem.Ö.ÖZTÜRK
19/11/2014
Enteral ve Paranteral Beslenme
Hem.G.BAŞTUĞ
05/11/2014
Hasta hakları ve güvenliği
Hem.S.ÜLKÜ
03.12.2014 10.12.2014
Çalışan hakları ve güvenliği
Sos.Hiz.Uzm. H.YILMAZ
03.12.2014 10.12.2014
Hastane Temizliği
Hem.Ö.ÖZTÜRK
03.12.2014 10.12.2014
El Hijyeni
Hem.Ö.ÖZTÜRK
03.12.2014 10.12.2014
CPR
Dr.C. KARAÇANCI
03.12.2014 10.12.2014
İletişim
Sos.Hiz.Uzm.H.YILMAZ
03.12.2014 10.12.2014
AİDS
Dr.V.Evren GENÇ
EET
17/12/2014
PET: PLANLANAN EĞİTİM TARİHİ GET: GERÇEKLEŞEN EĞİTİM TARİHİ EET: ERTELENEN EĞİTİM TARİHİ
GET
SONUÇ
Dök Kodu: EĞT.PL.01
NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ
EĞİTİM PLANI
Yayın Tar:15.08.2006
Rev.Tar./No:03.03.2014/01
Sayfa No:8/9
EĞİTİM PLANINI YAPAN BİRİM
EĞİTİM PLANINI HAZIRLAYAN
HAFTALIK
EĞİTİM PERİYODU
AYLIK
EĞİTİMİN KONUSU
YILLIK
EĞİTİM PLANININ HAZIRLANDIĞI TARİH
EĞİTİMİ VERECEK KİŞİ / KURUM
PET
CPR
Dr.C. KARAÇANCI
20/08/2014
Kesici Delici Alet Yaralanmaları
Tıb.Tek.F.DOĞRU
25/08/2014
El Hijyeni
Tıb.Tek.F.DOĞRU
27/08/2014
Advers Etki Bildirim
Ecz.E.GÜNGÖR
28/08/2014
Örnek Alınması ve Taşınması
Dr.V.EREN GENÇ
27/08/2014
CPR
Dr.C. KARAÇANCI
03/09/2014
İş Sağlığı ve Güvenliği
Müh.G.GERÇEK
03/09/2014
EET
Dr.V.EREN GENÇ
Ventilasyona Bağlı Hastanın Bakımı
18/09/2014
Solunum Yolu Hastalığı Olan Çocuklarda Hemşirelik Bakımı
Hem.Dilek EKŞİ
24/09/2014
El Hijyeni
Hem.Ö.ÖZTÜRK
08/10/2014
Sözel istem
Tıb.Tek.F.DOĞRU
15/10/2014
Afet yönetimi
İsa YAZGAN
22/10/2014
Postop Hastanın Hemşirelik Bakımı
Hem.D.AKMAN
08/10/2014
PET: PLANLANAN EĞİTİM TARİHİ GET: GERÇEKLEŞEN EĞİTİM TARİHİ
EET: ERTELENEN EĞİTİM TARİHİ
GET
SONUÇ
Dök Kodu: EĞT.PL.01
Yayın Tar:15.08.2006
NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ
EĞİTİM PLANI
Rev.Tar./No:03.03.2014/01
Sayfa No:6/9
EĞİTİM PLANINI YAPAN BİRİM
EĞİTİM PERİYODU
EĞİTİM PLANINI HAZIRLAYAN
HAFTALIK
EĞİTİMİN KONUSU
AYLIK
YILLIK
EĞİTİM PLANININ HAZIRLANDIĞI TARİH
EĞİTİMİ VERECEK KİŞİ / KURUM
PET
Hasta Hakları ve Güvenliği
Hem.S.ÜLKÜ
04.06.2014
11.06.2014
Çalışan Hakları ve Güvenliği
Sos.Hiz.Uzm.H.YILMAZ
04.06.2014
11.06.2014
Hastane Temizliği
Hem.Ö.ÖZTÜRK
04.06.2014
11.06.2014
El Hijyeni
Hem.Ö.ÖZTÜRK
04.06.2014
11.06.2014
CPR
Dr.C. KARAÇANCI
04.06.2014
11.06.2014
İletişim
Sos.Hiz.Uzm.H.YILMAZ
04.06.2014
11.06.2014
Hasta Hakları ve Sorumlulukları
Tıb.Tek.F.DOĞRU
18/06/2014
Atık Yönetimi
Tıb.Tek.F.DOĞRU
11/06/2014
Nazokomiyal Solunum Sist. Enfeksiyonları
Dr.V.Evren GENÇ
25/06/2014
Bölüm Bazlı Eğitimler
Müh.L.SAKA
18/06/2014
EET
GET
PET: PLANLANAN EĞİTİM TARİHİ GET: GERÇEKLEŞEN EĞİTİM TARİHİ EET: ERTELENEN EĞİTİM TARİHİ
SONUÇ
Dök Kodu: EĞT.PL.01
NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ
EĞİTİM PLANI
Yayın Tar:15.08.2006
Rev.Tar./No:03.03.2014/01
Sayfa No:7/9
EĞİTİM PLANINI YAPAN
BİRİM
EĞİTİM PERİYODU
EĞİTİM PLANINI HAZIRLAYAN
HAFTALIK
AYLIK
EĞİTİMİN KONUSU
YILLIK
EĞİTİM PLANININ HAZIRLANDIĞI TARİH
EĞİTİMİ VERECEK KİŞİ / KURUM
PET
Hasta Hakları ve Güvenliği
Hemşire S.ÜLKÜ
02.07.2014
09.07.2014
Çalışan Hakları ve Güvenliği
Sos.Hiz.Uzm.H.YILMAZ
02.07.2014
09.07.2014
Hastane Temizliği
Hem.Ö.ÖZTÜRK
02.07.2014
09.07.2014
El Hijyeni
Hem.Ö.ÖZTÜRK
02.07.2014
09.07.2014
CPR
Dr.C. KARAÇANCI
02.07.2014
09.07.2014
İletişim
Sos.Hiz.Uzm.H.YILMAZ
02.07.2014
09.07.2014
Hizmet Kalite Standartları
Kal.Dir.S.ERCAN
16/07/2014
SVO Hastanın Hemşirelik Bakımı
Hem.K.ERDEM
09/07/2014
Acil Obstetri Bakımı
F.AKAR
16/07/2014
PET: PLANLANAN EĞİTİM TARİHİ GET: GERÇEKLEŞEN EĞİTİM TARİHİ
EET
EET: ERTELENEN EĞİTİM TARİHİ
GET
SONUÇ
Dök Kodu: EĞT.PL.01
NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ
EĞİTİM PLANI
Yayın Tar:15.08.2006
Rev.Tar./No:03.03.2014/01
Sayfa No:5/9
EĞİTİM PLANINI YAPAN BİRİM
EĞİTİM PERİYODU
EĞİTİM PLANINI HAZIRLAYAN
HAFTALIK
EĞİTİMİN KONUSU
AYLIK
YILLIK
EĞİTİM PLANININ HAZIRLANDIĞI TARİH
EĞİTİMİ VERECEK KİŞİ /
KURUM
PET
Hasta Hakları ve Güvenliği
Hem.S.ÜLKÜ
07.05.2014
14.05.2014
Çalışan Hakları ve Güvenliği
Sos.Hiz.Uzm.H.YILMAZ
07.05.2014
14.05.2014
Hastane Temizliği
Hem.Ö.ÖZTÜRK
07.05.2014
14.05.2014
El Hijyeni
Hem.Ö.ÖZTÜRK
07.05.2014
14.05.2014
CPR
Dr.C. KARAÇANCI
07.05.2014
14.05.2014
İletişim
Sos.Hiz.Uzm.H.YILMAZ
07.05.2014
14.05.2014
Anne Sütü ve Emzirme Teknikleri
Tıb.Tek.F.DOĞRU
21/05/2014
Güvenli Kan Transfüzyonu
Tıb.Tek.F.DOĞRU
28/05/2014
EET
GET
SONUÇ
Yangın Söndürme Teknikleri
M.İsa YAZGAN
27/05/2014
Nazokomiyal Santral Sinir Sist. Enfeksiyonları
Dr.V.Evren GENÇ
07/05/2014
Bölüm Bazlı Eğitimler
M.S.KURU
28/05/2014
PET: PLANLANAN EĞİTİM TARİHİ GET: GERÇEKLEŞEN EĞİTİM TARİHİ EET: ERTELENEN EĞİTİM TARİHİ
Dök Kodu: EĞT.PL.01
NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ
Yayın Tar:15.08.2006
EĞİTİM PLANI
Rev.Tar./No:03.03.2014/01
Sayfa No:4/9
EĞİTİM PLANINI YAPAN BİRİM
EĞİTİM PERİYODU
EĞİTİM PLANINI HAZIRLAYAN
HAFTALIK AYLIK
EĞİTİMİN KONUSU
YILLIK
EĞİTİM PLANININ HAZIRLANDIĞI TARİH
EĞİTİMİ VERECEK KİŞİ /
KURUM
PET
Hasta Hakları ve Güvenliği
Hem.S.ÜLKÜ
02.04.2014
09.04.2014
Çalışan Hakları ve Güvenliği
Sos.Hiz.Uzm.H.YILMAZ
02.04.2014
09.04.2014
Hastane Temizliği
Hem.Ö.ÖZTÜRK
02.04.2014
09.04.2014
El Hijyeni
Hem.Ö.ÖZTÜRK
02.04.2014
09.04.2014
CPR
Dr.C. KARAÇANCI
02.04.2014
09.04.2014
İletişim
Sos.Hiz.Uzm. H.YILMAZ
02.04.2014
09.04.2014
Cerrahi Alan Enfeksiyonları
Dr.V.Evren GENÇ
EET
GET
16/04/2014
Kanser Haftası Etkinlikleri
Dr.Kıvanç KAYHAN
24/04/2014
Diyaliz ve Enfeksiyon Kontrolü
Dr.S.BİLDİ
30/04/2014
Bölüm Bazlı Eğitimler
M.S.KURU
28/04/2014
PET: PLANLANAN EĞİTİM TARİHİ GET: GERÇEKLEŞEN EĞİTİM TARİHİ
EET: ERTELENEN EĞİTİM TARİHİ
SONUÇ
Dök Kodu: EĞT.PL.01
Yayın Tar:15.08.2006
NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ
EĞİTİM PLANI
EĞİTİM PLANINI YAPAN
BİRİM
EĞİTİM PERİYODU
Rev.Tar./No:03.03.2014/01
Sayfa No:3/9
EĞİTİM PLANINI HAZIRLAYAN
HAFTALIK AYLIK
EĞİTİMİN KONUSU
YILLIK
EĞİTİM PLANININ HAZIRLANDIĞI TARİH
EĞİTİMİ VERECEK KİŞİ / KURUM
PET
Hasta Hakları ve Güvenliği
Hem.S.ÜLKÜ
05.03.2014
13.03.2014
20.03.2014
Çalışan hakları ve güvenliği
Sos.Hiz.Uzm.H.YILMAZ
05.03.2014
13.03.2014
20.03.2014
Hastane Temizliği
Hem.Ö.ÖZTÜRK
05.03.2014
13.03.2014
20.03.2014
El Hijyeni
Hem.Ö.ÖZTÜRK
05.03.2014
13.03.2014
20.03.2014
CPR
Dr.C. KARAÇANCI
05.03.2014
13.03.2014
20.03.2014
İletişim
Sos.Hiz.Uzm.H.YILMAZ
05.03.2014
13.03.2014
20.03.2014
Lab.Güvenliği
Dr.N.ŞİMŞEK
26/03/2014
Damar içi kateter enfeksiyonları
Dr.V.Evren GENÇ
19/03/2014
Bası Yarası
Dr.V.Evren GENÇ
12/03/2014
EET
PET: PLANLANAN EĞİTİM TARİHİ GET: GERÇEKLEŞEN EĞİTİM TARİHİ
GET
EET: ERTELENEN EĞİTİM TARİHİ
SONUÇ
Dök Kodu: EĞT.PL.01
NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ
Yayın Tar:15.08.2006
EĞİTİM PLANI
Rev.Tar./No:03.03.2014/01
Sayfa No:2/9
EĞİTİM PLANINI YAPAN
BİRİM
EĞİTİM PERİYODU
EĞİTİM PLANINI HAZIRLAYAN
HAFTALIK AYLIK
EĞİTİMİN KONUSU
YILLIK
EĞİTİM PLANININ HAZIRLANDIĞI TARİH
EĞİTİMİ VERECEK KİŞİ / KURUM
PET
EET
GET
12.02.2014
Hasta Hakları ve Güvenliği
Hem.S.ÜLKÜ
Çalışan Hakları ve Güvenliği
Sos.Hiz.Uzm.H.YILMAZ
Hastane Temizliği
Hem.Ö.ÖZTÜRK
El Hijyeni
Hem.Ö.ÖZTÜRK
CPR
Dr.C. KARAÇANCI
İletişim
Sos.Hiz.Uzm.H.YILMAZ
Kan Yoluyla Bulaşan hastalıklar
Dr.V.Eren GENÇ
21/02/2014
Hasta Transferi
Sağ.Mem.A.ONGUN
26/02/2014
Standart Önlemler
Tıb.Tek.F.DOĞRU
12.02.2014
19.02.2014
26.02.2014
Güvenli İlaç Uygulamaları
Dr.V.Eren GENÇ
19/02/2014
Bölüm Bazlı Eğitim
M.S.KURU
25/02/2014
19.02.2014
26.02.2014
12.02.2014
19.02.2014
26.02.2014
12.02.2014
19.02.2014
26.02.2014
12.02.2014
19.02.2014
26.02.2014
12.02.2014
19.02.2014
26.02.2014
12.02.2014
19.02.2014
26.02.2014
PET: PLANLANAN EĞİTİM TARİHİ GET: GERÇEKLEŞEN EĞİTİM TARİHİ
EET: ERTELENEN EĞİTİM TARİHİ
SONUÇ
Dök Kodu: EĞT.PL.01
Yayın Tar:15.08.2006
NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ
EĞİTİM PLANI
Rev.Tar./No:03.03.2014/01
Sayfa No:1/9
EĞİTİM PLANINI YAPAN BİRİM
EĞİTİM PERİYODU
EĞİTİM PLANINI HAZIRLAYAN
HAFTALIK AYLIK YILLIK
EĞİTİMİN KONUSU
EĞİTİM PLANININ HAZIRLANDIĞI TARİH
EĞİTİMİ VERECEK KİŞİ /
KURUM
PET
Hasta Hakları ve Güvenliği
Hem.S.ÜLKÜ
15.01.2014
22.01.2014
29.01.2014
Çalışan Hakları ve Güvenliği
Sos.Hiz.Uzm.H.YILMAZ
15.01.2014
22.01.2014
29.01.2014
Hastane Temizliği
Hem.Ö.ÖZTÜRK
15.01.2014
22.01.2014
29.01.2014
El Hijyeni
Hem.Ö.ÖZTÜRK
15.01.2014
22.01.2014
29.01.2014
CPR
Dr.C. KARAÇANCI
15.01.2014
22.01.2014
29.01.2014
İletişim
Sos.Hiz.Uzm. H.YILMAZ
15.01.2014
22.01.2014
29.01.2014
Hastane Enfeksiyonları ve Önemi
Dr.V.Eren GENÇ
15/01/2014
Solunum Yoluna Yönelik Eğitimler
Dr.H.Emre TEMUR
14/01/2014
Acil Kod Uygulamaları
Tıb.Tek.F.DOĞRU
28.01.2014
20.01.2014
23.01.2014
Dezenfeksiyon ve Sterilizasyon Uygulamaları
Dr.V.Eren GENÇ
29/01/2014
Arşiv Hizmetleri
M.S.KURU
22/01/2014
EET
PET: PLANLANAN EĞİTİM TARİHİ GET: GERÇEKLEŞEN EĞİTİM TARİHİ
GET
EET: ERTELENEN EĞİTİM TARİHİ
SONUÇ
Download

2014 Yılı Eğitim Planını Görmek İçin Tıklayınız